Kas yra indiktas (Bažnyčios naujieji metai)?


Šiandien Bažnyčioje „indikto pradžia” yra vadinami naujieji bažnytiniai metai, nuo kurių prasideda Bažnyčios šventųjų kalendorius. Nors tame kalendoriuje parašyta „rugsėjo 1”, dėl to, kad dalis Ortodoksų Bažnyčios naudoja senąjį kalendorių (įskaitant ir mūsų krašto tradiciją), pasaulietiniame kalendoriuje indikto pradžia išpuola rugsėjo 14 dieną.

Pats pavadinimas - „indiktas” - yra lotyniškas ir siekia Romos imperijos laikus. Romos imperijoje privaloma karinė tarnyba trūko 15 metų, visą tą laiką karį išlaikydavo Romos piliečiai, mokėję specialų mokestį. Šis mokestis buvo mokamas kasmet rugsėjo 24 dieną, o perskaičiuojamas kas penkiolika metų. Tada imperatorius pasirašydavo specialų dekretą - indictio (indiktą).

Ši tvarka galiojo iki pat Bizantijos imperijos žlugimo 1453 m. Žlugus imperijai, mokesčių rinkimas iš krikščionių Osmanų imperijoje buvo pavestas Konstantinopolio patriarchui. Patriarchas pasirašydavo indiktą rugsėjo 1 dieną ir ši diena tapo naujųjų metų švente.

Naujųjų metų šventimas indikto išleidimo dieną susijęs su žemdirbių gyvenimo ciklu. Per rugpjūtį valstiečiai surinkdavo senųjų metų derlių, suskaičiuodavo pelną. Indikto pradžios dieną jie sumokėdavo mokesčius, o tada, rugsėjį, prasidėdavo nauja sėja, nauji metai. Tokios „naujos sėjos”, atsinaujinančios ir cikliškos gamtos pojūtis yra išreikštas indikto šventės tropare:

Indikto pradžios troparas, 2 tonas
Visatos Kūrėjau/ nustatęs metų laikus/ Savo malone palaimink gamtos ratą/
mūsų tautą ir miestą saugok/ ir Dievo Gimdytojai užtariant išgelbėki mus.


Graikiškasis indikto kondakas taip pat atskleidžia, kad mokestis buvo renkamas kariuomenei:

Indikto pradžios kondakas (graik.), 4 tonas

Savo beribe išmintimi visa sukūrei/ valdžia nustatei metų laikus/ užtikrink krikščionims pergales/ laimink visus mūsų ateinančių metų darbus/ ir veski mus Savo dieviškosios valios keliu.

Galbūt todėl, kad šios realijos buvo svetimos slavų kraštams, kariuomenės motyvo jų naudojamame kondake nėra:

Indikto pradžios kondakas (slav.), 2 tonas

Aukštybėse gyvenantis Kristau Karaliau,/ viso kas regima ir neregima Kūrėjau bei Globėjau,/ sukūręs dieną ir naktį,/ visus metų laikus,/ palaimink vėl prasidedantį gamtos metų ratą/ saugok mūsų tautą ir miestą/ bei sergek juose taiką, Gailestingasai.
Parama

Mūsų projektą galite paremti:

Contribee PayPal


VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Populiarūs įrašai