„Kasdienė duona“ | Lk 11, 29-32 („Jonos ženklas“)

29 Žmonėms gausiai susirinkus, Jėzus pradėjo kalbėti: „Ši karta yra pikta karta. Ji reikalauja ženklo, bet jai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas.30 Kaip Jona buvo ženklas nineviečiams, taip Žmogaus Sūnus bus šiai kartai.31 Pietų šalies karalienė teismo dieną prisikels drauge su šios kartos žmonėmis ir juos pasmerks. Nes ji atkeliavo nuo žemės pakraščių pasiklausyti Saliamono išminties, o štai čia daugiau negu Saliamonas. 32 Ninevės gyventojai teismo dieną kelsis su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atsivertė išgirdę Jonos pamokslus, o štai čia daugiau negu Jona“.

Ši karta yra pikta karta, sako Jėzus apie savo laikų žmones. Taip Jis pasakytų ir dabar. Žmonės visais laikais linkę nepasitikėti Dievu, bet pasikliauti savo jėgomis, savo „galiomis“. Žmogaus sužeista prigimtis verčia jį slėptis nuo Dievo ir visais įmanomais būdais slėpti savo nuodėmę, savo puikybę, savo „nuogumą“, kaip tai darė nupuolęs Adomas, prisidengdamas figos lapu ir slėpdamasis nuo Dievo, nes buvo nuogas (plg. Pr 3,8-12). Tačiau žmogaus prigimtis tuo pačiu metu yra linkusi ieškoti to, kas gera, ieškoti meilės ir Dievo. Žmogus turi taip pat ir gebėjimą atgailauti dėl savo nuodėmės. Taip atsitiko su Ninevės gyventojais, kurie atsivertė, išgirdę Jonos pamokslus. Noras pažinti ir išgirsti tiesą Pietų šalies karalienę atvedė į Saliamono rūmus. O štai čia daugiau negu Jona. Jėzus yra tas, kuris iš tiesų gali atleisti nuodėmes, Jėzus yra tas, kuris iš tiesų yra Dievo išminties nešėjas, Jėzus yra tas, kuris iš tiesų pats yra Meilė. Todėl vargšai tie bet kurios kartos žmonės, kurie nenori Jo atpažinti, kurių širdys yra kietos pažinti tiesą ir kurie pasiteisina reikalaudami „ženklo“. Mūsų kartai taip pat nebus duota kito ženklo tik Jėzaus, tris dienas išbuvusio kapo rūsyje ir prisikėlusio, ženklas. Ir šis ženklas nėra paslėptas, bet kiekvienam prieinamas. Tereikia suminkštinti savo širdis, kad suprastume jį. Gavėnios metas - tai proga atpažinti savo nuodėmę, savo „nuogumą“, atsiversti ir išeiti iš slėptuvės susitikti su Dievu, kuris klausia: „Kur tu esi?“(Pr 3,9).

Šiandien dėkosiu Dievui, kad Jis eina manęs ieškoti, kai esu pasimetęs ir „nuogas“.
Šiandien prašysiu Dievo malonės atsiverti ir priimti Jėzų, kaip ženklą. 

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai