Pasaulio ortodoksų naujienų apžvalga (vasario 17-23 d.)


KROATIJA

Serbijos Ortodoksų Bažnyčios Zagrebo ir Liublijanos metropolija griežtai pasmerkė neseniai, šeštadienį, vasario 17 d., įvykusį apiplėšimą Bjelovaro bažnyčioje. Po pietų nežinomas nusikaltėlis įsilaužė į parapijos namus ir pavogė pinigus bei juvelyrinius dirbinius. Ši vagystė įvykdyta nepraėjus nė dviem mėnesiams po to, kai Bjelovaro ortodoksų bažnyčia buvo išniekinta neonacių simbolika. Šie įvykiai Bjelovaro ortodoksų bendruomenei sukėlė baimę ir nesaugumo jausmą. Reaguodama į šiuos nerimą keliančius įvykius, Zagrebo arkivyskupija ragina nacionalines valdžios institucijas ir policiją skubiai nustatyti ir sulaikyti abiejų incidentų kaltininkus ir imtis skubių priemonių, kad būtų užtikrintas saugumas ir visa ortodoksų bendruomenė būtų apsaugota nuo tolesnių nusikaltimų ir bauginimų.

PRANCŪZIJA

Ketvirtadienį, vasario 22 d., vyko renginys iš ciklo „Liturgija po liturgijos“ tema „Eucharistija kaip visos tautos darbas“, kurį organizavo Prancūzijos metropolija ir Visuotinio patriarchato vikariatas frankofoniškoms parapijoms, bendradarbiaudami su Voloso teologinių studijų akademija.

Apskritojo stalo diskusijoje dalyvavo šv. Sergijaus teologijos instituto dėstytojai, Paryžiaus Katalikų instituto dėstytojai ir Voloso akademijos atstovai. Renginys buvo transliuojamas per „Zoom“ platformą ir jame galėjo dalyvauti visi norintys. 

Jeruzalės patriarchas Teofilis III prie naujosios bažnyčios. Foto: orthodoxtimes.com
JORDANIJA

Sekmadienį, vasario 18 d., Jeruzalės patriarchas Teofilis III kartu su Jo Didenybe princu Ghazi bin Mohammadu, Jo Didenybės Jordanijos karaliaus vyriausiuoju patarėju religijos ir kultūros klausimais, iškilmingai atidarė Trijų šventųjų graikų ortodoksų bažnyčią, kuri yra Ortodoksų centro projekto dalis Dibino mieste Derašo provincijoje, Jordanijoje. Naujosios bažnyčios atidaryme dalyvavo Jos Didenybė princesė Maryam Ghazi ir patriarcho atstovas Amane Jo Ekscelencija Kiriakopolio arkivyskupas Kristoforas, kuris savo kalboje pabrėžė, kad Jordanija yra gyvas religinio sambūvio pavyzdys ir saugumo, apsaugos ir stabilumo prieglobstis.

Naujajai bažnyčiai taip pat būdingas geometrinis dizainas, atspindintis tradicinį Jordanijos architektūros meną su Bizantijos architektūros bruožais. Penktadienį, vasario 23 d., Trijų šventųjų bažnyčioje buvo surengta pirmoji Dieviškoji Liturgija, kurioje dalyvavo pareigūnai ir vietiniai maldininkai iš įvairių karalystės provincijų.

DIDŽIOJI BRITANIJA

2024 m. vasario 18 d., sekmadienį, Didžiosios Britanijos visuotinio patriarchato arkivyskupas Nikita Oksfordo Švenčiausiosios Trejybės bažnyčioje šventė Dieviškąją Liturgiją. Kreipdamasis į tikinčiuosius arkivyskupas pabrėžė vienybės Kristuje svarbą. Jis atkreipė dėmesį į tai, kad įvairialypė ir daugiakultūrė Oksfordo bendruomenė peržengia etninių ir tautinių tradicijų ribas ir susivienija į vieną šeimą.

JERUZALĖ

Šeštadienį, vasario 17 d., Jeruzalės patriarchas Teofilis III Jeruzalės patriarchato kanceliarijoje priėmė Pasaulio Bažnyčių tarybos (PBT) generalinį sekretorių Dr. Jerry Pillay. Susitikime dalyvavo Jeruzalės Bažnyčių vadovai: Jeruzalės lotynų patriarchas kardinolas Pierbattista Pizzaballa, Jeruzalės anglikonų vadovas arkivyskupas Hosamas Nahumas, taip pat Armėnų patriarchato ir Koptų Bažnyčios Jeruzalėje atstovai. Generalinio sekretoriaus vizitas vyko labai sudėtingu metu, kai Šventojoje Žemėje siaučia karas. Dr. Jerry Pillay išreiškė norą paprašyti milijonų krikščionių visame pasaulyje, sustiprinti savo maldas ir paramą Šventosios Žemės bažnyčioms ir žmonėms. Už paramą patriarchas Teofilius Pasaulio Bažnyčių tarybos generalinį sekretorių apdovanojo Šventojo kapo ordino Komandoro medaliu.
 
Serbijos patriarcho Porfirijaus vizitas JAV. Foto: orthodoxtimes.com
JAV

Praėjusią savaitę vizitą Jungtinėse Amerikos Valstijose pradėjo Jo Palaimintybė Serbijos patriarchas Porfirijus. Džono F. Kenedžio oro uoste Serbijos Ortodoksų Bažnyčios primą pasitiko Manheteno Šv. Savos katedros rektorius. Praėjusį sekmadienį, vasario 18 d., patriarchas šventė Dieviškąją Liturgiją Šv. Savos katedroje Manhatane ir surengė keletą darbinių susitikimų, skirtų tęsti Niujorko katedros ir parapijos namų, nukentėjusių nuo 2016 m. Velykų gaisro, atstatymo darbus. Serbų Bažnyčios sinodo sprendimais, siekiant įveikti administracines ir pastoracines problemas, Niujorko serbų parapija laikinai patikėta Jo Šventenybės Serbijos patriarcho Porfirijaus dvasinei globai ir administracijai.

ZAMBIJA

Zambijos metropolija pranešė, kad Zambijos metropolitas Jonas susirgo maliarija ir šiuo metu yra Atėnų Eugenidiono ligoninės intensyviosios terapijos skyriuje, kur jam skiriamas atitinkamas gydymas. Hierarchu rūpinasi ir prižiūri jį gydantys gydytojai, kurie nuolat stebi jo būklę. Pranešama, kad metropolito Jono būklė stabilizavosi.

EGIPTAS

Praėjusią savaitę paaiškėjo Aleksandrijos Bažnyčios sinodo, kuriam pirmininkavo Aleksandrijos ir visos Afrikos patriarchas Teodoras II, sprendimai. Sinodas patvirtino Brazavilio ir Gabono metropolito Teodoro bei Nigerijos metropolito Nikodemo išrinkimą.

Aleksandrijos patriarcho vikarui metropolitui Narcizui iš Pelusijos už pasiaukojamą tarnystę buvo suteiktas Šventojo Morkaus ordino didžiojo komtūro titulas. Sinodas priėmė Burundžio metropolito Inocento atsistatydinimą dėl sveikatos priežasčių, tačiau nesutiko su Kirenijos metropolito Atanazijaus atsistatydinimu.

Dėl pastoracinių priežasčių buvo nuspręsta Burundžio ir Ruandos metropoliją padalyti į dvi Burundžio ir Ruandos vyskupijas. Burundžio vyskupijos patriarcho vikaru buvo paskirtas arkivyskupas Nektarijus Dumas.

Be to, Aleksandrijos Bažnyčios Susirinkimas plačiai ir išsamiai nagrinėjo klausimą dėl Rusijos Bažnyčios kišimosi į išskirtinę Aleksandrijos patriarchato dvasinę ir pastoracinę jurisdikciją Afrikos žemyne. Maskvos patriarchatui tęsiant savo nekanonišką ir destruktyvų elgesį, įsteigiant vadinamąjį Afrikos patriarchalinį egzarchatą, Aleksandrijos Bažnyčios Šventasis sinodas pašalino iš dvasininkų luomo buvusį Zaraisko vyskupą Konstantiną, vadovaujantį Maskvos patriarchato Afrikos egzarchatui.

SERBIJA

„Garavice“ - tai filmas apie vieną didžiausių Antrojo pasaulinio karo metais serbų tautos egzekucijų vietų.

Serbijos patriarcho Porfirijaus palaiminimu, siekdama išsaugoti liudijimus apie ortodoksų serbų kankinystę ir kančias Antrojo pasaulinio karo metais Bihačo regiono teritorijoje, Serbijos Ortodoksų Bažnyčios Informacijos tarnyba organizuoja dokumentinio filmo „Garavice - užmirštos šaknys“ peržiūrą. Dokumentiniame filme pasakojama apie vieną didžiausių serbų tautos žudynių Antrojo pasaulinio karo metais. Filmas paremtas daugiau nei trimis tūkstančiais dokumentų ir gyvais dvidešimt septynių išlikusių liudininkų žodžiais.

BULGARIJA

Vasario 19 d. Bulgarija minėjo 151-ąsias vienuolio diakono Ignoto (Vasilijaus Levskio) - Bulgarijos politinio veikėjo, revoliucionieriaus, nacionalinio išsivadavimo judėjimo Bulgarijoje dalyvio - mirties metines. Bulgarijoje jis žinomas kaip „Laisvės apaštalas“ ir yra vienas iš „keturių didžiųjų“ Bulgarijos išsivadavimo iš Osmanų imperijos judėjimo veikėjų.

Pagrindinės pamaldos, skirtos diakono Ignoto atminimui, vyko senovinėje sostinės „Šventosios Sofijos“ bažnyčioje. Pamaldoms vadovavo Jo Ekscelencija Melniko vyskupas Gerasimas, Bulgarijos Ortodoksų Bažnyčios Šventojo Sinodo vyriausiasis sekretorius. Gedulinėse pamaldose dalyvavo Bulgarijos Respublikos viceprezidentė ponia Iliana Jotova, Sofijos meras Vasilas Terzijevas ir Sofijos universiteto rektorius profesorius Georgijus Vylčevas. Po pamaldų vyskupas Gerasimas, dvasininkai ir pareigūnai procesija nuvyko prie paminklo, kur vyko iškilminga minėjimo ceremonija, kurioje dalyvavo Bulgarijos prezidentas Rumenas Radevas.

Praėjusią savaitę Slivene (Bulgarija) įvyko pirmasis naujojo Sliveno metropolito rinkimų turas. Rinkimai prasidėjo pirmininkaujant Varnos metropolitui Jonui. Visas procesas buvo tiesiogiai transliuojamas Bulgarijos patriarchato interneto svetainėje. Balsavime dalyvavo 42 rinkėjai iš septynių Sliveno vyskupijos bažnytinių apylinkių. Balsavimo rezultatai parodė, kad pirmąją vietą tarp kandidatų užėmė Agatopolio vyskupas Ierotejus, surinkęs 26 balsus. Antrasis kandidatas buvo Konstantino vyskupas Mykolas. Antrasis Sliveno metropolito rinkimų turas vyks vasario 25 d., sekmadienį, kai Šventojo sinodo nariai iš dviejų kandidatų į Sliveno metropolitus išrinks vieną.

RUMUNIJA

Praėjusią savaitę Rumunijos ortodoksų Jasės arkivyskupija pranešė apie pagalbos išlaidas Aleksandrijos patriarchato Tanzanijos ortodoksų arkivyskupijai. Per praėjusius 2023 metus Jasės arkivyskupija suteikė 10 000 eurų materialinės pagalbos Arušos ir Centrinės Tanzanijos vyskupijos ortodoksams. Be to, Jasės arkivyskupija Tanzanijos ortodoksams paaukojo 26 221 eurą lėšų, kurios buvo renkamos specialioje labdaros svetainėje.

Jasės arkivyskupija savo misiją Tanzanijoje pradėjo 2010 m., kai Irinopolio metropolito Demetrio kvietimu Rumunijos Bažnyčios delegacija su dešimties dienų vizitu lankėsi Afrikoje. Paramos programoje daugiausia dėmesio skiriama bažnyčių ir šulinių statybai, karšto maisto tiekimui ir mokyklų stipendijoms.

BULGARIJA

Bulgarija, kuri planuoja prisijungti prie euro zonos 2025 m., parengė naujų pinigų emisijos projektą. Šalies euro monetose bus pavaizduoti šventieji. Tai vienintelė ES šalis, kurioje ant monetų vaizduojami šventieji. Bulgarijos 2 eurų monetoje bus pavaizduotas šventasis Paisijus iš Hilandaro - bulgarų kilmės Atono kalno vienuolis, prisidėjęs prie istoriografijos ir Bulgarijos nacionalinio identiteto stiprinimo. Ant 1 euro monetos bus šventojo Jono iš Rylos, Bulgarijos vienuolystės įkūrėjo, atvaizdas.

KIPRAS

Vasario 20 d. Kipro Ortodoksų Bažnyčios Tammasi metropolijos laisvajame universitete vyko paskaita tema „Nuo klimato kaitos iki humanitarinės ir aplinkosaugos krizės: ko išmokome ir ką galime daryti kitaip?“. Pagrindinė forumo pranešėja buvo Kipro universiteto civilinės ir aplinkos inžinerijos profesorė Marina Neophytou.

SUOMIJA

Penktadienį, vasario 16 d., Helsinkio ir visos Suomijos arkivyskupas metropolitas Leonas Helsinkio Kristaus Ėmimo į dangų katedroje meldėsi už nužudytą Rusijos opozicijos lyderį Aleksejų Navalną. Jo Eminencija Leonas paragino visas Suomijos Bažnyčios parapijas pagerbti mirusiojo atminimą liturginiais minėjimais.

Suomijos Ortodoksų Bažnyčios YouTube kanale bus rodomi vaizdo įrašai ukrainiečių kalba iš serijos „Ortodoksiška Suomija“.

Suomijos Bažnyčios dvasininkai įžvelgė poreikį populiarinti savo Bažnyčią tarp ukrainiečių jų gimtąja kalba. Pagrindinis tikslas - supažindinti ukrainiečius su Suomijos Bažnyčios istorija, liturginiu gyvenimu ir šiuolaikine veikla. Taip pat buvo sukurta Facebook grupė, skirta Suomijoje gyvenantiems ortodoksams ukrainiečiams.

LENKIJA

Su Jo Eminencijos Varšuvos ir visos Lenkijos metropolito Savos palaiminimu vasario 16-18 d. Krokuvoje buvo švenčiama Pasaulio ortodoksų jaunimo diena. Lenkijos jaunimas šventei pradėjo ruoštis gerokai prieš šią datą. Brolijų filialai iš daugelio miestų ėmėsi logistinės užduoties ir organizavo renginio dalyvių transportą į Krokuvą. Didžiausia grupė į Mažosios Lenkijos sostinę keliavo iš Balstogės, joje buvo 150 žmonių. Oficiali atidarymo ceremonija įvyko penktadienį, vasario 16 d. Ceremonijoje dalyvavo keli Lenkijos Bažnyčios vyskupai: arkivyskupas Jurgis, vyskupas Grigorijus, vyskupas Atanazas ir vyskupas Barsanofijus, kurie perdavė ortodoksų jaunimui Bažnyčios primo ir viso Vyskupų sinodo palaiminimą. Svečius taip pat pasveikino Lenkijos ortodoksų jaunimo brolijos pirmininkė Gabriela Nowaszewska.

Svarbus ceremonijos momentas buvo Varšuvos ortodoksų dvasinės seminarijos dėstytojo kun. Panteleimono Karčevskio kalba. Tėvas Panteleimonas papasakojo jaunimui apie Lenkijos Bažnyčios autokefalijos šimtmetį. Ryškiausias ortodoksų jaunimo susitikimo atidarymo įvykis buvo ansamblio „Slovyany“, atliekančio Rytų ir Vidurio Europos tautų muziką, kurio dauguma narių yra aktyvūs Krokuvos ortodoksų parapijos nariai, pasirodymas.

Kelias dienas ortodoksų jaunimas iš visos Lenkijos turėjo puikią galimybę bendrauti, susipažinti su Krokuvos kultūriniu paveldu, taip pat dvasiškai lavintis ir bendrai melstis.

Praėjusią savaitę įvyko Lenkijos dvasinės pagalbos medicinoje draugijos visuotinis susirinkimas. Susirinkimas patvirtino organizacijos valdybos praėjusių metų veiklos ataskaitą ir išrinko valdybą kitai penkerių metų kadencijai. Tarpreliginės grupės valdybos nariu tapo Lenkijos ortodoksų bažnyčios kunigas daktaras Arkadiusz Aleksejuk.

Lenkijos dvasinės pagalbos medicinoje draugija buvo įkurta 2015 m. Krokuvoje. Draugijos misija – integruoti ir atstovauti žmonių, užsiimančių dvasine slauga ligonių, neįgaliųjų ir jų šeimų, bendruomenei.

JAV

Amerikos arkivyskupas Elpidoforas šiandien priėmė Amerikos Biblijos draugijos direktorių tarybos narius, kurie praėjusią savaitę lankėsi Graikų ortodoksų arkivyskupijoje, dalyvaudami rekolekcijose. Tai pirmasis Amerikos Biblijos draugijos valdybos susitikimas arkivyskupijoje. Arkivyskupas Elpidoforas ir Biblijos draugijos tarybos nariai dalyvavo diskusijoje apie galimybes didinti amerikiečių biblinį raštingumą ir katechetinį švietimą.

TURKIJA

Ketvirtadienį, vasario 22 d., Konstantinopolio gubernatorius Davutas Gulas lankėsi Visuotiniame patriarchate, kur jį šiltai priėmė Visuotinis patriarchas Baltramiejus. Davutas Gulas domėjosi Visuotiniam patriarchatui ir Stambulo graikų bendruomenei rūpimais klausimais.

JAPONIJA

Chalkedono metropolitas Emanuelis, vienas iš Tarptautinės organizacijos „Religijos už taiką“ pirmininkų, dalyvavo vasario 18-21 d. Japonijoje vykusioje 2-ojoje Tokijo taikos apskritojo stalo konferencijoje. Šiame svarbiame tarptautiniame susitikime dalyvavę religijų vadovai ir tikėjimų, religinių bendruomenių ir organizacijų atstovai iš 15 šalių pasaulio lyderiams ir kiekvienam geros valios žmogui pasiuntė tvirtą žinią, kad reikia nedelsiant nutraukti vykstančius karus ir visų formų konfliktus bei smurtą, atkreipdami dėmesį į bendrą atsakomybę spręsti ginčus taikiomis priemonėmis, išsaugant ir gerbiant gyvybės šventumą ir žmogaus orumą. Po konferencijos paskelbtoje bendroje deklaracijoje dalyviai pabrėžė tarpreliginio dialogo ir bendradarbiavimo svarbą skatinant ir skleidžiant taiką, stiprinant pasitikėjimą tarp skirtingų bendruomenių, saugant šventąsias vietas ir netrukdomą priėjimą prie jų. Jie taip pat pažymėjo, kad humanitarinė pagalba konfliktų zonose turėtų būti atsieta nuo politinių siekių ir sutelkta į taikos, saugumo, teisingumo ir žmogaus orumo atkūrimą. Vasario 20 d. popietę konferencijos dalyviai lankėsi Japonijos parlamente, kur daugiau nei dvi valandas turėjo galimybę informuoti kompetentingo Religijų komiteto narius. 
 
Naujienas parengė kun. Georgijus Rojus ir Vitalis Dauparas

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai