Kaip vadinti stačiatikių dvasininką?


Kartais spauda vis dar vadina ortodoksų (stačiatikių) dvasininkus „popais“, „šventikais“ ir kt. Tačiau teisingiausia stačiatikių dvasininkus vadinti kunigais.

---------

PAAIŠKINIMAI

Kunigas - lietuviškas žodis, iki krikščionybės reiškęs „poną, šeimininką“, jį atitinka latvių kungs, germanų kuning lenkų - ksądz. Ikikrikščioniškoje visuomenėje kunigaikščiai buvo tiek valdovai, tiek religijų šventikai. Po krikšto šiuo žodžiu imti vadinti krikščionių dvasininkai.

Analogiškas graikiškas žodis - iereus („jerėjus“). Iki krikšto jis taip pat reiškė pagonių dvasininką, o krikščionybėje pritaikytas įvardyti krikščionių dvasininką, hebrajų kalba vadintą „kohen“. 

Šventajame Rašte žodis „kohen“ verčiamas „kunigas“. Izraelio tauta turėjo dvasininkiją, kurią sudarė levitai, kunigai ir pirmasis kunigas. Stačiatikiai tiki, jog Kristus tapo amžinuoju Pirmuoju Kunigu, o Bažnyčia - Naujasis Izraelis, kurioje yra Kristui pavaldūs kunigai ir diakonai (levitų atitikmuo). Taigi, jei Izraelio aukščiausią dvasininką vadiname Pirmuoju Kunigu, tai ir stačiatikių dvasininkus derėtų vadinti kunigais.

Popas - tradiciškai liaudyje į kunigus yra kreipiamasi „tėve“, gr. papas, senąja slavų kalba buvo kreipiamasi ir pop. Bolševikų laikais šis liaudiškas kreipinys buvo pradėtas niekinamai vartoti antireliginėje propagandoje stačiatikių kunigams įvardyti ir gavo tokią pačią negatyvią konotaciją, kaip žodis „mentas“ policininkui įvardyti. Šiuo metu žodis „popas“ yra traktuojamas kaip įžeidimas.

Prie įžeidimų kunigo atžvilgiu galima paminėti kreipimąsi į kunigą vardu ir tėvavardžiu ar pavarde. Nors caro laikais tai buvo norma, bolševikų ir sovietinių persekiojimų metais KGB darbuotojai demonstratyviai neigė kunigų statusą ir užuot kreipęsi „tėve“/„kunige“ ir įvardiję vardą, į kunigus kreipdavosi vardu ir tėvavardžiu arba vardu ir pavarde. 

Šventikas - tai pažodinis rusiško žodžio „svjaščennik“ vertinys. Jis užtemdo šios tarnystės prasmę, nes stačiatikiai pripažįsta biblinį kunigystės sakramentą ir neišradinėja jokio naujo „šventikystės“ sakramento. Rusų kalboje katalikų kunigų niekas nevadina „kunig“, o jie pasirašinėja dokumentuose „svjaščennik“ („šventikas“), nes tai yra žodis, į kurį rusų kalboje verčiamas hebr. „kohen“, gr. „iereus“.

----

Daugiau informacijos:

Dvasininkija Ortodoksų (Stačiatikių) Bažnyčioje http://ortodoksas.blogspot.com/2013/01/dvasininkija-ortodoksu-baznycioje.html

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai