Į Lietuvą atvyksta naujasis vietinių Konstantinopolio patriarchato tikinčiųjų vadovas – egzarchas

Sausio 5 d. į Lietuvą atvyksta ir sausio 6 d. pirmąsias savo pamaldas ves Visuotinio patriarchato egzarchas Lietuvoje, kunigas Justinas Kiviloo. Egzarchas – tai oficialus Visuotinio Konstantinopolio patriarcho atstovas tam tikroje teritorijoje, jo vardu tvarkantis Bažnyčios reikalus. Egzarchas Justinas Kiviloo, gimęs ir visą gyvenimą tarnavęs Estijoje, Konstantinopolio patriarchato Bažnyčioje, paskirtas ganytojiškai tarnystei Lietuvoje, kur nuo 2023 m. vasario mėnesio veikia bendruomenės, tiesiogiai paklūstančios Konstantinopolio patriarchui. Nuo šiol jos turės vietinį vadovą, kuris galės aktyviau dalyvauti bendruomenių gyvenime.

Lietuvos egzarcho paskyrimu baigta formuoti Konstantinopolio patriarchato struktūra Lietuvoje. Šiuo metu egzarchatui priklauso 10 dvasininkų ir 10 bendruomenių skirtinguose Lietuvos miestuose.

Egzarchato kūrimosi istorija prasidėjo 2022 m. balandžio mėnesį, kai Maskvos patriarchato Vilniaus ir Lietuvos vyskupijos metropolitas Inokentijus atleido iš pareigų, o vėliau, pritariant Maskvos patriarchui Kirilui, pašalino iš kunigystės penkis vietinius kunigus. Maskvos patriarchatas apkaltino minimus dvasininkus kanoniniais nusikaltimais, bet jie apskundė metropolito Inokentijaus ir patriarcho Kirilo sprendimą Visuotiniam Konstantinopolio patriarchui. Tikintieji parašė laišką, prašydami Lietuvoje atkurti senovėje egzistavusią Konstantinopolio patriarchato Bažnyčią. Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus I 2023 m. vasarį kunigus grąžino į dvasininkų luomą, konstatuodamas, kad jie buvo pašalinti ne dėl bažnytinių taisyklių pažeidimų, o dėl pozicijos Rusijos invazijos Ukrainoje klausimu. 2023 m. kovo mėnesį patriarchas lankėsi Lietuvoje, susitiko su tikinčiaisiais, prašiusiais Lietuvoje sukurti alternatyvą Maskvos patriarchatui, pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo tarp Visuotinio Konstantinopolio patriarchato ir Lietuvos Respublikos vyriausybės, pažadėjo tikintiesiems, kad Lietuvoje bus įkurtas egzarchatas. Nuo to laiko prie Konstantinopolio patriarchato dvasininkijos Lietuvoje prisijungė dar 5 dvasininkai.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai