Pasaulio ortodoksų naujienų apžvalga (kovo 2 - 8 d.)

Lenkijos Ortodoksų Bažnyčios Šventasis vyskupų sinodas. Foto: orthodoxtimes.com

LENKIJA

Kovo 5 d., pirmininkaujant Jo Eminencijai Varšuvos ir visos Lenkijos metropolitui Savai, įvyko Lenkijos autokefalinės Ortodoksų Bažnyčios Šventojo vyskupų sinodo pavasario sesija, skirta Lenkijos vietinės Bažnyčios autokefalijos 100-osioms metinėms. Sinodo sesijoje dalyvavo visi Lenkijos Bažnyčios vyskupai.

Susirinkimo metu buvo svarstomi Konstantinopolio, Aleksandrijos ir Maskvos patriarchų laiškai dėl dabartinės viso pasaulio ortodoksų padėties.

Buvo aptartas Lenkijos Bažnyčios mokslinis ir teologinis bendradarbiavimas su Kipro ir Graikijos teologijos universitetais, bendradarbiavimas su Europos Bažnyčių konferencija.

Ypač daug dėmesio skirta Lenkijos Ortodoksų Bažnyčios autokefalijos 100-ųjų metinių minėjimo projektui.

Sinodo sprendimu Varšuva paskirta kasmetinio forumo „Ortodoksų jaunimo diena 2025“ rengimo vieta.

GRAIKIJA

Kovo 5 d. įvyko eilinis Graikijos Bažnyčios Šventojo Sinodo posėdis, kuriam pirmininkavo Atėnų ir visos Graikijos arkivyskupas Jeronimas II.

Šventasis Sinodas nusprendė:

Šiais metais Ortodoksijos iškilmės sekmadienio minėjimas vyks Šventųjų Dangiškųjų galybių vienuolyno katedroje.

Šventasis Sinodas buvo informuotas apie Kipro arkivyskupo Jurgio IIΙ laišką dėl 50-ųjų turkų įsiveržimo į Megalonisą metinių.

Buvo nuspręsta paskirti metropolitus, kurie lydės Jo Ekscelenciją arkivyskupą Jeronimą per jo vizitą į Kilkį 2024 m. birželio 21 d. miesto išlaisvinimo 100-ųjų metinių proga.

RUMUNIJA

Rumunijos patriarchas Danielius savo rezidencijoje priėmė naująjį Didžiosios Britanijos ambasadorių Rumunijoje J. Portmaną. Išreiškęs pageidavimą, kad abiejų tautų santykiai tęstųsi ir stiprėtų, Rumunijos patriarchas paminėjo neseniai priimtą Rumunijos Ortodoksų Bažnyčios Šventojo sinodo sprendimą įsteigti Rumunijos Ortodoksų Bažnyčios vyskupiją Didžiojoje Britanijoje. Šį sprendimą paskatino tai, kad Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje laikinai ar nuolat gyvena daug rumunų ortodoksų. Patriarchas Danielius padėkojo už susitikimą ir pabrėžė, kad džiaugiasi, jog ponas Portmanas paskirtas savo šalies ambasadoriumi Rumunijoje.

JAV

Amerikos arkivyskupas Elpidoforas bei Dvasininkų ir pasauliečių kongreso organizacinis komitetas paskelbė, kad prasideda internetinė registracija į 47-ąjį Dvasininkų ir pasauliečių kongresą. Šių metų kongresas vyks 2024 m. birželio 30 d. - liepos 4 d. San Diege. Jo tema – „Kristuje mes esame viena“, įkvėpta apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams 12, 4-5 teksto.

Dvasininkų ir pasauliečių kongresas yra svarbus įvykis Bažnyčios Amerikoje gyvenime, todėl kiekviena parapija kviečiama išrinkti delegatus, kurie aktyviai dalyvaus kongrese.

GRAIKIJA

Praėjusią savaitę ortodoksų naujienų portalą orthodoxoxtimes.com sukritikavo aukštas Serbijos patriarchato pareigūnas už tai, kad portalas paskelbė straipsnį apie Maskvos patriarcho selektyvų jautrumą reaguojant į įvykius trečiosiose šalyse (ypač Graikijoje dėl civilinės partnerystės įstatymo projekto priėmimo), esančiose toli nuo jo jurisdikcijos, tačiau nutylėjo apie prieš dvejus metus Rusijos pradėtą žiaurų karą prieš Ukrainą. Naujienų portalo elektroninio pašto adresu atsiųstame pranešime Serbijos Bažnyčios atstovas išreiškė „apgailestavimą dėl šio įžūlaus ir skandalingo teksto apie patriarchą Kirilą“. Atsižvelgdama į tai, portalo orthodoxtimes redakcija pagrįstai kelia keletą klausimų. Ar minėtas dvasininkas ir aukštas Serbijos patriarchato komunikacijos skyriaus pareigūnas veikė individualiai? Ar Serbijos patriarchatas žinojo apie jo sprendimą išsiųsti elektroninį laišką, reikalaujantį apginti Rusijos Bažnyčios vardą? Ar patriarchas Porfirijus sutinka su tokia savo bažnyčios informacijos tarnybos vadovo nuomone? Ar tai gali būti Rusijos ir Serbijos Bažnyčių „strateginių santykių“ dalis, kai Serbijos patriarchatas veikia kaip advokatas? Ar šis konkretus dvasininkas taip pat greitai reaguoja, kai kritika nukreipiama į kitus ortodoksų bažnyčių hierarchus? Savo pranešime orthodoxtimes redakcija teigia, kad laukia atsakymo į savo užduotus klausimus iš Serbijos Bažnyčios informacijos tarnybos.

KONSTANTINOPOLIS

Praėjusią savaitę Visuotinis patriarchas šiltai priėmė Seleukijos metropolitą Teodorą, Kretos patriarchalinio universiteto Teologijos akademijos profesorių. Kretos hierarchas Kretos akademijos akademinės tarybos vardu patriarchui įteikė iliustruotą leidinį, skirtą Visuotinio patriarcho Baltramiejaus 50-osioms tarnystės dvasiniame luome metinėms paminėti. Patriarchas išreiškė padėką už elegantišką leidinį, atspindintį gilius pagarbos ir meilės jausmus. 


Įšventinimo liturgija Kaire. Foto: orthodoxtimes.com

EGIPTAS

2024 m. kovo 3 d., sekmadienį, Aleksandrijos ir visos Afrikos patriarchas Teodoras II vadovavo Dieviškajai Liturgijai patriarcho bažnyčioje Kaire, per kurią kartu su kitais Aleksandrijos patriarchato hierarchais įšventino archimandritą Steponą vyskupu, kuris tarnaus Kairo vyskupo vikaru. Įšventinimo liturgijoje dalyvavo diplomatinio korpuso atstovai, taip pat Egipto arabų ortodoksų bendruomenės pirmininkas.

AUSTRALIJA

Praėjusią savaitę Sidnėjaus Švento Andriejaus teologijos koledže vyko naujų absolventų paskyrimas. Renginiui vadovavo Sebastijos metropolitas Serafimas. Hierarchas įteikė diplomus studentams, sėkmingai baigusiems studijas koledže. Sveikindamas metropolitas Serafimas pabrėžė, kokį svarbų dvasinį darbą Ortodoksų Bažnyčiai Australijos žemyne ir visai visuomenei jau beveik keturis dešimtmečius atlieka Šventojo Andriejaus teologijos koledžas. Jis taip pat išreiškė bendrą džiaugsmą ir pasitenkinimą vis didėjančiu studentų ir absolventų skaičiumi. Baigdamas savo kalbą metropolitas Serafimas padėkojo dėstytojams ir kitiems koledžo, kuris yra pirmaujanti krikščioniška aukštojo mokslo įstaiga Australijoje, darbuotojams.

SIRIJA

Antiochijos patriarchas Jonas X Balamando patriarchato rezidencijoje priėmė delegaciją iš Antiochijos, kuri stengiasi atstatyti ir padėti 2023 m. vasario 6 d. žemės drebėjimo nuniokotoms vietovėms. Patriarchas apžiūrėjo, kaip vyksta griuvėsių šalinimo ir Antiochijos apaštalų Petro ir Pauliaus katedros atstatymo darbai. Patriarchas pabrėžė, kad Apaštalų katedra buvo ir liks Antiochijos ir visų Rytų Bažnyčios istorinė širdis.

TURKIJA

Praėjusią savaitę Visuotinis patriarchas Baltramiejus Turkijos užsienio reikalų ministro Hakano Fidano kvietimu atvyko į Antaliją dalyvauti III Antalijos diplomatiniame forume.

Visuotinis patriarchas dalyvavo Beleko konferencijų centre vykusiame forumo plenariniame posėdyje, kur išklausė Turkijos užsienio reikalų ministro ir prezidento Recepo Tayyipo Erdogano kalbas. Forumo tema – „Diplomatijos plėtra neramiais laikais“. Jame dalyvavo 4 000 žmonių, įskaitant valstybių ir vyriausybių vadovus, ministrus, ambasadorius ir kitus žymius veikėjus. Dalyvaudamas forume Visuotinis patriarchas susitiko su Vengrijos ministru pirmininku Viktoru Orbanu, Turkijos vyriausybės ministrais, Ankaroje akredituotais ambasadoriais ir kitais žymiais veikėjais.

ŠIAURĖS MAKEDONIJA

Ohrido arkivyskupijos Šventasis sinodas pradėjo kurti komisiją Ukrainos bažnyčios klausimui tirti. Pasak vietos spaudos pranešimų, pastarosiomis dienomis posėdžiavęs Makedonijos Bažnyčios Šventasis sinodas iškėlė Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios autokefalijos pripažinimo klausimą, o tai rodo galimą Ohrido arkivyskupijos pozicijos šiuo klausimu pasikeitimą. Oficialiame pareiškime Sinodas pabrėžė esąs pasirengęs per komisiją nuodugniai išnagrinėti Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios, kuriai Visuotinis patriarchatas suteikė autokefaliją, statusą.

SERBIJA

Kovo 5 d. Limano kaime, Novi Sado rajone, buvo užpultas Serbijos ortodoksų bažnyčios dvasininkas. Kunigas atliko įprastas parapijos pareigas. Išpuolį įvykdė nenustatytos tapatybės vyras, kuris liudininkų akivaizdoje gatvėje neišprovokuotai smogė kunigui ir greitai pasišalino nežinoma kryptimi. Apie incidentą pranešta Novi Sado policijai, vyksta tyrimas. Bačkos vyskupija pažymi, kad šį išpuolį paskatino kasdieniai ir vis labiau išraiškingi žiniasklaidos išpuoliai prieš Serbijos Ortodoksų Bažnyčią, ypač pastaraisiais mėnesiais ir dienomis, kai Bačkos vyskupija vėl tapo tiesioginio informacinio puolimo objektu. Pastarosiomis dienomis kai kurios žiniasklaidos priemonės aktyviai pasisakė prieš ortodoksų tikinčiųjų norą ir iniciatyvą statyti Bačkos šventųjų kankinių memorialinę bažnyčią Limanėje, kur dešimtys tūkstančių tikinčiųjų neturi savo parapinės bažnyčios.

SERBIJA

Patriarchas Porfirijus priėmė Volokolamo metropolitą Antonijų, Maskvos patriarchato Išorinių bažnytinių santykių departamento vadovą. Susitikimo pabaigoje pabrėžtas abipusis pasitenkinimas brolišku abiejų Bažnyčių ir tautų bendradarbiavimu. Ypatingą dėmesį pašnekovai skyrė iššūkiams, su kuriais susiduria visa Ortodoksų Bažnyčia, įveikti.

BULGARIJA

Kovo 3 d. vyko Bulgarijos valstybinių švenčių minėjimas, kuris prasidėjo pamaldomis Šipkos miesto Kristaus gimimo bažnyčioje-paminkle. Savo kalboje metropolitas Kiprijonas kovo 3 d. pavadino šventa Bulgarijos tautos istorijos data. Tarp oficialių svečių, dalyvavusių Šipkos nacionalinės dienos minėjime, buvo prezidentas Rumenas Radevas, Nacionalinės asamblėjos pirmininkas Rosenas Želiazkovas.

AUSTRALIJA

Sekmadienį, kovo 3 d., su Jo Ekscelencijos Australijos arkivyskupo Makarijaus palaiminimu po išsamios katechezės buvo pakrikštyta 10 žmonių. Jo Ekscelencija Makarijus palaimino Esekso Šv. Sofronijaus parapijos įkūrimą, kuri bus pirmoji parapija Adelaidės apygardoje, kurioje pamaldos vyks tik anglų kalba.

BULGARIJA

Bulgarijos Bažnyčios sinodo nariai Varnos ir Velikopreslavlio metropolitas Jonas ir Vrachansko metropolitas Grigorijus paskelbė bendrą kreipimąsi, kuriame pareiškė, kad atsiima savo paramą sinodo nutarimui pakeisti vyskupijos metropolito rinkimų taisykles. Pasak jų, jie tai daro „vardan Bulgarijos Ortodoksų Bažnyčios meilės, taikos ir vienybės“.

Bulgarijos Bažnyčios metropolito rinkimo taisyklių pakeitimo klausimas vis dar neišspręstas.

JAV

Klivlendo baltarusių parapija tapo Konstantinopolio patriarchato dalimi. Klivlendo mieste, Ohajo valstijoje, esanti baltarusių Žirovicų Dievo Motinos ikonos parapija prisijungė prie Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios JAV, priklausančios Konstantinopolio patriarchato jurisdikcijai. Bendruomenei vadovaus arkikunigas Romanas Jackovas. Anksčiau parapija priklausė įvairioms Baltarusijos autokefalinės ortodoksų bažnyčios, kuri nėra kanoninėje vienybėje su pasauline ortodoksija, jurisdikcijoms.

UKRAINA

2024 m. kovo 5 d. Ukrainos Valstybės Rados Humanitarinės ir informacinės politikos komitetas pritarė pataisytai įstatymo projekto dėl religinių organizacijų, turinčių centrą šalyje agresorėje, uždraudimo redakcijai, kuri bus pateikta Radai antrajam svarstymui. Parlamento komiteto interneto svetainėje skelbiama, kad į patikslintą versiją įtraukti šie elementai:

- Rusijos Ortodoksų Bažnyčia bus uždrausta įstatymu;

- visų su Rusijos Ortodoksų Bažnyčia susijusių religinių organizacijų veikla bus nutraukta pagal aiškią procedūrą, kuri apims tyrimą, įsakymą įgyvendinti įstatymą ir draudimą;

- Rusijos Ortodoksų Bažnyčia ir su ja susijusios struktūros negalės naudotis valstybės ir savivaldybių nuosavybe;

- supaprastinta religinių bendruomenių perėjimo tvarka.

Komitetui pritarus, komiteto pirmininkas Nikita Poturajevas išplatino pareiškimą, kad naujoji redakcija „tapo veiksmingesnė ir griežtesnė“. Pasak N. Poturajevo, „religinė organizacija Ukrainoje neturi teisės būti susijusi ir būti hierarchinio pavaldumo santykiuose su tomis religinėmis organizacijomis, kurios turi valdymo centrus valstybėje agresorėje“. Jis teigia, kad peržiūrėtas įstatymas atitinka Europos standartus, susijusius su sąžinės laisve ir žmogaus teisėmis. Kadangi šiuo metu Rada yra užsiėmusi mobilizacijos įstatymo svarstymu, jis mano, kad patikslintą versiją visa Taryba svarstys kovo pabaigoje arba balandžio pradžioje.

KIPRAS

Kovo 5 d., antradienį, įvyko 7-asis tarptautinis ortodoksų dogmatikų simpoziumas „Žmogus yra Dievo atvaizdas“, kurį organizavo Kipro Ortodoksų Bažnyčios Konstantos ir Famagustos šventoji vyskupija.

Simpoziume dalyvauja apie trisdešimt profesorių ir mokslininkų, besispecializuojančių dogminės teologijos srityje, Tarptautinės ortodoksų teologų sąjungos narių iš Libano, Graikijos, Rumunijos, JAV ir kitų šalių.

Pranešimuose buvo nagrinėjami klausimai, susiję su žmogaus santykiu su Triasmeniu Dievu, Kristaus įsikūnijimo slėpiniu ir eucharistine perspektyva. Be kita ko, forumo dalyviai plėtojo temas, susijusias su teologiniais apmąstymais apie abiejų lyčių žmogaus prigimtį.

UKRAINA

2024 m. kovo 7 d. Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios Metropolito namų - Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios primo rezidencijos sinodo salėje, esančioje Švento Mykolo katedroje, įvyko eilinis Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios Šventojo Sinodo posėdis. Posėdyje dalyvavo visi Sinodo nariai.

Šventasis Sinodas išklausė Kijevo ir visos Ukrainos primo metropolito Epifanijaus pranešimus apie gausius Rusijos okupantų teisės į sąžinės laisvę pažeidimus laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose, apie jų sistemingą religinį persekiojimą.

Atsižvelgiant į 2024 m. vasario 29 d. Rumunijos Ortodoksų Bažnyčios Šventojo Sinodo sprendimą dėl Ukrainos, po diskusijų vienbalsiai nuspręsta išsiųsti Šventojo Sinodo laiškus Jo Šventenybei Visuotiniam patriarchui Baltramiejui ir Jo Palaimintybei Rumunijos patriarchui Danieliui.

Sinode teigiama: „vienas iš pagrindinių Ortodoksų Bažnyčios kanoninės tvarkos ir struktūros principų yra tas, kad kiekviena vietinė Ortodoksų Bažnyčia turi išimtinę jurisdikciją savo kanoninėje teritorijoje. Tai, kad Bažnyčios kanoninių struktūrų formavimo pagrindas negali būti išimtinai gentinis, filetinis principas, kuris nesuvienija ortodoksų tikinčiųjų, bet skaldo vieną Bažnyčios Kūną ir sukelia schizmą, nustatė ir Didysis Konstantinopolio Susirinkimas 1872 metais.

Šventasis Sinodas išreiškia viltį, kad visus klausimus, reikalaujančius reguliavimo, Rumunijos ir Ukrainos vietinės Bažnyčios išspręs broliškos meilės, kanoninės tvarkos ir Tomoso dėl Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios autokefalijos apibrėžimų dvasia“.

Išklausytas primo pranešimas apie Anglikonų bendruomenės ir Anglikonų Bažnyčios dvasinio vadovo arkivyskupo Justino Welby ir šios Bažnyčios delegacijos vizitą bei Ukrainos klausimo svarstymą Anglikonų Bažnyčios generalinio sinodo posėdyje.

Sinodas išreiškė padėką Anglikonų Bažnyčiai, viso pasaulio anglikonų bendruomenei ir asmeniškai Kenterberio arkivyskupui Justinui Welby už maldingą, moralinę ir humanitarinę paramą Ukrainai ir Ukrainos žmonėms, kenčiantiems nuo daugiau nei dešimt metų trunkančios Rusijos agresijos. 

Naujienas parengė kun. Georgijus Rojus ir Vitalis Dauparas

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai