Malda Dievo Gimdytojai ir Malda Šventajai Dvasiai


Angelo giesmė Marijai: „Sveika, Marija, Dievo Gimdytoja, Mergele, Viešpats su Tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius, nes Tu pagimdei mūsų Sielų Išgelbėtoją“

Giesmė ištęsta beprasmiais skiemenimis: „te ri re ri re“, „to to to“ ir panašiai, šis laikas yra skirtas Jėzaus maldos skaitymui („Kyrie, eleison“, „Kyrie Iesou Christe eleison me ton amartolon“, t.y. „Viešpatie Jėzau Kristau, pasigailėk manęs nusidėjelio“)Malda Šventajai Dvasiai (prasideda 0:55): „Dangaus Valdove, Tiesos Dvasia, kuri visur esi ir viską pripildai, ateik ir būk mumyse ir išvalyk mus nuo visokios nuodėmės, ir išgelbėk, Geroji, mūsų sielas“

Šia malda prasideda bet kokia ortodoksų malda. Šventoji Dvasia - Tikras Dievas, neregimu pavidalu atėjęs pas mus Sekminių dieną, kad būtų mūsų Paguoda iki Kristaus sugrįžimo. Šventoji Dvasia 

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai