Kas yra „peršokimas į Luko Evangeliją“?

 


Ortodoksų Bažnyčios Evangelijos skaitinių metinis ratas susideda iš keturių dalių:

1. Gavėnios metu, išskyrus pirmąjį sekmadienį, sekmadieniais skaitoma Evangelija pagal Morkų. Ji taip pat vėliau skaitoma šiokiadieniais.

2. Nuo šv. Velykų iki šv. Sekminių kasdien skaitoma Evangelija pagal Joną. Pačią šv. Velykų dieną skamba jos pirmojo skyriaus pirmosios eilutės.

3. Nuo šv. Sekminių iki savaitės prieš šv. Kryžiaus išaukštinimą skaitoma Evangelija pagal Matą, šiokiadieniais įterpiant Evangeliją pagal Morkų.

4. Nuo savaitės po šv. Kryžiaus išaukštinimo iki pat Gavėnios skaitoma Evangelija pagal Luką.

Žinoma, įprastus skaitinius per šventes ir kitas ypatingas datas gali pakeisti šventiniai skaitiniai.

Sekmadienį prieš šv. Kryžiaus išaukštinimą Evangelija pagal Matą jau nebeskaitoma, nes šis sekmadienis turi savo tematinę Evangeliją, kaip ir sekmadienis po šv. Kryžiaus išaukštinimo; o toliau jau pradedama skaityti Evangelija pagal Luką.

Šis staigus perėjimas nuo Evangelijos pagal Matą prie Evangelijos pagal Luką ir vadinamas „peršokimu į Luko Evangeliją“ arba „šuoliu į šv. Luką“. Kadangi šv. Velykų data kasmet vis kita, tai skiriasi sekmadienių nuo vienų Velykų iki kitų skaičius. Kai sekmadienių daugiau, spėjama perskaityti daugiau Evangelijos pagal Matą, kai sekmadienių mažiau – mažiau, greičiau peršokama iš Evangelijos pagal Matą į Evangeliją pagal Luką. 

Nors „peršokimas“ įvyksta po šv. Kryžiaus išaukštinimo šventės, iš tiesų jis susijęs su visai kita data – šv. Jono Krikštytojo pradėjimo švente (rugsėjo 23 d.). Seniausiais laikais tai buvo pirmoji liturginių metų šventė, kuria buvo pradedama pasakoti Evangelijos istorija, o rugsėjo 24 d. buvo Romos imperijos naujieji metai. V-VI a. Bažnyčia rugsėjo 8 d. pradėjo švęsti dar ankstesnį už šv. Jono Krikštytojo pradėjimą įvykį – Mergelės Marijos gimimą, o ilgainiui bažnytiniai naujieji metai buvo perkelti į rugsėjo 1 d. Nepaisant to, nutarta nekeisti nusistovėjusios skaitinių tvarkos, „peršokimas į Luką“ ir toliau įvyksta po to, kai šv. Jono Krikštytojo pradėjimo dieną perskaitome 1 Evangelijos pagal Luką skyrių, kuriame pasakojama jo pradėjimo istorija. 

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai