Pasaulio ortodoksų naujienų apžvalga (spalio 19 - 26 d.)

 
Visuotinio Patriarchato bioetikos konferencija. Foto: orthodoxtimes.com

GRAIKIJA

Spalio 21 d. baigėsi Pirmoji Visuotinio Konstantinopolio Patriarchato konferencija bioetikos klausimais, kuri vyko globojant vietinei metropolijai Retimno mieste Kretos saloje. Po pranešimų ir vaisingų apmąstymų susitikimo dalyviai suformulavo šias pagrindines išvadas, kurios atsispindi galutiniame dokumente:

Svarbiausias ortodoksų požiūrio į bioetikos klausimus principas yra pagarba žmogaus šventumui ir orumui prieš gimimą, gyvenimo bėgyje ir po mirties. Bioetinėje diskusijoje svarbi "asmens teisių" sąvoka ortodoksų teologijoje atsispindi evangeliniame skelbime apie meilę žmogui. Kalbant apie bioetikos problemas, ortodoksų teologija nagrinėja ne tik žmogaus teisę, bet ir Dievo teisę žmogaus prigimties ir asmenybės atžvilgiu. Krikščionys kasdien pabrėžia šią teisę, maldoje sakydami: "Tebūnie Tavo valia".

Konferencijos dalyviai išreiškė ketinimą bioetikos konferencijas rengti kasmet ir parengti teminį planą būsimiems susitikimams.

ANTIOCHIJOS PATRIARCHATAS

Spalio 16–22 dienomis Balamande (Libanas) vyko kasmetinis Antiochijos Ortodoksų Patriarchato vyskupų susirinkimas, kuriame dalyvavo dauguma šios Bažnyčios hierarchų. Susirinkimas priėmė svarbius sprendimus ir iniciatyvas. Vienas svarbiausių sprendimų – atkurti eucharistinę bendrystę su Jeruzalės Ortodoksų Bažnyčia, kuri prieš kelerius metus buvo nutraukta ginčijantis dėl ortodoksų bendruomenių jurisdikcijos Katare.

Po susirinkimo buvo organizuota tarptautinė akademinė konferencija "Antiochijos Ortodoksų Bažnyčia XV–XVIII amžiuje: istorijos aiškiam supratimui". Konferencijos atidaryme Balamando universitete, kuris priklauso Antiochijos Patriarchato jurisdikcijai, dalyvavo garbingi svečiai, įskaitant aukšto rango politikus.

Savo įžanginėje kalboje Antiochijos patriarchas Jonas X kalbėjo apie Antiochijos Patriarchato vaidmenį istorijoje ir dabar, apie ortodoksų tarpusavio diskusijas, kur Antiochijos patriarcho sostas – apaštalų įsteigtas ir pirmasis šv. Petro sostas – yra bendrystės, broliško pasitarimo, atvirumo ir taikos vieta. Patriarchas pažymėjo, kad tikroji bendrystė gali būti pasiekta tik per Ortodoksų Bažnyčių konsultavimąsi ir abipusę pagarbą bei visišką bendruomenės paklusnumą Viešpačiui Jėzui Kristui.

KONSTANTINOPOLIO PATRIARCHATAS

Visuotinis patriarchas Baltramiejus pirmadienį, spalio 23 d., pirmininkavo Chalkedono antrosios tarptautinės mokslinės konferencijos "Visuotinis Patriarchatas XV–XVI a. – rekonstrukcijos era" atidarymui viename iš centrinių Stambulo (Konstantinopolio) viešbučių. Konferencija, globojama patriarcho Baltramiejaus, organizuota kartu su Chalkedono metropolija, Atėnų universiteto Socialinės teologijos ir religijos katedra ir Tesalonikų Aristotelio universiteto teologijos katedra. Atidaryme dalyvavo Visuotinio Patriarchato hierarchai, dvasininkai, Graikijos konsulas Konstantinopolyje ir universitetų profesoriai.

JAV

Beveik 120 Ortodoksų Bažnyčios Amerikoje vyskupų ir kunigų jos vadovo metropolito Tichono palaiminimu dalyvavo Nacionalinėje dvasininkų asamblėjoje, kuri vyko 2023 m. spalio 17–20 d. šv. Marijos universiteto konferencijų centre Mandeleine, Ilinojaus valstijoje. Pagrindinė susitikimo tema buvo nuolatinės širdies maldos patirtis. Dr. Maksimas Konstas, pasitelkdamas „Filokalijos“ raštų pavyzdį, pasidalijo mintimis apie širdies maldos vaidmenį kunigiškoje tarnystėje. Kiekviena dvasininkų susirinkimo diena prasidėdavo Dieviškąja liturgija ir baigdavosi Vakarine. Jo Eminencija metropolitas Tichonas kaip dovaną visiems susitikimo dalyviams išdalijo mažąsias liturgines ietis (ieties formos mažas peiliukas, kunigo naudojamas atskirti iš liturginės duonos mažytes daleles minint tikinčiuosius vardais) kaip priminimą apie maldos vieni už kitus svarbą ir pareigą bei paragino dvasininkus rimtai stebėti savo širdies nusiteikimą ir siekti vidinio apsivalymo.

RUMUNIJA

Deputatų Rūmai (Rumunijos parlamento Žemieji rūmai) patvirtino įstatymo projektą dėl finansinės paramos Rumunijos Ortodoksų Bažnyčios Besarabijos metropolijai Moldovoje. "Kiekvienais metais iš valstybės biudžeto bus skiriama suma lėjomis, atitinkanti 2 milijonus eurų", – rašoma norminiame akte. Remiantis dokumentu, lėšos skirtos kilnojamojo ir nekilnojamojo turto restauravimui ir išsaugojimui, vyskupijų centrų ir bažnyčių, turinčių mažas pajamas arba visai jų negaunančių, veiklai, kultūrinių-religinių muziejų įrengimui ir priežiūrai, religinių pastatų statybai ir remontui, Besarabijos metropolijos teikiamos socialinės ir medicininės pagalbos finansavimui ligoninėse, prieglaudose ir slaugos namuose. Įstatymo projekte taip pat numatyta kasmet iš valstybės biudžeto skirti 2 milijonus eurų Atoso kalno (pusiasalis Graikijoje, vienuolių teritorija,) rumunų skitui "Prodroma". Įstatymo nuostatos įsigalioja 2024 m. sausio 1 d. Anksčiau įstatymo projektą jau patvirtino Rumunijos Senatas (Aukštieji parlamento rūmai). Rumunijos Patriarchato Besarabijos metropoliją Moldovos vyriausybė oficialiai įregistravo 2002 m.

KONSTANTINOPOLIO PATRIARCHATAS

Pirmadienį, spalio 23 d., buvo pasirašytas trišalio bendradarbiavimo memorandumas tarp Voloso teologinių studijų akademijos (Graikija), Estijos Apaštališkosios Ortodoksų Bažnyčios teologijos instituto (Konstantinopolio Patriarchatas) ir Tartu universiteto Teologijos ir religijos mokslų mokyklos (Estija).

Memorandumu siekiama plėtoti akademinį bei švietimo bendradarbiavimą bei skatinti dalyvaujančių organizacijų tarpusavio supratimą. Susitarime numatyti mokslininkų, studentų ir doktorantų mainai, keitimasis knygomis, žurnalais ir archyvinės medžiagos kopijomis, keitimasis informacija apie vykdomus projektus, stipendijas. Dokumente išdėstyti ketinimai bendrai organizuoti mokslinių tyrimų renginius, konferencijas, seminarus ir skatinti veiksmingą akademinį bendradarbiavimą.

Gazos Ruožas po bombardavimo. Foto: orthodoxtimes.com

 ŠVENTOJI ŽEMĖ

Sebastės arkivyskupas Teodosijus (Jeruzalės Ortodoksų Bažnyčia) kreipėsi į Izraelį, prašydamas nedelsiant sustabdyti kraujo praliejimą Gazos Ruože.

Arkivyskupas pabrėžė, jog šimtai žmonių vis dar lieka palaidoti po griuvėsiais, nukentėjo parapijos komiteto pastatas šalia šv. Porfirijaus bažnyčios. Tame pastate glaudžiasi neturėję kur eiti žmonės iš Gazos ortodoksų bendruomenės. "Išgyvenusiųjų ar mirusiųjų kūnų paieškos tęsiasi. Tačiau karo sąlygomis, kaip jūs suprantate, nėra daug galimybių ir procesas vyksta su kliūtimis. Tačiau net ir dabar žmonės randami po griuvėsiais, todėl žuvusiųjų skaičius augs. Todėl raginu nedelsiant nutraukti ugnį. Kiekvieną dieną žudomi žmonės, neturintys nieko bendra su konfliktais, beje, iš abiejų kovojančių pusių", – ragino arkivyskupas Teodosijus.

UKRAINA ir RUMUNIJA

"Šv. Teodoros Sihlinietės relikvijos gali būti pervežtos į Rumuniją", – rašoma bendrame pareiškime po Ukrainos ir Rumunijos vyriausybių susitikimo spalio 25 dieną Kijive. Pasak pareiškimo, abiejų šalių Ministrai Pirmininkai pažymėjo "darbo, susijusio su šv. Teodoros relikvijų Ukrainoje ir hetmanų Pylypo Orliko bei Ivano Mazepos kapų Rumunijoje paieškų organizavimu, svarbą".

Šv. Teodora Sihlinietė gyveno valdant princui Bazilui Lupu. Po mirties jos kūnas liko oloje, kur ji praleido didžiąją asketiško gyvenimo dalį. Tačiau Rusijos kariams okupavus Rumunijos kunigaikštystes, jos šventosios relikvijos buvo išgabentos į Kijevo-Pečiorų laurą. 1992 m. bandymai rasti šv. Teodoros relikvijas kanonizacijai buvo nesėkmingi.

Savo ruožtu Rumunijos teritorijoje palaidoti du nacionaliniai Ukrainos didvyriai - hetmanas Ivanas Mazepa ir legendinis kazokas Pylypas Orlikas. Ukraina taip pat norėtų susigrąžinti jų palaikus ir perlaidoti juos Tėvynėje.

SAKARTVELAS

Spalio 22 dieną daugiau nei 800 vaikų iš daugiavaikių šeimų 68-ąjį kartą buvo pakrikštyti Tbilisio Švenčiausiosios Trejybės katedroje, kada krikštija ir krikštatėviu tampa Sakartvelo (Gruzijos) Ortodoksų Bažnyčios patriarchas Elijas II.

Jau keletą metų Sakartvelo Bažnyčios patriarchas krikštija gruzinų šeimose gimusius visus trečius ir vėlesnius vaikus, taip prisidėdamas prie gruzinų tautos demografinio augimo. Šiuo metu Jo Šventenybė turi jau daugiau nei 47 000 krikšto vaikų.

LENKIJA 
 
Spalio 25 dieną Balstogės ortodoksų kultūros centro salėje vyko Balstogės studentų brolijos susitikimas. Susitikimo tema – "Prakeiksmai – ar jie turi galią žmogaus gyvenime? Palaiminimai prieš prakeiksmus". Susitikimą malda šv. Marijos Magdalietės bažnyčioje pradėjo bei diskusijoms vadovavo Balstogės ortodoksų akademinės bendruomenės kapelionas kunigas Piotras Borovikas.
 
Apžvalgą pagal užsienio spaudą parengė kun. Vitalijus Mockus ir kun. Vladimiras Seliavko

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai