Pasaulio ortodoksų naujienų apžvalga (sausio 13-19 d.)

Graikijos turizmo ministrė Olga Kefalagiani apsilankė Konstantinopolyje. Foto: orthodoxtimes.com

KONSTANTINOPOLIS

Graikijos turizmo ministrė Olga Kefalagiani apsilankė Konstantinopolio patriarchato rezidencijoje Fanare ir susitiko su patriarchu Baltramiejumi. Susitikimo metu jie aptarė graikų turizmo Konstantinopolyje plėtrą, taip pat klausimus, susijusius su bažnytinio turizmo plėtra ir parama graikų bendruomenei Konstantinopolyje. Po susitikimo ponia ministrė pasidalijo savo mintimis, sakydama: „Visuotinio patriarcho pastangos ir darbas yra labai svarbūs, o mes, kaip Graikijos vyriausybė, visada esame pasirengę remti šias pastangas“.

ŠVEICARIJA

Pasaulio ekonomikos forume Davose surengta diskusija, skirta taikos Ukrainoje perspektyvoms aptarti. Į ketvirtąjį 83 valstybių ir institucijų atstovų susitikimą, sušauktą Ukrainos iniciatyva ir organizuotą Šveicarijos Federacijos, susirinko pagrindiniai suinteresuotieji subjektai šiam klausimui spręsti. Tarp susitikimo dalyvių buvo ir Visuotinio patriarchato atstovas Chalkedono metropolitas Emanuelis. Aktyvus Visuotinio patriarchato dalyvavimas šiame forume pabrėžia jo įsipareigojimą skatinti taiką.

TURKIJA

Praėjusią savaitę tapo žinoma, kad Turkijos kultūros ir turizmo ministerija oficialiai įgyvendino savo sprendimą nustatyti įėjimo į Konstantinopolio šventąją Sofiją mokesčius užsienio turistams. Pagal naująsias taisykles įėjimas į istorinę vietovę nuo šiol bus atskiras musulmonų piligrimams ir turistams. Turisto bilietas kainuos 25 eurus. Departamento pranešime pabrėžiama, kad bus įvestos sustiprintos saugumo priemonės ir įrengta speciali bilietų kasa. Be to, lankytojams siūlomos naujos paslaugos, pavyzdžiui, audiogidas ir QR kodas, skirtas informaciniam turiniui tiems, kurie nori daugiau sužinoti apie šį istorinio paminklą.

ŠVEDIJA

2024 m. sausio 12 d., penktadienį, Jo Eminencija Švedijos ir visos Skandinavijos metropolitas Kleofas priėmė liuteronų vyskupą Strangnesą ir karališkųjų rūmų kapelioną pastorių Johaną Dahlmanną Stokholmo Metropolitas Kleofas svečiams surengė ekskursiją po katedros bažnyčią ir supažindino su jos istorija. Ekskursija baigėsi Graikų krikščioniškojo paveldo muziejuje, kur vyskupai aptarė įvairius klausimus, susijusius su Švedijos ir pasaulio religinio gyvenimo aktualijomis.

GRAIKIJA

Praėjusią savaitę Atėnų ir visos Graikijos arkivyskupas Jeronimas surengė darbinį susitikimą su Visuotinio patriarcho atstovu Chalkedono metropolitu Emanueliu. Arkivyskupas šiltai priėmė metropolitą, jie aptarė aktualius klausimus, kurie rūpi ir Visuotiniam patriarchatui, ir Graikijos Bažnyčiai.

ATONAS

Praėjusį pirmadienį šalia Stavronikito vienuolyno Atono kalne vienuolio celėje kilo gaisras, kurio priežastis, pasak tyrėjų, buvo padegimas. Įtariamas nusikaltimo vykdytojas, 63 metų Rumunijos pilietis, prisipažino padaręs nusikaltimą po to, kai buvo nuvežtas į policiją apklausai dėl vagystės ir turto sugadinimo. Incidentas įvyko, kai vienas vienuolis pateikė skundą dėl įtariamojo, paskatinęs policiją jį apklausti. Apklausiamas 63 metų vyras teigė, kad gaisrą sukėlė žvakė, kurią jis uždegė įėjęs į celę. Kol įtariamasis laukia teismo dėl kaltinimų padegimu, tiriamas įtariamas jo dalyvavimas dviejose ankstesnėse vagystėse netoli sudegusios celės. Prokuratūra pradeda baudžiamąją bylą, kuri bus nagrinėjama Salonikų baudžiamajame teisme. 
 
Dimitrijaus ir Almiros metr. Ignacas bei Talino ir visos Estijos metr. Stefanas. Foto: orthodoxtimes.com

ESTIJA

Sekmadienį, sausio 14 d., Talino Šventųjų Simeono ir Anos bažnyčioje Dimitrijaus ir Almiros metropolitas Ignacas meldėsi kartu su Talino ir visos Estijos metropolitu Stefanu. Po pamaldų metropolitas Ignacas įteikė metropolitui Stefanui Didįjį kryžių - aukščiausią Dimitrijaus metropolijos apdovanojimą. Išskirtinė ortodoksų pasaulio asmenybė, Talino metropolitas Stefanas darniai derina ištikimybę Ortodoksų Bažnyčios tradicijai ir rūpestį šiuolaikinio pasaulio problemomis. Iki 1999 m. daug teologinio ir pastoracinio darbo Prancūzijos metropolijoje dirbęs metropolitas Stefanas nuo pat pirmos akimirkos, kai tapo Estijos autonominės Ortodoksų Bažnyčios vadovu, stengėsi stiprinti ortodoksų buvimą Estijoje. Jis plėtojo ryšius su Estijos visuomene ir kultūra. Metropolitas Stefanas daug prisidėjo prie to, kad beveik visuotinai (išskyrus Rusiją) būtų pripažinta Estijos Ortodoksų Bažnyčios autonomija. Ne mažiau svarbus ir jo domėjimasis tarpreliginiu dialogu, taip pat pastoracinis rūpestis migrantais. Talino metropolitas palaiko glaudžius ryšius su Dimitrijaus metropolija, tai rodo Estijos Švento Platono ortodoksų instituto bendradarbiavimas su Voloso teologijos akademija.

Sausio 15 d., pirmadienį, Tartu universitete (Estija) Voloso teologijos akademijos direktorius Dr. Pantelis Kalaitidis skaitė paskaitą „Ortodoksų politinė teologija tarp neoimperinių iliuzijų ir šiuolaikinių iššūkių“. Ortodoksų politinė teologija paprastai siejama su imperijomis ir bizantine „simfonijos“ idėja. Šiuolaikinis Rusijos režimas pretenduoja tęsti tikrąją imperinę ortodoksų tradiciją. Tačiau ortodoksija yra kitų visuomenės tipų, būtent siekiančių demokratinių laisvių, taikos ir teisingumo, dalis. Profesoriaus teigimu, šiuolaikinio ir postmodernaus pasaulio iššūkių akivaizdoje ortodoksams nereikia „imperatorių“ savo problemoms spręsti. Ortodoksams reikia daugiau tiesos, teisingumo, laisvės, atsakomybės ir atviro ištikimybės Evangelijai liudijimo.

Volaso teologijos akademija bendradarbiauja su Tartu universitetu (Teologijos ir religijos studijų fakultetu) ir Estijos Ortodoksų Bažnyčia, vykdydama programą „Ortodoksų bažnyčia ir šiuolaikiniai iššūkiai“, kurioje daugiausia dėmesio skiriama opioms šių dienų teologinėms ir socialinėms problemoms, keliančioms iššūkį tiek Ortodoksų Bažnyčiai, tiek visai Vakarų visuomenei. Programoje daugiausia dėmesio skiriama tokioms temoms kaip aplinkos krizė ir ekoteologija, dvasingumas ir naujasis amžius, pseudo-ortodoksiniai imperialistiniai naratyvai, nacionalizmas ir etnofiletizmas, psichologija ir psichoterapija. Užsiėmimai prasidėjo praėjusių metų rugsėjį ir tęsis iki kitų metų birželio.

SAKARTVELAS

Sakartvelo patriarchatas prašo pakeisti Švenčiausiosios Trejybės katedroje Gruzijos sostinėje Tbilisyje esančią ikoną, kurioje pavaizduota Josifą Staliną laiminanti Maskvos šventoji Matrona. Po neseniai kilusių ginčų dėl Gruzijoje gimusio Stalino - prisiekusio ateisto, žiauriai slopinusio religiją visoje Sovietų Sąjungoje - atvaizdo ir incidentų, kai nežinomas užpuolikas apipylė atvaizdą dažais, Gruzijos patriarchatas paskelbė pareiškimą, kuriame paaiškino savo poziciją. Pareiškime, kuris grindžiamas ikonografijos taisyklėmis, teigiama, kad „ikonoje gali būti pavaizduotas ne tik pats šventasis, bet ir tikros istorijos, susijusios su šventojo gyvenimu, įskaitant valdovus ir paprastus žmones, eretikus ir krikščionių tikėjimo persekiotojus“. „Tačiau, - priduria jis, - tai nereiškia, kad atvaizdas šlovina šias figūras ar suteikia joms kokį nors orumą. Kalbėdamas apie prieštaringai vertinamą ikoną, Gruzijos patriarchatas patikslina, kad, remiantis turimais duomenimis apie šventosios Matronos gyvenimą, nėra duomenų apie susitikimą su Josifu Stalinu. Būtina pakeisti šventosios Matronos atvaizdą su Stalinu ir atsižvelgti į kitas su ikonografijos kanoniškumu susijusias detales. Patriarchatas ragina aukotojus atlikti atitinkamus atvaizdo pakeitimus, priešingu atveju tai padarysime patys“. Sausio 18 d. Gruzijos Bažnyčios prašymu ikona, sukėlusi diskusijas Gruzijos visuomenėje, buvo nuimta nuo Tbilisio Švenčiausiosios Trejybės katedros.

KOSOVAS

2024 m. sausio 14 d. Jo Eminencija Serbijos Ortodoksų Bažnyčios vyskupas Teodosijus Rašsko-Prizrenas Gračanicos vienuolyne susitiko su Europos Parlamento nare ir pranešėja Kosovo klausimais Viola von Kramon. Europos Parlamento atstovė buvo supažindinta su Serbų stačiatikių bažnyčios ir serbų mažumos Kosove ir Metohijoje gyvenimo problemomis. Viešnagės vienuolyne metu vyskupas papasakojo poniai von Kramon apie Serbų Ortodoksų Bažnyčios istoriją šiame regione, taip pat apie Gračanicos vienuolyno, įtraukto į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, istoriją.

SERBIJA

Gruodžio 14 d., sekmadienį, minint 171-ąsias įkūrimo metines, Pirmoji Belgrado giedotojų draugija surengė koncertą „Garbė Dievui aukštybėse ir ramybė žemėje...“. Koncerte dalyvavo Jo Šventenybė Serbijos patriarchas Porfirijus.

BULGARIJA

Prasidėjus naujiems 2024 metams, Bulgarijos darbo ir socialinės politikos ministerija sudarė ekspertų, Bulgarijos Ortodoksų Bažnyčios atstovų ir dviejų Teologijos fakulteto profesorių darbo grupę. Pirmasis darbo grupės posėdis įvyko sausio 11 d. Iki sausio pabaigos iš vyskupijų tikimasi gauti raštiškus pasiūlymus dėl jų socialinės veiklos optimizavimo. Kitą grupės susitikimą planuojama surengti Sofijos vyskupijoje veikiančių bažnytinių-socialinių centrų teritorijoje, kad būtų galima susipažinti su sėkmingais Bažnyčios pagalbos įvairioms socialinėms grupėms, kurioms jos reikia, modeliais ir gerąja patirtimi.

UKRAINA

Seniausią Ukrainoje ortodoksų vienuolyną Kijevo-Pečioros laurą galima aplankyti internetu. Iniciatyva priklauso Kijevo miestui ir skirta vienuolyno kompleksui, užimančiam 26 hektarų plotą, turistams populiarinti. Tarp į virtualų turą įtrauktų lankytinų objektų - Didžioji varpinė, Kristaus Žengimo į dangų katedra, Šventųjų Antano ir Teodosijaus urvinė bažnyčia, taip pat dalis urvų, kuriuose saugomos šventųjų relikvijos. Vienuolynas, įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, padalytas į Aukštutinę ir Žemutinę Laurą. Pirmieji dokumentai apie vienuolyną datuojami 1051 m.

LENKIJA

Sausio 15 d. Senato vicemaršalas Tomaszas Kaminskis lankėsi Lenkijos kariuomenės ortodoksų ordinaro, Vroclavo arkivyskupo Jurgio rezidencijoje. Ortodoksų ordinaras priėmė garbingą svečią ir surengė ekskursiją po katedrą. Susitikimo metu arkivyskupas supažindino poną vicemaršalą su ortodoksų sielovados Lenkijos kariuomenėje istorija ir dabartine veikla.

BULGARIJA

Maskvos ir visos Rusijos patriarchas Kirilas pareiškė užuojautą dėl Bulgarijos Ortodoksų Bažnyčios Sliveno metropolito Ioanniki mirties. Tačiau pažymėtina, kad laiškas adresuotas ne Jo Šventenybei Bulgarijos patriarchui Neofitui, o Bulgarijos Ortodoksų Bažnyčios Šventojo sinodo nariams, o tai tokiais atvejais yra šiurkštus Bažnyčios protokolo pažeidimas. Užuojautos yra asmeninio pobūdžio, todėl jos visada adresuojamos asmenims, šiuo atveju atitinkamos Bažnyčios primui, o ne kolegialiam Bažnyčios valdymo organui. Taigi patriarchas Kirilas pabrėžė savo nepasitenkinimą Bulgarijos patriarcho Neofito parama Ukrainai.

Sausio 13 d. Sofijos operos kamerinėje salėje įvyko vaikams pritaikytos muzikinės poemos „Rilos dykumų žmogus“ premjera. Spektaklis sukurtas siekiant per operos meną jauniesiems žiūrovams perteikti šventojo Jono Rylskio asmenybės didybę ir žygdarbį. Operos režisierius akademikas Plamenas Kartalau ir pjesės autorius Kirilas Popovas į premjerą pakvietė jaunimą, taip pat oficialius sostinės švietimo įstaigų atstovus.

UKRAINA

Sausio 12 d. dėl Rusijos Federacijos apšaudymo buvo apgadinta Švenčiausiosios Mergelės Marijos užtarimo bažnyčia vienoje iš Sumų srities Achtyrsko rajono gyvenviečių. Pasak nukentėjusios bažnyčios rektoriaus, šalia bažnyčios sprogusio sviedinio banga apgadino stogą ir nuplėšė stogo lubų dangą. Iš viso per visa apimantį karą su Rusijos agresoriumi buvo apgadinta 18 Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios Sumų vyskupijos cerkvių. 
 
Apžvalgą pagal užsienio spaudą parengė kun. Georgijus Rojus ir Vitalis Dauparas 

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai