„Šiandien ant Kryžiaus...“ (Gavėnios giesmė)Didžiojo Penktadienio ir Pasijų giesmė (15 antifona) Šiandien ištiesęs rankas ant Kryžiaus kabo Tas,/ kuris ištiesė žemę viršum vandenų. Erškėčių vainiku karūnuojamas/ Didysis Karalius angelų. Netikru purpuru apsiaučiamas Tas,/ kuris dangų debesimis aprengė. Antausius kenčia/ Jordane išlaisvinęs Adomą. Vinimis kalamas Bažnyčios Jaunikis,/ ietimi perdūriamas Mergelės Sūnus. Mes lenkiamės Tavo kančiai, Kristau. Mes lenkiamės Tavo kančiai, Kristau. Mes lenkiamės Tavo kančiai, Kristau. Leisk pažinti mums ir Tavo šlovingąjį prisikėlimą.

Populiarūs įrašai