Pasaulio ortodoksų naujienų apžvalga (lapkričio 3 - 10 d.)Patriarchalinės ortodoksų teologijos akademijos Toronte jubiliejaus akimirka. Foto: orthodoxtimes.com

KANADA

25-ąsias įsteigimo metines paminėjo Patriarchalinė ortodoksų teologijos akademija Toronte. Ši institucija turi ketverių metų universiteto teologinio ugdymo programą, bendradarbiaudama su šv.Pauliaus universitetu Otavoje. Lapkričio 5 d. jubiliejaus proga buvo surengtas iškilmingas susitikimas ir pietūs. Renginyje dalyvavo šeši šimtai penkiasdešimt svečių, tarp kurių Toronto merijos, vietinės ir federalinės vyriausybės atstovai. Toronto arkivyskupas Sotirios pristatė auditorijai Teologijos akademijos istoriją, taip pat perdavė Visuotinio Patriarcho palaiminimą visiems susirinkusiems.
 
JAE

Lapkričio 6 dieną Visuotinis patriarchas Baltramiejus dalyvavo religinių lyderių susitikime Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emiratai), kuris vyksta šių metų gruodį planuojamo tarptautinio aukščiausio lygio susitikimo klimato kaitos klausimais išvakarėse. Savo kalboje Konstantinopolio patriarchas pabrėžė būtinybę sukurti stabilų mechanizmą tarp religijos, mokslo ir visuomenės atstovų bendram kūrimui ir bendriems veiksmams siekiant teisingumo, tvarumo ir vystymosi. Pasak patriarcho, šio mechanizmo pagalba gerus ketinimus galima paversti realiais veiksmais.

Kreipdamasis į reprezentatyvią auditoriją, patriarchas pažymėjo, kad mūsų pasaulyje, kuriam šiuo metu gresia susiskaldymas, religijos gali suteikti vienybės viltį, ir pabrėžė, kad religinių bendruomenių tarpininkavimo vaidmuo gali prisidėti prie ekonominių, politinių ir įvairių kultūrinių sluoksnių dialogo. Visuotinis patriarchas palietė žmonijos patiriamas daugiakryptes krizes, akcentuodamas Ukrainoje ir Artimuosiuose Rytuose vykstančius karus. Patriarchas kalbėjo apie Visuotinio Konstantinopolio Patriarchato tarnystę ir veiklą, taip pat jo ilgametę patirtį užmezgant dialogą tiek su judaizmu, tiek su islamu. Patriarchas Baltramiejus palietė ir ekologijos temą, atkreipdamas dėmesį į teigiamą Bažnyčių vaidmenį saugant aplinką.

Tos pačios dienos popietę specialioje ceremonijoje religiniai lyderiai pasirašė bendrą deklaraciją už aplinkos apsaugą, kuri buvo įteikta Jungtinių Arabų Emyratų pramonės ir pažangių technologijų ministrui dr. Sultanui Al Jaberiui. Antradienį, spalio 7 dieną, patriarchą Baltramiejų kartu su kitais religiniais lyderiais priėmė Jungtinių Arabų Emyratų prezidentas Mohammedas bin Zayedas.

TURKIJA

Lapkričio 4-5 d. Sido mieste (Turkija) vyko pirmoji Konstantinopolio Patriarchato Pisidijos metropolijos jaunimo konferencija. Susirinkimo tema – apaštalo Pauliaus žodžiai iš Laiško Galatams: "Nes nebe aš gyvenu, o Kristus gyvena manyje." Lapkričio 4 d. apie 50 delegatų iš Antalijos, Spartos, Alanijos ir Sido dalyvavo Dieviškoje liturgijoje šv. Pauliaus bažnyčioje, kuriai vadovavo Pisidijos metropolitas Jobas. Kaip pagrindinis pranešėjas vyskupas Jobas pristatė savo mintis konferencijos tema. Apaštalo Pauliaus žodžius kaip pagrindinę konferencijos temą jis aiškino Naujojo Testamento kontekste, o paskui sutelkė dėmesį į Krikšto sakramentą ir jo reikšmę asmeniniam susitikimui su Kristumi. Po to šią temą visi aptarė mažose grupelėse ir bendrame susitikime. Antrąją konferencijos dieną kunigas Jonas Kovalis skaitė pranešimą apie Biblijos studijas parapijos gyvenime. Jis pabrėžė gilaus ir kasdienio Dievo Žodžio pažinimo svarbą asmeniniam susitikimui su Jėzumi Kristumi ir tikrojo krikščioniško parapijos bendruomenės gyvenimo organizavimui. Po trumpos diskusijos delegatai aplankė Sido miesto archeologines vietas, kur kadaise skelbė apaštalas Paulius. Susitikimo organizatoriai ir dalyviai nutarė, kad tokie susitikimai butų kasmetiniai.

SAKARTVELAS

Lapkričio 2 d. įvyko Sakartvelo Ortodoksų Bažnyčios Šventojo Sinodo sesija, kuriai pirmininkavo patriarchas Elijas II.. Sinodas pažymėjo, kad dabar pagrindinis rūpestis yra taikos pasiekimas. Nuo pat pirmųjų Rusijos karo veiksmų Ukrainoje dienų Gruzijos patriarchas paragino nedelsiant nutraukti konfliktą. Be to, blogėjanti padėtis Artimuosiuose Rytuose kelia grėsmę visam pasauliui. Dėl karų Ukrainoje ir Gazos Ruože yra daug aukų, nekaltų žmonių, vaikų ir pagyvenusių žmonių. Jie miršta kartu su kariais. Taip pat griaunami infrastruktūros, gyvenamieji, religiniai ir kiti pastatai. Sakartvelo Ortodoksų Bažnyčia reiškia giliausią liūdesį ir užuojautą karų aukoms.

Šventasis Sinodas taip pat svarstė krikšto klausimą. Hierarchai atkreipė dėmesį į neteisingos praktikos, kada krikštatėvių skaičius yra per didelis, plitimą. Sinodas patvirtino, kad atliekant krikštą turėtų būti vienas krikštatėvis ar krikštamotė. Istoriškai tiek vyrams, tiek moterims leidžiama krikšto tėvais, tačiau tam, kad suaugęs žmogus būtų pakrikštytas, krikštatėvis ar krikštamotė turi būti tos pačios lyties, kaip ir krikštijamasis asmuo. Sakartvele, kaip išimtis, leidžiama turėti tris krikštatėvius, jei yra specialus patriarcho palaiminimas.

Šventasis Sinodas taip pat išklausė pranešimus apie vienuolių ir dvasininkų padėtį, bažnyčias ir vienuolynus laikinai okupuotose Cchinvalio ir Akhalgario teritorijose.

LENKIJA

Seniausias ikonostasas Lenkijoje. Foto: orthodoxtimes.com

Lenkijoje Novoberezovo šv. Jono Teologo bažnyčios palėpėje buvo rastas seniausias šalyje ikonostasas. Radinys aptiktas dr. Zbignievo Michalčyko, Piotro Jamskio ir Jano Novickio vykdant projektą "Paveldo konsolidavimas. Paminklų prie buvusios Abiejų Tautų Respublikos rytinių žemių vakarinės sienos inventorizavimas ir dokumentavimas". Rasta 17 įvairaus išsilaikymo laipsnio fragmentų. "Mes visiškai neabejojame, kad tai unikalus radinys", – sakė tyrėjas Janas Novickis. Dr. Zbignievas Michalčykas pažymėjo, kad beveik nieko panašaus į naujai atrastą ikonostasą nėra, išskyrus prieš keletą metų Topileco kapinių koplyčioje rastas XVII a. ikonas iš Supraslio vienuolyno. Istorikai taip pat pabrėžė, kad Novoberezovo ikonostasas yra seniausias toks objektas regione ir kad beveik visi tokio tipo religiniai objektai iš šio regiono buvo sunaikinti XIX ir XX amžiuje. Projektas "Paveldo įtvirtinimas. Paminklų prie buvusios Abiejų Tautų Respublikos rytinių žemių vakarinės sienos inventorizavimas ir dokumentavimas " koordinuoja Lenkijos Mokslų Akademijos Menų instituto mokslininkai.

ARGENTINA

2023 m. lapkričio 2 d. Jo Šventenybė Serbijos patriarchas Porfirijus atvyko į Argentinos sostinę Buenos Aires. Patriarchą ir jo palydą oro uoste pasitiko vietinis Serbijos Bažnyčios vyskupas Kirilas kartu su dvasininkais, vienuoliais ir tikinčiaisiais.

Patriarchas Porfirijus pirmą kartą lankosi Argentinoje. Serbijos Ortodoksų Bažnyčios Buenos Airių vyskupija buvo įkurta 2011 m. Vyskupijos centras yra Švenčiausiosios Mergelės Marijos Gimimo katedra Buenos Airėse. Šiandien vyskupija apjungia parapijas ir misijas Argentinoje, Čilėje, Kolumbijoje, Ekvadore, Venesueloje, Peru, Nikaragvoje, Kosta Rikoje, Panamoje, Salvadore, Dominikos Respublikoje ir Gvatemaloje.

UKRAINA

Lapkričio 9 dieną Rusijos kariai apšaudė dar vieną bažnyčią Chersono srityje - Zolota Balka kaime. Apie 12.30 val. buvo apšaudyta Kasperovskio Dievo Motinos ikonos bažnyčia. Iš drono numetus sprogmenį, bažnyčios pastate buvo apgadinti langai ir durys. Per sprogimą žmonės nenukentėjo.

MOLDOVA

Ortodoksų teologinės akademijos Kišiniove įkūrėjas ir prorektorius arkikunigas Viačeslavas Kazaku paliko Maskvos Patriarchato Moldovos Ortodoksų Bažnyčią ir prisijungė prie Rumunijos Ortodoksų Bažnyčios Besarabijos metropolijos. Kun. V. Kazaku yra vienas iš svarbiausių Moldovos teologų. "Perėjau į Besarabijos metropoliją kartu su visais savo parapijiečiais Streši mieste", – vietos žiniasklaidai sakė kunigas. Besarabijos metropolija patvirtino faktą, kad Rumunijos Bažnyčia priėmė kunigą V. Kazaku į savo jurisdikciją ir tokie procesai aktyviai tęsiasi. Perėjimo iš Rusijos Ortodoksų Bažnyčios į Rumunijos Bažnyčią reiškinys tapo dar spartesnis po to, kai viešojoje erdvėje buvo paskelbtas Maskvos Patriarchato Kišiniovo metropolito Vladimiro (Kantariano) laiškas Maskvos patriarchui Kirilui, kuriame jis teigė, kad "Rusijos pasaulio" ideologija yra svetima Moldovos nacionalinėms vertybėms ir kad jos susijungimas su Rumunija įvyks per gana trumpą laiką. Metropolitas Vladimiras taip pat teigia, kad atotrūkis tarp Kišiniovo ir Maskvos dar labiau padidėjo dėl to, kad Maskvos Patriarchatas remia Rusijos intervenciją į Ukrainą. Moldovoje Maskvos Patriarchatas sparčiai praranda įtaką. Tuo pačiu metu Rumunijos Ortodoksų Bažnyčia Maskvos jurisdikciją Moldovoje atvirai vadina nekanonine ir primesta iš išorės.

JAV ir UKRAINA

Lapkričio 8 d. Ukrainos Bažnyčių Tarybos delegacija apsilankė Baltuosiuose Rūmuose, kur Ukrainos religiniai lyderiai išreiškė padėką Amerikos žmonėms už paramą, karinę ir kitokią pagalbą, kurios dėka Ukrainos žmonės veiksmingai priešinasi Rusijos agresoriui. Ukrainos Bažnyčių ir religinių organizacijų tarybos atstovai atkreipė dėmesį į JAV paramos Ukrainai svarbą iki galutinės pergalės per susitikimą su Jungtinių Valstijų prezidento specialiąja padėjėja ir vyresniąja demokratijos ir žmogaus teisių direktore Kelly Razzuk.

Tą pačią dieną Ukrainos religiniai lyderiai apsilankė JAV Tarptautinės religijos laisvės komisijoje. Remdamiesi savo religinių bendruomenių patirtimi, delegacijos nariai liudijo apie Rusijos kariuomenės žiaurumą prieš religinius veikėjus ir tikinčiuosius, savavališkus suėmimus, kankinimus ir įkalinimą nežmoniškomis sąlygomis Ukrainos teritorijose, kurias vis dar kontroliuoja Rusija. Kryme ir Rusijos laikinai kontroliuojamuose Chersono ir Zaporižės regionuose okupacinė valdžia perėmė visų musulmonų religinių bendruomenių kontrolę ir brutaliai persekioja proukrainietiškus tikinčiuosius, pirmiausia Krymo totorius. Taip pat buvo iškeltas Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios padėties klausimas.

SUOMIJA

Lapkričio 10 dieną vyko buvusio Suomijos prezidento Martti Ahtisaari laidotuvių ceremonija. Laidotuvėse dalyvavo Suomijos Ortodoksų Bažnyčios primas, Jo Eminencija Helsinkio ir visos Suomijos arkivyskupas Leonas. Kaip pagarbos mirusiajam ženklas, laidotuvių procesijos metu skambėjo Dievo Motinos Užmigimo katedros, Švč.Trejybės ir Lapinlahti kapinių šv. Elijo bažnyčių varpai. Prezidentas Martti Ahtisaari 86-rių metų mirė spalio 16 d., 1994–2000 m. buvo Suomijos prezidentas.
 
Apžvalgą pagal užsienio spaudą parengė kun. Vitalijus Mockus ir kun. Vladimiras Seliavko

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai