Šv. Efremas ir šv. Izaokas


Šiandien Ortodoksų Bažnyčia mini du nuostabius sirų šventuosius: šv. Izaoką Sirą (613–700) ir šv. Efremą Sirą (306–373).

Šv. Efremas - žymus vienuolis, poetas, teologas, sukūręs daugybę dvasinių himnų, apgiedančių krikščioniškąjį tikėjimą. Šv. Izaokas buvo Asirijos Rytų Bažyčios (nestorijonų) vyskupas, atsidavęs vienuolystei ir palikęs labai įtakingus pamokymus apie dvasinį gyvenimą. Abiejų šventųjų darbai įtraukti į pagrindinį ortodoksų dvasinių tekstų rinkinį - Filokaliją (Dobratoljubije).

Troparas šv. Efremui Sirui, tonas 8. Savo ašaromis dykumą aplaistei, / ir gailiai dūsaudamas Dievui atgailos vaisius joje išželdinai. / Savo stebuklais lyg šviestuvas pasauliui tu švytėjai, / Mūsų tėve Efremai, melski Kristų Dievą mūsų sieloms išganymo.
Troparas šv. Izaokui Sirui, tonas 1. Dorai kunigaudamas miestuose, / netrukai sužydėti ir apsigyvenęs dykumoje, Izaokai. / Tapai vienuoliškai gyvenančių vadovu / ir didžiu asketų mokytoju. / Tai atmindami tavo garbingąjį atminimą švenčiame / ir į tavo Mokytoją kreipiamės: / garbė šlovingu tave padariusiam Kristui, / garbė tave Pašventinusiajam // garbė davusiam mums tave, // nuostabų užtarėją
Šiandienos skaitiniai:
"Broliai, dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo. Kurie yra Kristaus Jėzaus, tie nukryžiavo savo kūnus su aistromis ir geismais.Jei gyvename Dvasia, tai ir elkimės pagal Dvasią. Nesivaikykime tuščios garbės, neerzinkime vieni kitų, nepavydėkime vieni kitiems! Broliai, jei kurį žmogų ištiktų nelaimė nusidėti, jūs, dvasios žmonės, pamokykite tokį romiai. Bet žiūrėk, kad ir pats neįpultum į pagundą! Nešiokite vieni kitų naštas, ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą." (Gal 5,22-6,2)
"Anuo metu Jėzus bylojo: Viskas man yra mano Tėvo atiduota; ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir kam Sūnus panorės apreikšti. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva“. (Mt 11,27-30)

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai