Pasaulio ortodoksų naujienų apžvalga (vasario 3-9 d.)

Jo Palaimintybė Aleksandrijos popiežius patriarchas Teodoras II Kalamatos Vulkanou vienuolyne. Foto: orthodoxtimes.com

GRAIKIJA

Vasario 3 d. Jo Palaimintybė Aleksandrijos popiežius patriarchas Teodoras II dalyvavo pamaldose Kalamatos Vulkanou vienuolyne, kur saugoma stebuklingoji Švenčiausiosios Mergelės Marijos ikona „Vulkanietė“. Čia Jo Palaimintybė vadovavo patriarchalinei Dieviškajai Liturgijai Viešpaties Paaukojimo šventės proga. Po to centrinėmis miesto gatvėmis iškilmingoje procesijoje žygiavo tūkstančiai piligrimų nešini stebuklingąja ikona. Pasibaigus procesijai ir pamaldoms, Jo Palaimintybei buvo suteiktas Kalamato miesto garbės piliečio titulas.

KONSTANTINOPOLIS

Vasario 3 d., šeštadienį, Fanaro patriarchalinėje šv. Jurgio bažnyčioje vyko Pergamono metropolito Jono Ziziulo atminimo pamaldos. Minėtos pirmosios jo mirties metinės. Metropolitas Jonas Ziziulas – žymus visuotinio patriarchato teologas, filosofas ir liturgistas, dažnai minimas tarp svarbiausiųjų XX a. Ortodoksų Bažnyčios mąstytojų.

RUMUNIJA

Praėjusį sekmadienį, vasario 4 d., Rumunijos patriarchatas šventė 99-ąsias įkūrimo metines. Istoriniame posėdyje 1925 m. vasario 4 d. Rumunijos Bažnyčios Šventasis Sinodas nusprendė siekti patriarchato statuso.

Iniciatyvą siekti patriarchato statuso vienbalsiai palaikė Rumunijos Senatas ir Deputatų rūmai. 1925 m. vasario 23 d. įstatymą apie patriarchato įsteigimą paskelbė karalius Ferdinandas. Gegužės mėn. per Bukarešto ortodoksų teologijos fakulteto profesorių Dragomirą Demetrescu buvo išsiųstas laiškas Konstantinopolio patriarchatui.

Tų pačių metų liepą patriarchas Bazilijus III, atsakydamas į Rumunijos ortodoksų valią, išleido patriarchalinį tomosą, kuriuo pakylėjo Rumunijos Bažnyčios statusą iki patriarchato. Metropolito Mirono Kristea intronizacija pirmuoju Rumunijos patriarchu įvyko tų pačių 1925 m. lapkričio 1 d.

2025 m., Rumunijos Ortodoksų Bažnyčios įkūrimo 100-ųjų metinių proga, Rumunijos patriarchatas ruošiasi kanonizuoti 15 kunigų ir vienuolių, tarp jų: tėvą profesorių Dimitru Staniloae, archimandritą Kleopą Ilie ir archimandritą Gerasimą Iscu.

SERBIJA

Šventojo Savos šventės proga penki tūkstančiai mokinių iš Belgrado, lydimi tikybos mokytojų, susirinko į to paties titulo katedrą Serbijos sostinėje. Susitikimą organizavo Belgrado-Karlovato arkivyskupijos religinio švietimo komitetas.

Šventovės iškilmėms vadovavo Serbijos patriarchas Porfirijus. Vaikai drauge sukalbėjo Viešpaties maldą ir sugiedojo troparą šventajam Savai, po to klausėsi Jo Palaimintybės patriarcho pamokymo.

ATONO KALNAS

Ketvirtadienį, vasario 8 d., šventajame Atono kalne, Karyes mieste, buvo sušauktas neeilinis dvigubas Šventasis Sinodas, kuriame, be vienuolių bendruomenės atstovų, dalyvaus teologijos profesoriai iš Graikijos universitetų. Diskusijų tema bus Graikijos įstatymo projektas „Dėl tos pačios lyties porų santuokos“. Renginyje dalyvaus visų 20 Atono vienuolynų abatai.

Tokie dvigubi sinodai rengiami, kai šventoji bendruomenė sprendžia ypač svarbius klausimus, susijusius su Atono kalnu arba visa Graikijos visuomene. Visų dvidešimties Atono vienuolynų abatų balsas atspindi Šventojo Kalno vieningą vienuolių brolijos požiūrį.

KIPRAS

Pirmadienį, vasario 5 d., į Kiprą buvo atgabenta Švenčiausiosios Mergelės Marijos juosta iš šventojo Atono kalno Vatopedo vienuolyno. Larnakos senajame oro uoste relikviją garbingai pasitiko Konstantos ir Famagustos metropolitas Bazilijus, dalyvaujant kitiems Kipro Bažnyčios hierarchams ir vyriausybės atstovams. Vėliau unikali relikvija, susijusi su žemiškuoju Mergelės Marijos gyvenimu, buvo perkelta į Famagustos provinciją, kurios dalį yra okupavusi Turkija. Po to buvo surengta procesija į sostinės šv. Jurgio bažnyčią. Mergelės Marijos šventoji juosta sostinės šv. Jurgio bažnyčioje liks iki vasario 11 d.

UKRAINA

Vasario 6 d. šv. Sofijos katedroje, Kyjive, įvyko apskritojo stalo diskusija „Bažnyčia, visuomenė, valstybė: dialogas vardan vienybės ir pergalės“, kurioje dalyvavo autokefalinės Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios ir Maskvos patriarchato Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios dvasininkai ir pasauliečiai. Renginys vyko Ukrainos ortodoksų vienybės forumo platformoje. Susitikimą organizavo Ukrainos ortodoksų dvasininkų ir tikinčiųjų iniciatyvinė grupė, Ukrainos valstybinė etnopolitikos ir sąžinės laisvės tarnyba, taip pat nevyriausybinės organizacijos Šventojo Kirilo Lukario centras ir Humanitarinio dialogo centras. Į dalyvius kreipėsi Valstybinės etnopolitikos ir sąžinės laisvės tarnybos vadovas Viktoras Jelenskis ir visuotinio patriarcho egzarchas Ukrainoje vyskupas Mykolas Komanskis. Viktoras Jelenskis pabrėžė, kad valstybė suinteresuota dialogu tarp religijų ir religijų viduje, nes jis stiprina visuomenės pamatus ir prisideda prie jos konsolidacijos. Tačiau valstybė negali pakeisti dialogo dalyvių, tapti pagrindine jo iniciatore, geriau būtų, jei priešpriešos judesiu taptų patys tikėjimo žmonės. Ponas Jelenskis paragino pradėti dialogą be išankstinių sąlygų, be pralaimėtojų ir nugalėtojų, bet remiantis krikščioniškomis vertybėmis.

Susitikime taip pat dalyvavo visuomeninės organizacijos „Šv. Sofijos brolija“ steigiamasis susirinkimas. Šv. Sofijos brolija save pristato kaip ortodoksų ukrainiečių – autokefalinės Bažnyčios ir Maskvos patriarchato Bažnyčių tikinčiųjų – asociaciją. Pagrindinis brolijos tikslas – skatinti dialogą tarp ortodoksų, siekiant Ukrainos ortodoksijos vienybės, suvienyti pastangas ir remti ortodoksų iniciatyvas, skirtas jos plėtrai. Susirinkimo dalyviai išrinko brolijos pirmininką arkivyskupą Aleksandrą Kolbą ir valdybos narius.

Arkivyskupas Aleksandras Kolba pabrėžė, kad apskritasis stalas ir brolijos kūrimas – tai galimybė mokytis išgirsti vieniems kitus. Jis kvietė vienytis ir tarnauti žmonėms.

ESTIJA

Vasario 6 d., antradienį, Maskvos patriarchato Estijos metropolitas Eugenijus (Rešetnikovas) grįžo į Rusiją, nes baigėsi jo leidimo gyventi Estijoje galiojimo laikas. Šių metų sausio 18 d. Policijos ir sienos apsaugos departamentas nepratęsė metropolito Eugenijaus leidimo gyventi Estijoje, nusprendus, kad jis kelia grėsmę Estijos valstybės saugumui. Pasak teisėsaugos institucijų, metropolitas aiškiai nepasmerkė Rusijos Federacijos agresijos prieš Ukrainą. Svarstant prašymą pratęsti leidimą gyventi Estijoje buvo atsižvelgta į metropolito Eugenijaus, kaip Maskvos patriarchato atstovo Estijoje, veiklą, jo viešus pasisakymus ir poveikį vidaus saugumui.

J.Em. senolis-metropolitas Emanuelis ir Visuotinio patriarchato egzarchas kun. Justinus (Kiviloo) susitikime su J.E. Lietuvos Respublikos ministre pirmininke Ingrida Šimonyte. Foto: orthodoxtimes.com

LIETUVA

Chalkedono senolis-metropolitas Emanuelis, kaip visuotinio patriarcho Baltramiejaus atstovas, lankėsi Lietuvoje, kur 2024 m. vasario 6 d., antradienį, susitiko su šalies ministre pirmininke Ingrida Šimonyte. Metropolitą lydėjo neseniai oficialiai pareigas pradėjęs eiti Visuotinio patriarchato egzarchato Lietuvoje egzarchas kunigas vienuolis Justinus Kiviloo. Nuoširdaus pokalbio metu buvo aptarti klausimai, susiję su egzarchato tarnyste šalyje, taip pat platesni abiem pusėms aktualūs klausimai. 

Vizito Lietuvoje metu metropolitas taip pat susitiko su egzarchato dvasininkais, kuriems perdavė Visuotinio patriarcho palaiminimą ir neblėstantį asmeninį domėjimąsi jų tarnyste bei darbu, kurį jie atlieka savo kaimenės ir visos Lietuvos visuomenės labui.
 
Vasario 7 d., trečiadienį, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija teisiškai pripažino Konstantinopolio patriarchato orodoksų bendruomenę. Taigi, Lietuvoje visiškai baigta kurti Konstantinopolio patriarchato bažnytinė struktūra – Visuotinio patriarchato egzarchatas Lietuvoje. Egzarchato pripažinimas taip pat leis šiai bendrijai gauti valstybės finansinę paramą, skirstomą tradicinėms religinėms bendrijoms ir bendruomenėms.

GRAIKIJA

Sekmadienį, vasario 4 d., visose Graikijos bažnyčiose buvo perskaitytas Graikijos Bažnyčios Šventojo Sinodo pranešimas dėl įstatymo projekto, kuriuo siekiama įvesti civilinę santuoką tos pačios lyties poroms. „Bažnyčia negali pritarti homoseksualų santuokoms“, - sakoma pranešime. Įstatymo projektas dėl tos pačios lyties porų, pasak Šventojo Sinodo, apima, „tėvystės ir motinystės panaikinimą ir pavertimą neutralia globa. Bažnyčia negali visam tam pritarti, nes išduotų savo misiją“, - sakoma pranešime. Matyt, reaguodamas į ministro pirmininko Kyriako Mitsotakio pareiškimą, kad valstybė kuria įstatymus savarankiškai, o ne kartu su Bažnyčia, kaip anksčiau, Šventasis Sinodas teigė, kad „Bažnyčia nevadovauja vyriausybei ir nėra jos opozicijoje“.

Naujienas parengė kun. Georgijus Rojus ir kun. Gintaras Sungaila

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai