Pasaulio ortodoksų naujienų apžvalga (kovo 23-29 d.)

Rumunijos parlamento pastate patriarchas Danielius pašventino šv. apaštalui Andriejui skirtą koplyčią. Foto:orthodoxtimes.com
RUMUNIJA

Praėjusio pirmadienio vakarą Rumunijos parlamento pastate patriarchas Danielius pašventino šv. apaštalui Andriejui skirtą koplyčią.

Patriarchas Danielius šią vietą įvardijo kaip vietą, skirtą apmąstyti „taikos, džiaugsmo ir vilties šaltinį“. Patriarchas priminė, kad rumunų tautos istorijoje Šalies taryba, o vėliau ir Deputatų rūmai buvo įsikūrę šalia Metropolijos katedros.

Šiuo metu Rumunijos parlamentas įsikūręs visai šalia Nacionalinės katedros, kuri dedikuota šv. apaštalui Andriejui, Rumunijos globėjui. Nuo 2012 m. Rumunijos parlamentas yra priėmęs nutarimą, kad šio apaštalo minėjimo diena yra nedarbo diena visoje šalyje. 
 
LENKIJA

Varšuvos ir visos Lenkijos ortodoksų metropolito biuras praneša, kad Lenkijos autokefalinės ortodoksų bažnyčios nepriklausomybės 100-ųjų metinių minėjimo renginiams suteiktas Lenkijos Respublikos prezidento Andrzejaus Dudos garbės globėjo vardas. Visoje su jubiliejumi susijusioje informacinėje ir reklaminėje medžiagoje bus naudojamas Lenkijos Respublikos Prezidento garbės globėjo logotipas.

SAKARTVELAS

Sakartvelo patriarchas Elijas II nuoširdžiai pasveikino nacionalinę futbolo rinktinę su istoriniu patekimu į Europos čempionatą. Vietą turnyre komanda užsitikrino po triuškinančios pergalės prieš Graikiją, finalinėse rungtynėse laimėjusi 4:2 po baudinių serijos.

Savo sveikinime patriarchas Elijas II išreiškė gilų džiaugsmą ir pasididžiavimą komandos pasiekimais, kurie nuskambėjo visoje šalyje. Jis sveikino žaidėjus, trenerius ir visus kartvelus tiek šalyje, tiek užsienyje, pabrėždamas šio svarbaus įvykio reikšmę visai šaliai.

Pažymėdamas sunkų komandos darbą ir atsidavimą, patriarchas šaukėsi dieviškojo palaiminimo kiekvienam komandos nariui ir ragino juos toliau siekti sėkmės. Jis taip pat atkreipė dėmesį į pastarojo meto pasiekimus kitose sporto šakose, pabrėždamas kolektyvines pastangas, teikiančias tautai džiaugsmo ir pasididžiavimo.

PANAMA

Meksikos metropolitas Jokūbas, Centrinės Amerikos ir Karibų jūros salų egzarchas, pradėjęs eiti bažnytines pareigas, išvyko į pastoracinę kelionę į Panamos Respubliką. Vizito tikslas - sustiprinti naujojo arkivyskupo dvasinius ryšius su savo kaimenėmis.

Ketvirtadienį atvykęs į Panamos miestą metropolitas vizitą pradėjo maldos apmąstymais apie šalies istoriją ir dabartinę padėtį. Arkivyskupas bendravo su Panamos ortodoksų bendruomene, vėliau aplankė Panamos katalikų arkivyskupą Ulloa Mendietą ir pagerbė Santa Maria la Antigua ikoną istorinėje Panamos miesto bažnyčioje. Šiltai bendraudamas su vietos gyventojais, metropolitas Jokūbas pažadėjo liepos mėnesį apsilankyti Darjeno džiunglėse ir ieškoti būdų, kaip padėti migrantams ir pabėgėliams.
 
Serbijos patriarchas Porfirijus. Foto: orthodoxtimes.com
SERBIJA

Kovo 26 d. Serbijos patriarchas Porfirijus pasakė įžanginį žodį moksliniame susitikime „Kosovas ir Metohija - istorija ir kultūros paveldas“, kuris vyko 2024 m. kovo 26 d. Belgrado universiteto Ortodoksų teologijos fakultete. Savo kalboje patriarchas pabrėžė Kosovo ir Metohijos, kaip serbų tautos protėvių tėvynės, turinčios turtingą kultūrinį ir dvasinį paveldą su daugiau kaip 1300 senovinių bažnyčių ir vienuolynų, svarbą. Jis apgailestavo dėl iššūkių, su kuriais Serbijos Ortodoksų Bažnyčia ir jos tikintieji regione susidūrė per pastaruosius dvidešimt penkerius metus, įskaitant religinių objektų naikinimą, žmonių žūtis ir tapatybės pokyčius. Nepaisant iššūkių, patriarchas Porfirijus dar kartą patvirtino Serbijos Bažnyčios įsipareigojimą dialogui ir pakvietė Kosovo ir Metohijos albanus dalyvauti prasmingose diskusijose. Jis pareiškė, kad Serbijos Ortodoksų Bažnyčia negali dalyvauti politinėse derybose dėl regiono statuso, tačiau pabrėžė, kad svarbu gerbti ir saugoti žmogaus ir religines teises, kurios yra visuotinės vertybės, įtvirtintos tarptautinėje teisėje. Patriarchas paaiškino, kad Bažnyčia nepretenduoja į ypatingas privilegijas, bet reikalauja apsaugoti savo kultūrinį paveldą ir teises, kurios būtinos jos identitetui ir dvasiniam paveldui išsaugoti. Serbijos Bažnyčios primas perspėjo dėl bet kokio teisinio ar politinio modelio, prieštaraujančio Evangelijos principams.

JAV

Praėjusį šeštadienį, 2024 m. kovo 23 d., Niujorko graikų ortodoksų arkivyskupo Švenčiausiosios Trejybės katedroje surengtas koncertas gavėnios pradžios proga. Ortodoksų bažnyčių chorai pristatė specialią programą, pavadintą „Gavėnios garsai“.

KONSTANTINOPOLIS

Visuotinio patriarchato Šventasis sinodas priėmė Denverio metropolito Izaijo atsistatydinimą ir paskelbė metropolitą laisvu. Praėjusią savaitę susirinkęs Sinodas, kuriam pirmininkavo Visuotinis patriarchas Baltramiejus, išrinko metropolitą Izaiją naujuoju Lystros metropolitu.

Visuotinis patriarchas ir Šventasis sinodas taip pat išreiškė gilų sielvartą sužinoję apie mirtiną teroristinį išpuolį Maskvoje ir griežtai jį pasmerkė. Jie pareiškė nuoširdžią užuojautą Rusijos žmonėms šiuo tragišku metu. Baigiantis susitikimui, kuriuo prasidėjo Šventosios ir Didžiosios gavėnios laikotarpis, Visuotinis patriarchas ir Anea metropolitas Makarijus apsikeitė palaiminimais ir linkėjimais.

Vienas svarbiausių Visuotinio patriarchato Šventojo sinodo sprendimų buvo Airijos metropolijos įsteigimas. Šios naujai įsteigtos metropolijos metropolitu paskirtas Zinupolio vyskupas Jokūbas. Ši iniciatyva buvo inicijuota Tiatyros ir Didžiosios Britanijos arkivyskupo Nikitos prašymu.

Be to, Amerikos arkivyskupo Elpidoforo prašymu Šventasis sinodas išrinko du vyskupus pagalbininkus - archimandritus Antonios Avramopoulos ir Nektarios Papazafeiropoulos.

UKRAINA

Italijos vyriausybė skyrė 500 000 eurų sugriautai Odesos Kristaus Atsimainymo katedrai atstatyti, pranešė miesto meras Genadijus Truchanovas. Centrinę Ukrainos miesto bažnyčią 2023 m. liepą sunaikino Rusijos raketa. Parama skirta pagal Italijos vyriausybės, UNESCO ir Ukrainos vyriausybės susitarimą, parengus pastatui padarytos žalos ataskaitą. Į bažnyčią, kuri yra UNESCO paminklas, pataikiusi raketa sunaikino šventovės altorių. Prieš atvykstant pagalbai iš Italijos, valdžios institucijos pradėjo stiprinti pastatą ir atstatyti stogą. Italai svarsto platesnį ilgalaikio bendradarbiavimo su Ukrainos vyriausybe formatą, siekiant atstatyti Odesą ir įgyvendinti sistemingą ir integruotą požiūrį į kultūros paveldo išsaugojimą mieste.

PIETŲ KORĖJA

Kovo 24 d., Ortodoksijos savaitę, Seulo Šv. Mikalojaus katedroje buvo švenčiama iškilminga Dieviškoji Liturgija. Bažnyčia buvo pilna žmonių, ir kiekvienas maldininkas rankose laikė po ikoną. Dieviškosios Liturgijos pabaigoje prasidėjo procesija su šventomis ikonomis, skirta ikonų gerbimo įtvirtinimui Ortodoksų Bažnyčioje atminti. Panašiai Ortodoksijos savaitė buvo švenčiama visose Korėjos metropolijos parapijose, taip pat ir Šventojo Atsimainymo vienuolyne Kapjone.

JAV

Praėjusią savaitę Šventojo Tichono ortodoksų dvasinė seminarija šventė savo 85-ąsias metines. Iškilmėse dalyvavo hierarchai, dvasininkai ir seminarijos absolventai. Iškilmėms vadovavo Niujorko metropolitas Tichonas.

SAKARTVELAS

Kovo 25 d. Sakartvelo Ortodoksų Bažnyčia šventė savo autokefaliją, kurią paskelbė 1917 m., pasitraukusi iš pavaldumo Rusijos Bažnyčiai. Kasmet šią dieną Sakartvelo bažnytinė vadovybė maldomis mini šį istorinį įvykį. Autokefalijos atkūrimas suteikė Sakartvelo Bažnyčiai galimybę laisvai lemti savo gyvenimą ir atkurti senąsias tradicijas.

SIRIJA

Antiochijos patriarchui Jonui X palaiminus, Damaske buvo surengtas šeimos forumas „Šeima - gyvenimo džiaugsmas“. Renginio metu vyko seminarai ir užsiėmimai apie šeimos vaidmenį ir iššūkius, su kuriais ji susiduria šiuolaikiniame pasaulyje. Pagrindinis renginys buvo daktaro Mahero Ammario paskaita apie krikščionišką šeimos konfliktų įveikimą. Speciali programa buvo surengta vaikams ir jaunimui.

GRAIKIJA

Kovo 30 d. šventojoje Paraskevos bažnyčioje Nea Krini, netoli Salonikų, vyks renginiai, skirti palaimintojo tėvo Chrizostomo Papasarantopulo, šventojo misionieriaus, garbei. Pasiaukojamai tarnavusį Kristaus skelbimui Afrikos žemyne. Renginyje bus pristatoma asketo gyvenimo kelionė ir misionieriška veikla.

Archimandritas Chrysostomos Papasarantopoulos gimė 1903 metais. Jaunystėje priėmė vienuolystę ir keliavo vienuolinės tarnystės keliu įvairiuose vienuolynuose.

Studijuodamas Atėnuose jis sutiko keletą afrikiečių kilmės kolegų, kurie galėjo jį įkvėpti būsimai misijai. Afrikiečiai universiteto studentai buvo iš Ugandos ir atstovavo pirmiesiems vietiniams ortodoksams iš Ugandos.

Būdamas 57 metų amžiaus, kun. Chrizostomas nusprendė vykti į misiją Afrikoje. Kelionės į Šventąją Žemę metu jis susitiko su Aleksandrijos patriarchu Kristupu II, iš kurio gavo palaiminimą ir taip pradėjo savo misiją. Misionierius įkūrė daug ortodoksų bendruomenių Ugandoje, Kenijoje ir Konge. Dėka kun. Chrizostomo atsivėrė kelias šiuolaikinei ortodoksų misionieriškai veiklai Afrikoje. 
 
Naujienas parengė kun. Georgijus Rojus ir Vitalis Dauparas

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai