Ar Kristus buvo Dievas (Jn 1,1-2)?


Kartais klausiama: „ar Naujasis Testamentas tikrai moko, kad Kristus buvo Dievas? Juk mes visi esame Dievo vaikai, todėl kodėl Dievo Sūnus turėtų būti Dievas?“. Jehovos liudytojai prideda ir sudėtingesnį argumentą: Jn 1,1 nėra žymimojo artikelio. Šioje Šventojo Rašto eilutėje skaitome:
Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.
Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. (Jn 1,1)
Šiame įraše neaprėpsiu viso Naujojo Testamento, o norėčiau atkreipti dėmesį tik į vieną apaštalą - Joną. Viena iš pagrindinių klaidų, kurią daro samprotaujantieji aukščiau nurodytu būdu - citatų rankiojimas iš skirtingų Šventojo Rašto vietų. Dera prisiminti, kad Šventasis Raštas, įkvėptas Šventosios Dvasios, buvo užrašytas žmonių, todėl skirtingų žmonių surašytos knygos turi skirtingiems žmonėms būdingų bruožų, be to, paprastai yra rašytos tam tikru tikslu ir tam tikrai auditorijai. Todėl, pavyzdžiui, nagrinėti Kristaus dieviškumo sampratą Jono Evangelijoje dera atskirai nuo kitų Naujojo Testamento dalių - tik supratę vidinę Evangelijos logiką ir kontekstą galime žengti prie kito konteksto.

JONAS NEVADINA DIEVO VAIKŲ SŪNUMIS

Taip, pavyzdžiui, Jono Evangelijoje yra aiški „Dievo vaikų“ (tekna Theou) ir „Dievo Sūnaus“ (ο Yious tou Theou) skirtis. Paulius kalba apie „Dievo sūnus“ (Rom 8,14), atskirdamas sūnus nuo Sūnaus tuo, kad pirmieji yra sūnai tik per įsūnystę (jie įsūnyti), tuo tarpu kai Kristus - Sūnus prieš pasaulio sukūrimą (iš prigimties). Jonas niekada nevadina tikinčiųjų „sūnumis“ - tik „vaikais“. Taip Kristaus titulas atskiriamas nuo tikinčiųjų titulo, kurį jie gauna tik per Kristų.


JONAS VADINA DIEVĄ  „THEOS

Lygiai taip pat klausdami apie žymimąjį artikelį, turime žvelgti į autoriaus kalbą kitose vietose. Senoji graikų kalba neturi nežymimojo artikelio, todėl žodis be artikelio gali turėti ir tokią pačią reikšmę, kaip su žymimuoju artikeliu, ir tokią pačią, kaip su nežymimuoju (kaip ir lietuviškas žodis „Dievas“, turint omenyje, kad mes artikelių visai neturime). Tiesa, be žymimojo artikelio jis dar gali turėti reikšmę „dieviškas“. Tačiau pažiūrėkime, kaip Jonas vartoja šį žodį skyriuje toliau:

Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε·
Dievo niekas niekada nėra matęs (
Jn 1,18)
Jonas kalba apie Dievą net ir tada, kai nevartoja žymimojo artikelio. Tuo jo vartosena nesiskiria nuo graikiškojo Senojo Testamento (Septuagintos), kur žodžiu Theos be artikelio netgi verčiamas Dievo vardas JHVH:
εγω θεος πρωτος και εις τα επερχομενα εγω ειμι
אֲנִ֤י יְהוָה֙ רִאשׁ֔וֹן וְאֶת־ אַחֲרֹנִ֖ים אֲנִי־ הֽוּא
Tai aš, VIEŠPATS, kurs esu pirmasis ir su paskutine jų Aš Esu. (Iz 41,4)
Čia žodžiu VIEŠPATS A. Rubšys išvertė žodį JHVH, kuris graikiškai išverstas Theos be artikelio. Ir kitose Jono Evangelijos vietose Dievas yra vadinamas Dievu be artikelio:
ἔστιν ὁ Πατήρ μου ὁ δοξάζων με, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι Θεὸς ἡμῶν ἐστιν
Yra mano Tėvas, kuris mane šlovina, kurį savo Dievu jūs vadinat. (Jn 8,54)
***
Οὐκ ἔστιν οὗτος παρὰ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος, ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ.
„Tas žmogus ne iš Dievo, nes nesilaiko šabo“ (Jn 9,16)
***
εἰδὼς ὅτι πάντα ἔδωκεν αὐτῷ ὁ Πατὴρ εἰς τὰς χεῖρας, καὶ ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ πρὸς τὸν Θεὸν ὑπάγει
žinodamas, kad Tėvas yra visa atidavęs į jo rankas, kad jis išėjęs iš Dievo ir einąs pas Dievą (Jn 13,3)
JONAS VADINA KRISTŲ EGO EIMI

Jono Evangelijoje taip pat Kristus priskiria sau Dievo Vardą JHVH (Aš Esu):
ἀπ’ ἄρτι λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι, ἵνα πιστεύσητε ὅταν γένηται ὅτι ἐγώ εἰμι
Sakau jums jau dabar, prieš įvykstant, kad įvykus tikėtumėte, jog Aš Esu. (Jn 13,19)
 „Jėzus, žinodamas visa, kas jo laukia, išėjo į priekį ir paklausė: „Ko ieškote?“ Jie atsakė „Jėzaus Nazariečio!“ Jėzus tarė: „AŠ ESU“. Jo išdavėjas Judas irgi stovėjo tarp jų. Kai tik Jėzus ištarė: „AŠ ESU, jie atšoko atgal ir parpuolė ant žemės. O jis vėl juos klausė: „Ko ieškote?“ Jie atsakė: „Jėzaus Nazariečio“. Jėzus atsiliepė: „Jau sakiau jums, kad AŠ ESU. Jei manęs ieškote, tai leiskite šitiems pasišalinti“ (Jn 18,4-11) 
 „Jeigu jūs netikėsite, kad Aš Esu, – jūs numirsite savo nuodėmėse“ (Jn 8,24)
„Kai Žmogaus Sūnų būsite aukštyn iškėlę, – suprasite, kad Aš Esu ir kad nieko nedarau iš savęs, bet skelbiu vien tai, ko mane Tėvas išmokė“ (Jn 8,28)
Ir kt. 
Palyginkime su tuo, ką sako Izaijas:
„Jūs esate mano liudytojai, – sako VIEŠPATS, – mano tarnai, kuriuos išsirinkau, idant žinotumėte, mane tikėtumėte ir suprastumėte, jog Aš Esu. Nebuvo kito dievo prieš mane ir nebus jo po manęs (Iz 43,10)
Taigi, Jono Evangelijoje Kristus akivaizdžiai apibūdinamas kaip Dievas nuo pirmos iki paskutinės eilutės.

***

Taip pat skaitykite: Ką reiškia: „Dievo išrinktasis Sūnus“?

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai