„Kasdienė duona“ | Lk 8, 1-3

1 Jėzus keliavo per miestus ir kaimus, mokydamas ir skelbdamas gerąją naujieną apie Dievo karalystę. Su juo buvo Dvylika [apaštalų] 2 ir kelios moterys, išgydytos nuo piktųjų dvasių bei ligų; tai Marija, vadinama Magdaliete, iš kurios buvo išėję septyni demonai, 3 Erodo prievaizdo Chuzos žmona Joana, Zuzana ir daug kitų moterų, kurios šelpė juos savo turtu.

Skaitome trumpą ištrauką apie Jėzaus ir jo palydovų gyvenimą. Kuomet Jėzus ėmė skelbti Evangeliją, Jis nuolat keliavo. Jo, kaip ir mūsų, gyvenimas buvo kelionė. Vienam norinčiam Jį sekti žmogui Jis net pasakė: „Lapės turi urvus, padangių sparnuočiai – lizdus, o Žmogaus Sūnus neturi kur galvos priglausti“ (Lk 9,58). Visi esme pakeleiviai šioje gyvenimo kelionėje, dažnai kalbame apie savo namus, tėvynę, tačiau tikrieji mūsų namai ir tėvynė yra Dangiškoji Jeruzalė, kuomet sugrįšime į savo Dangiškojo Tėvo namus. O Jėzaus gyvenimas geriausia to iliustracija.

Kitas šios dienos ištraukos momentas yra moterys, kurios lydėjo Jėzų ir Jo mokinius bei šelpė juos savo turtu. Mums, gyvenantiems materialistinėje, vartotojiškoje visuomenėje gali atrodyti tai keista. Tačiau moterys, kurios buvo patyrusios išlaisvinimą iš piktųjų dvasių įtakos, suprato, jog Evangelija ir pats Jėzus yra neįkainojama vertybė, kuri peržengia materialųjį pasaulį ir mažiausiai, ką jos gali padaryti dėl Dangaus Karalystės, yra prisidėti savo žemiškais turtais prie jos plitimo. Taip ir mes, turėdami įvairių talentų, turtų, intelektualinių ir materialinių, galime pasitarnauti Evangelijos skleidimui tarp žmonių dėl jų išganymo. Tereikia paklausti savęs:  o kaip aš galiu prisidėti? Atsakymą tikrai rasime savo širdyje, jeigu būsime sąžiningi su savimi.

Šiandien dėkosiu Jėzui už Jo gyvenimą žemėje ir už žmones, kurie ir Jėzaus laikais ir šiandien prisideda prie Gerosios Naujienos skelbimo.
Šiandien prašysiu Dievo malonės išdrįsti pasitarnauti Evangelijai savo turtais.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai