„Kasdienė duona“ | Jn 1, 47-51 (Šv. Mykolas, Gabrielius ir Rapolas, arkangelai)

47 Pamatęs ateinantį Natanaelį, Jėzus pasakė apie jį: „Štai tikras izraelitas, kuriame nėra klastos“. 48 O Natanaelis jam sako: „Iš kur mane pažįsti?“ Jėzus atsakė: „Prieš pakviečiant tave Pilypui, kai sėdėjai po figmedžiu, aš mačiau tave“.49 Natanaelis sušuko: „Rabi, tu Dievo Sūnus, tu Izraelio karalius!“ 50 Jėzus atsakė: „Tu tiki, kadangi pasakiau tave matęs po figmedžiu? Tu pamatysi didesnių dalykų“. 51 Ir pridūrė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jūs matysite atsivėrusį dangų ir Dievo angelus, kylančius ir nusileidžiančius ant Žmogaus Sūnaus“.

Kažkas itin intymaus ir giliai paliečiančio įvyko su Natanealiu, kad jis neabejodamas galėjo sušukti: „Rabi, tu Dievo Sūnus, tu Izraelio karalius!“ O Jėzus pasako dar daugiau: jūs matysite atsivėrusį dangų ir Dievo angelus, kylančius ir nusileidžiančius ant Žmogaus Sūnaus“. Jėzus yra Dievas, Švenčiausiosios Trejybės Asmuo, Jis yra viso pasaulio ir Dangaus dvasių: arkangelų, angelų, cherubinų ir serafinų ir visų neregimųjų galybių Valdovas. Gyvendami žemėje ir būdami materialūs, mes negalime pamatyti dvasinio pasaulio, jį galime tik užčiuopti ir pajusti savo sielos, dvasinėmis akimis. Esame linkę užmiršti arba ignoruoti, jog egzistuoja ir neregima tikrovė. Mūsų laikais žmogus yra sumaterialėjęs ir netikintis, jog yra kažkas, ko negalime matyti ar paliesti. Net tikintys į Dievą žmonės angelus ir kitas dvasines būtybes linkę „nurašyti“ lyg kokius pasakų ar mitinius herojus. Tačiau taip, kaip egzistuoja materialus pasaulis, egzistuoja ir dvasinė tikrovė. Joje Dievo sukurtos dvasinės būtybės tarnauja Dievui ir žmogui, nepaliaujamai šlovina Kūrėją, o taip pat ir kovoja kovą su nupuolusiomis ir neapykantoje paskendusiomis jėgomis, kurios taip pat nuolat budi ir stengiasi žmogų atitraukti nuo Dievo. Šėtonui ir jo kariaunai žmonių netikėjimas juo yra lygiai, o gal net labiau, patogus, kaip ir sąmoningas žmonių atsidavimas jam pačiam.

Dievas siunčia į pagalbą mums angelus ir arkangelus, kurie su džiaugsmu mums trokšta pasitarnauti. O mes galime kreiptis į juos šios pagalbos, žinodami, jog niekuomet neesame palikti vieni kovoje už mūsų išganymą.

Šiandien dėkosiu Dievui už Jo siunčiamus angelus mums į pagalbą.
Šiandien prašysiu sielos jautrumo malonės, kad galėčiau išlaikyti ryšį su nematoma ir neapčiuopiama dvasine tikrove.   


PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai