Pasaulio ortodoksų naujienų apžvalga (2024 sausio 1-12 d.)

 

Chalkedono metr. Emanuelis ir Varšuvos ir Visos Lenkijos metr. Saba. Foto: kun. Krzysztof Szeremeta

LENKIJA

Sausio 8-9 d. Lenkijoje lankėsi Jo Šventenybės Konstantinopolio patriarcho Baltramiejaus atstovas Chalkedono metropolitas Emanuelis. Viešnagės metu garbusis svečias broliškai aplankė Jo Eminenciją Varšuvos ir visos Lenkijos metropolitą Sabą ir Konstantinopolio patriarcho Baltramiejaus vardu pasveikino Lenkijos Bažnyčios primą su Kristaus gimimo švente ir artėjančiu vardadieniu. Susitikimo metu hierarchai aptarė dabartinę krikščionybės padėtį pasaulyje ir pasidalino mintimis apie problemas, kurios šiuo metu neramina Ortodoksų Bažnyčią. Susitikime dalyvavo Vroclavo arkivyskupas Jurgis ir Hainuvkos vyskupas Paulius.

SAKARTVELAS

Sakartvelo valdžios institucijos tiria incidentą, kai Tbilisio Švenčiausiosios Trejybės katedroje vykstančioje parodoje dažais buvo apipilta ikona, vaizduojanti sovietų diktatorių Josifą Staliną šalia Maskvos Matronos. Incidentas vėl įžiebė Gruzijos visuomenės nesutarimus dėl tirono vaidmens istorijoje.

Buvęs Sakartvelo parlamento narys Georgijus Kandelakis išreiškė susirūpinimą dėl ikonos. Jo nuomone, jos eksponavimas yra bandymas išbalinti tamsią Stalino istoriją. Politikas pabrėžė diktatoriaus vaidmenį kuriant totalitarinį režimą ir vykdant masines žmonių žudynes. Nepaisant ilgų diskusijų ir nesutarimų Sakartvelo visuomenėje vis dar nėra vieningos nuomonės dėl Stalino asmenybės vertinimo. Sociologinės apklausos rodo, kad visuomenės nuomonė yra susiskaldžiusi: dalis visuomenės laiko Staliną kruvinu tironu, o kita dalis, priešingai, didžiuojasi jo istorine reikšme.

TURKIJA

Sausio 10 d., trečiadienį, visuotinis patriarchas Baltramiejus aplankė imamą Galipą Ustą Stambulo universitetinėje ligoninėje. Imamas tapo pasikėsinimo auka po penktadienio vakaro maldų Fatih mečetėje. Visuotinis patriarchas išreiškė nuoširdžią užuojautą imamui dėl jo sužeidimo ir palinkėjo Islamo bendruomenės vadovui greitai pasveikti.

IZRAELIS

Sausio 9 d., antradienį, Jeruzalės ortodoksų patriarchas surengė kalėdinį Jeruzalės krikščionių bažnyčių vadovų ir atstovų susitikimą. Ortodoksų patriarchate lankėsi Pranciškonų brolijos, Jeruzalės lotynų patriarchato, liuteronų ir anglikonų Bažnyčių bei Jeruzalės armėnų patriarchato atstovai. Jo Šventenybė Teofilius padėkojo visiems svečiams už dalyvavimą Kristaus gimimo šventėje. Jis pažymėjo, kad vykdydami teologinį dialogą mes, vietinės Bažnyčios Jeruzalėje, duodame bendrą liudijimą prieš įvairius iššūkius, ypač prieš karą ir neapykantą.

KONSTANTINOPOLIS

Trečiadienį, sausio 10 d., Konstantinopolio patriarchato rezidencijoje lankėsi Graikijos vyriausybės naujai paskirtas Atono kalno civilinis administratorius Anastasios Mytialis. Vizito metu naujasis administratorius išreiškė pagarbą visuotiniam patriarchui, prašydamas palaiminimo savo pareigoms atlikti. Patriarchas palinkėjo p. Mialisui vaisingo darbo Atono kalne, kuris yra visuotinio patriarchato kanoninėje jurisdikcijoje.

PRANCŪZIJA

Naujasis Prancūzijos ministras pirmininkas Gabrielis Attalis yra ortodoksų religijos atstovas, iš motinos pusės turintis graikiškų šaknų. Ministru pirmininku paskirtas 34 metų politikas yra teisininko ir filmų prodiuserio Yves'o Attal'io ir Marie de Curie, anksčiau dirbusios kino kompanijoje „Gaspodia“, sūnus. Gabriel Attal tėvas, kuris mirė 2015 m., buvo Prancūzijos ir Tuniso žydas, o jo motina turi graikiškų šaknų.

BULGARIJA

„Mūsų Viešpats ir Šventoji Bažnyčia laimina tik tą kariuomenę, kuri nerodo agresijos ir kurios vienintelis tikslas - ginti savo tautą ir šalį tarptautiniu mastu pripažintose teritorinėse ribose.“ Tai pareiškė Bulgarijos patriarchas Neofitas savo žinioje Viešpaties Apsireiškimo šventės ir Bulgarijos kariuomenės vėliavų pašventinimo proga. „Niokojantis karas prieš brolišką Ukrainą, - sakė Bulgarijos Bažnyčios vadovas, - dar kartą mums visiems priminė kariuomenės svarbą kiekvienai tautai ir valstybei“. Bulgarijos patriarchas pirmą kartą viešai pasmerkė Rusijos invaziją į Ukrainą.

KONSTANTINOPOLIS

Visuotinis patriarchas Baltramiejus sausio 7 d. vadovavo Kristaus gimimo šventės pagal Julijaus kalendorių Liturgijai, kuri vyko Konstantinopolio Galatos rajone esančioje Šv. apaštalo Andriejaus parapijoje. Šv. Andriejaus bažnyčia yra Konstantinopolio rusakalbių bendruomenės centras. Kreipdamasis į tikinčiuosius patriarchas perdavė Motinos Bažnyčios meilę savo dvasiniams vaikams ir nuoširdžiai pasveikino juos su Kristaus gimimo švente. Išreikšdamas savo artumą bendruomenei, švenčiančiai Kalėdas pagal Julijaus kalendorių, patriarchas pamoksle kalbėjo apie ortodoksų tikinčiųjų vienybę Kristuje. Jis pabrėžė vienijantį Kalėdų vaidmenį visoms tautoms: ukrainiečiams, graikams, rusams, kartvelams, gagaūzams, rumunams, turkams - visiems, susirinkusiems aplink Kristų Išganytoją.

TURKIJA

Sausio 15-17 d. Konstantinopolio patriarchato Pisidijos metropolija organizuoja tarptautinę mokslinę konferenciją „Apaštalas Paulius Antalijoje“. Apaštalų darbų knyga liudija apie apaštalo Pauliaus atvykimą į Pisidiją ir jo pamokslavimą senoviniuose Pergos ir Antalijos miestuose. Šios konferencijos tikslas - ištirti apaštalo Pauliaus palikimą, susijusį su Antalija.

BULGARIJA

Sausio 9 d. po ilgos ligos, eidamas 84-uosius metus, mirė Bulgarijos Ortodoksų Bažnyčios Sliveno metropolitas Ioannikios. Miręs metropolitas gimė 1939 m. Jis studijavo Sofijos dvasinėje seminarijoje. Studijavo Sofijos „Švento Klemenso Achridiečio“ dvasinėje akademijoje. 1961 m. priėmė vienuolystę. 1963 m. buvo įšventintas kunigu. Septintojo dešimtmečio pradžioje studijavo Brno (Šveicarija) Senųjų katalikų teologijos fakultete. 1975 m. Šv. Aleksandro neviškio patriarchalinėje katedroje buvo įšventintas vyskupu. 1980 m. buvo paskirtas Sliveno metropolitu ir ėjo šias pareigas iki pat mirties. Sliveno meras paskelbė trijų dienų gedulą dėl Jo Eminencijos metropolito Ioannikio mirties. Sausio 10, 11 ir 12 d. savivaldybės pastato ir visų savivaldybės pastatų vėliavos buvo nuleistos iki pusės stiebo.

ŠKOTIJA

Edinburgo (Škotija) graikų ir rumunų ortodoksų bendruomenės suvienijo jėgas, kad mieste atidarytų ortodoksų mokyklą. Iš pradžių pamokos bus organizuojamos tik 5-12 metų vaikams. Edinburgo rumunų bendruomenės kunigas Ioan-Florin Florescu šią iniciatyvą komentavo taip: „Tai bus Škotijos valstybės oficialiai pripažinta mokykla, kurioje bus dėstoma anglų kalba, dalykai bus tokie patys kaip ir bet kurioje kitoje įprastoje mokykloje, tačiau bendra vizija - Rytų krikščioniškos moralės ir klasikinės kultūros dvasia.“ Kiekviena diena šioje mokykloje prasidės malda ir pokalbiu apie tą dieną minimą šventąjį, o baigsis Biblijos ištraukos skaitymu ir baigiamąja malda.

RUMUNIJA

Sausio 9 d., antradienį, Jasiuose įvyko amerikiečių rašytojo Tristramo Engelhardto knygos „Po Dievo: moralė ir bioetika sekuliarizacijos amžiuje“ vertimo į rumunų kalbą pristatymas. Knygą išvertė teologijos mokslų daktaras, religijos istorijos ir filosofijos specialistas Andrei Dyrlau. Knygoje pateikiama gili filosofinė šiuolaikinės sekuliarizmo filosofijos kritika. Autorius nuosekliai ir argumentuotai gina tradicinę moralę, įsišaknijusią Ortodoksų Bažnyčios dvasinėje patirtyje. Profesorius Tristramas Engelhardtas jaunesnysis gimė 1941 m. Teksase. Būdamas 50 metų, jis atsivertė į ortodoksiją ir priėmė Germano (Hermann) vardą. Medicinos mokslų daktaro laipsnį jis įgijo Tulano universitete, o filosofijos daktaro laipsnį - Teksaso universitete.

RUSIJA

Maskvos patriarchatas suspendavo žymu Maskvos kunigą, publicistą ir pamokslininką Aleksejų Uminskį. Tėvas Aleksejus buvo pašalintas iš Rusijos sostinės Chachlovskajos gatvėje esančios Švenčiausiosios Trejybės bažnyčios rektoriaus pareigų ir iškviestas į bažnytinį teismą. Tėvas Aleksejus Uminskis nuosekliai laikėsi antikarinės pozicijos ir nebijojo apie tai kalbėti viešai. Jį pakeitė skandalingas ir odiozinis kunigas Andrejus Tkačiovas, pagarsėjęs aktyvia parama Rusijos karui prieš Ukrainą, taip pat patarimais vykdyti smurtą prieš moteris ir karo belaisvius.

ATONAS

Sausio 8 d. Atono kalne prie Stavronikitų vienuolyno esančioje Šventųjų arkangelų celėje kilo gaisras. Į įvykio vietą nuskubėjo dvi ugniagesių mašinos. Dėl gaisro niekas nenukentėjo. Celėje gyveno rumunų vienuolis, kuris gaisro metu buvo pamaldose.

Šeštadienį, sausio 6 d., Vatopedo vienuolyno abatas Efremas ir Vatopedo broliai priėmė Rumunijos ministrą pirmininką Marcelo Tsolaku. Garbingojo svečio sutikimas pagal vienuolyno tradiciją vyko prie vienuolyno vartų, po to ponas premjeras apsilankė pagrindinėje vienuolyno bažnyčioje, kur vyko specialios pamaldos ir abipusiai sveikinimai.

Preliminariais duomenimis, kelios meškos įžengė į Atono pusiasalį. Jei informacija apie meškų migraciją į Atono kalną pasitvirtins, daugeliui vienuolynų teks imtis papildomų priemonių šimtams bičių avilių visame pusiasalyje apsaugoti. Tuo pat metu Atono kalno piligrimams ir gyventojams kyla tam tikrų grėsmių.

GRAIKIJA

Sausio 9-11 d. vyko Graikijos Ortodoksų Bažnyčios Šventojo sinodo posėdžiai.

Posėdžiuose patvirtinta Ortodoksijos savaitės šventimo programa, kurios metu Atėnų katedroje vyks Sinodinė Dieviškoji liturgija.

Sinodas taip pat nutarė 2025 m. Graikijos Bažnyčios metinio diptiko leidybą skirti Pirmojo visuotinio susirinkimo Nikėjoje sušaukimo 1700-osioms metinėms. Sinodo nariai peržiūrėjo ir patvirtino Graikijos Bažnyčios Šventojo Sinodo žinią, kuri, kaip įprasta, bus išsiųsta universitetų dėstytojams, studentams, mokytojams ir moksleiviams dabartinės Trijų šventųjų - dangiškųjų graikų švietimo globėjų - šventės proga. Sinodas taip pat išklausė pranešimą apie Bažnyčios švietimo veiklą, ypač būsimųjų kandidatų į kunigystę ugdymą. Posėdyje buvo patvirtintas preliminarus kandidatų į diakonatą ir kunigystę sąrašas.

Sinodo sesijos pertraukos metu jaunuoliai ir jaunuolės iš Atėnų aplankė Šventąjį sinodą, kad susipažintų su jo nariais. Jaunuoliai giedojo giesmes ir gavo Atėnų ir visos Graikijos arkivyskupo Jeronimo palaiminimą.

KIPRAS

Kipro arkivyskupas Jurgis Prezidento rūmuose susitiko su Kipro Respublikos prezidentu Nikosu Christodoulidis. Arkivyskupas žurnalistams sakė, kad jų susitikimas buvo produktyvus ir kad jie aptarė įvairius Bažnyčios gyvenimo ir jos sąveikos su valstybe, taip pat nacionalinius klausimus. Buvo paliestos valstybės ir Bažnyčios santykio su turkų okupuota salos dalimi temos. Kalbėdamas apie Jungtinių tautų (JT) pasiuntinio žmogaus teisėms Kipre paskyrimą, arkivyskupas Jurgis pažymėjo, kad būtina, jog JT „prisiimtų atsakomybę ginti žmogaus teises žmonių, kurie tiek metų kentėjo nuo okupacijos.“ Deja, - sakė Kipro Bažnyčios atstovas, - JT tikslai nėra iki galo apibrėžti, o jos atstovai ne visada sugeba rasti aukso vidurį ir įžvelgti skirtumą tarp užkariautojo ir nugalėtojo.

BALTARUSIJA

Sausio 5 d. A. Lukašenka pasirašė religinių organizacijų įstatymo pataisas, kuriomis įvedami religinės veiklos apribojimai. Naujasis įstatymas draudžia religinėms organizacijoms užsiimti politine veikla, remti politines partijas ir naudoti bet kokius simbolius, išskyrus religinius. Taip pat draudžiama karo, priešiškumo ir ekstremizmo propaganda. Rengti religinius renginius nespecializuotose vietose leidžiama tik gavus vietos vykdomosios institucijos vadovo sutikimą. Teisės aktų pakeitimais taip pat išplečiamas religinių organizacijų likvidavimo pagrindų sąrašas. Pavyzdžiui, jų uždarymo priežastimi gali būti veikla, prieštaraujanti Baltarusijos „Pagrindinėms vidaus ir užsienio politikos kryptims“ arba daranti žalą piliečių sveikatai. Religinės organizacijos turi persiregistruoti per metus nuo įstatymo įsigaliojimo.
 
 Apžvalgą pagal užsienio spaudą parengė kun. Georgijus Rojus ir Vitalis Dauparas

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai