Pasaulio ortodoksų naujienų apžvalga (sausio 27 - vasario 02 d.)

Visuotinis patriarchas Baltramiejus Stambulo Santa Maria Vatiriakos katalikų bažnyčioje. Foto: orthodoxtimes.com

KONSTANTINOPOLIS

Visuotinis patriarchas Baltramiejus skubiai reagavo į ginkluotą išpuolį prieš Stambulo Santa Maria Vatiriakos katalikų bažnyčią sausio 28 d. per sekmadienio mišias. Gavęs nerimą keliančią žinią, patriarchas nedelsdamas telefonu susisiekė su Konstantinopolio Romos katalikų vyskupu Massimiliano Palinuro. Šiltame pokalbyje Visuotinis patriarchas savo ir Konstantinopolio patriarchato vardu išreiškė nepalaužiamą paramą ir nuoširdžią užuojautą.

Kitą dieną, pirmadienį, sausio 29 d., Jo Šventenybė Visuotinis patriarchas Baltramiejus nuvyko į Bosforo sąsiauryje esantį Büyükdere rajoną, kur Romos katalikų bažnyčioje Santa Maria Draperis laikė pamaldas. Pamaldos buvo skirtos maldai už teroristinio išpuolio aukas. Patriarchas kalbėjosi su monsinjoru Massimiliano Palinuro, kuriam dar kartą asmeniškai pareiškė savo užuojautą ir apgailestavimą.

ŠVEDIJA

Sekmadienį, sausio 28 d., Stokholmo Švento Jurgio katedroje su Jo Eminencija Švedijos ir visos Skandinavijos metropolitu Kleopu Šventąją Liturgiją koncelebravo Antiochijos patriarchato Švedijoje vikarai archimandritas Bartolomiejus Latridis ir archimandritas Antonios Elbitaras. Dieviškoji Liturgija buvo aukojama graikų, švedų, anglų ir arabų kalbomis. Po pamaldų archimandritas Antonijus padėkojo Jo Eminencijai Kleopui už meilę ir svetingumą, išreiškė džiaugsmą, kad patiria Ortodoksų Bažnyčios vienybę, taip pat perdavė Jo Šventenybės Antiochijos patriarcho Jono sveikinimus ir įteikė Antiochijos Mergelės Marijos ikoną.

LENKIJA

Sausio 26 d. Lenkijos Bažnyčios primas metropolitas Sawa priėmė naujai išrinktą Podlasės vaivadą Jaceką Brzozowskį. Susitikimą svečias pradėjo sveikindamas metropolitą su vardadieniu. Susitikime taip pat dalyvavo naujai paskirtas tautinių ir etninių mažumų reikalų komisaras Marekas Masalskis. Susitikimo metu buvo aptartas Ortodoksų Bažnyčios bendradarbiavimas su Podlasko regiono, kuriame gyvena dauguma Lenkijos ortodoksų, valstybės administracinėmis institucijomis.

SERBIJA

Jo Šventenybė Serbijos patriarchas Porfirijus pakvietė dvasininkus ir tikinčiuosius sekmadienį, vasario 4 d., prisijungti prie Serbijos Raudonojo Kryžiaus ir Kraujo perpylimo instituto organizuojamos savanoriškos kraujo donorystės akcijos. Ši humanitarinė akcija vyks nuo 10.00 iki 14.00 val. šventojo Sabos bažnyčioje Vračare ir kitose Belgrado bažnyčiose.

Sausio 27 d. Jo Šventenybė Serbijos patriarchas Porfirijus Serbijos šventojo Sabos šventės proga lankėsi Belgrado ortodoksų teologijos fakultete, kuris taip pat yra skirtas šventojo Sabos atminimui. Patriarchas Porfirijus meldėsi už dėstytojų ir studentų sveikatą, pasveikino visus susirinkusiuosius ir palinkėjo sėkmės studijuojant Bažnyčios doktriną ir gyvenimą.

RUMUNIJA

Sausio 31 d. Bukarešto savivaldybės generalinė taryba nusprendė, kad sostinės herbe turi būti šventojo Demetro Naujojo, Bukarešto gynėjo, ikona. Heraldikos tarybos nariai pritarė šiam pakeitimui. Naujajame herbe „Šventasis Demetras Naujasis, Bukarešto gynėjas, pavaizduotas raudono skydo fone, vilkintis vienuoliškais drabužiais. Kairėje šventojo rankoje miniatiūriškai pavaizduota patriarchalinė katedra su trimis bokštais ir prieangiu pagal autentišką katedros, kurioje saugomos jo relikvijos, modelį“. 2024 m. sukanka 250 metų, kai šventojo Demetro relikvijos buvo atgabentos į Bukareštą, priimtos Rumunijos metropolito Grigaliaus II ir patalpintos katedroje.

UKRAINA

Vasario 1 d. Kijevo ir visos Ukrainos metropolito Epifanijaus kvietimu ir su Visuotinio patriarcho Baltramiejaus palaiminimu į Kijevą atvyko Chalkedono metropolitas Emanuelis. Jo eminencija Emanuelis atstovaus Visuotiniam patriarchatui Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios primo intronizacijos penktųjų metinių proga rengiamose iškilmėse. Garbingąjį svečią Metropolito namuose, primo rezidencijoje, priėmė Jo eminencija metropolitas Epifanijus.

Ukrainos ortodoksų Bažnyčios vadovas su metropolitu Emanueliu aptarė įvairius bažnytinės ir socialinės situacijos Ukrainoje ir pasaulyje klausimus, ypač susijusius su tebesitęsiančia Rusijos agresija prieš Ukrainą. Pabaigoje hierarchai apsikeitė atminimo dovanomis. Tos pačios dienos vakare, Viešpaties Paaukojimo šventės proga, Chalkedono metropolitas Emanuelis meldėsi išvakarių vigilijoje, kuriai vadovavo Ukrainos Bažnyčios primas Šv. arkangelo Mykolo auksinių kupolų katedroje.

SAKARTVELAS

Sakartvelo religinės tolerancijos institutas paskelbė informaciją, kad Sakartvelo ortodoksų Bažnyčia praėjusiais metais gavo 25 mln. gelių. Ši suma prilygsta 8 700 000 eurų. Tyrimo duomenimis, 2002-2019 m. Sakartvelo patriarchatas iš centrinio valstybės biudžeto iš viso gavo 276,5 mln. gelių (apie 95 mln. eurų). Be to, regioninės ir miestų valdžios institucijos taip pat skiria Sakartvelo Bažnyčiai aukų, kuriomis remia įvairią veiklą, įskaitant statybas. Be to, Sakartvelo patriarchatas iš valstybės dovanų gauna nemažai nekilnojamojo turto - žemės sklypų ir pastatų. Bendras Bažnyčiai dovanojamų žemės sklypų ir pastatų plotas yra 64 km2 . Tikslinės lėšos taip pat skiriamos dekretais iš prezidento fondo.

Valstybės dotacija skiriama kaip kompensacija už represijas prieš Sakartvelo ortodoksų Bažnyčią sovietiniu istoriniu laikotarpiu. Sakartvelo valstybė taip pat teikia paramą šalies žydų, islamo, armėnų ir Romos katalikų bendruomenėms.

Pasak Sakartvelo religinės tolerancijos instituto tyrėjų, viena iš Sakartvelo ortodoksų Bažnyčios valstybinio finansavimo priežasčių yra siekis išvengti finansinės priklausomybės nuo Rusijos Bažnyčios, nors oficialiuose dokumentuose tai nėra aiškiai nurodyta. Bandymai panaudoti bažnytines struktūras kaip Rusijos įtakos visuomenės nuotaikoms instrumentus buvo ne kartą patvirtinti.

GRAIKIJA

Atėnų arkivyskupas Hieronymas praėjusią savaitę susitiko su Graikijos armėnų bendruomenės primu, arkivyskupu Keghamu Khacherianu. Susitikimo metu jie aptarė įvairius klausimus, susijusius su armėnų bendruomenių Graikijoje gyvenimu ir veikla, taip pat humanitarinę padėtį Armėnijoje po Kalnų Karabacho konflikto. 
 
Apžvalgą pagal užsienio spaudą parengė kun. Georgijus Rojus ir Vitalis Dauparas 
 

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai