Šventosios Dvasios beieškant. Tarpkonfesinės piligrimystės patirtis

Žurnale "Šiaurės Atėnai" pasirodys straipsnių serija apie mano apsilankymus įvairių krikščionių konfesijų pamaldose. Kviečiu perskaityti pirmąjį straipsnį apie apsilankymą pas charizmininkus.

PASIRUOŠIMAS KELIONEI

Lotyniškai peregrinus, iš kurio kilęs „piligrimas“, reiškia „svetys, užsienietis“. Paprastai šiuo žodžiu vadinami tikintieji, keliaujantys į savo išpažįstamos religijos šventąsias vietas, kuriose jie nori priartėti prie Dievo. Aš nutariau pabūti peregrinus radikalesne prasme ir nuvykti į kitų konfesijų krikščionių maldos namus, kad pabandyčiau ten surasti Šventąją Dvasią, kurią tikiu esant mano Bažnyčioje. Lankiausi pas katalikus charizmininkus, „įprastus“ katalikus, evangelikus reformatus, evangelikus liuteronus ir graikų apeigų katalikus.

Pats esu krikščionių ortodoksų (stačiatikių) tikėjimo. Tačiau nuo mažens augau tarpkonfesinėje aplinkoje. Krikštytas Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčioje, nuo mažumės lankydavausi ir ortodoksų cerkvėse, ir Romos katalikų bažnyčiose, ir unitų bažnyčiose, o pirmasis mano rimtas susidūrimas su Šventojo Rašto nuodugniu skaitymu ir jo nagrinėjimu vyko per šimtų „Kelionės Biblijos puslapiais“ radijo laidų ir tinklalaidžių klausymą. Šias laidas sukūrė evangelikų reformatų (presbiterijonų) kunigas Johnas Vernonas McGee. Sąmoningame amžiuje Dievo garbinti likau Ortodoksų Bažnyčioje, kurios mokymas labiausiai atitiko mano savarankiškų ieškojimų metu susiformuotas teologines pažiūras, liturgija – mano pasaulėjautą, o visas dvasinis gyvenimas priminė istorinės Apaštališkosios Bažnyčios gyvenimą.

Kaip teigė Rytų dvasingumo tyrinėtojas kardinolas Tomášas Špidlíkas, ortodoksų dvasingumo esmė – malda Tėvui per Sūnų Šventojoje Dvasioje. Taip ir aš pirmiausia atėjau į Bažnyčią ieškodamas Tėvo, atrasdamas kelią pas Jį Kristuje, o tada atrasdamas gyvenimą Bažnyčioje – Šventąją Dvasią. Kaip rašo kunigas Sergijus Bulgakovas, „ortodoksija yra Kristaus Bažnyčia žemėje. Kristaus Bažnyčia yra ne institucija, bet naujas gyvenimas su Kristumi ir Kristuje, judinamas Šventosios Dvasios.“


***

Taip pat skaitykite: 

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai