Kas yra indiktas (Bažnyčios naujieji metai)?


Šiandien Bažnyčioje „indikto pradžia” yra vadinami naujieji bažnytiniai metai, nuo kurių prasideda Bažnyčios šventųjų kalendorius. Tai – rugsėjo 1 d., kurie pas mus Lietuvoje taipogi yra ir mokslo metų pradžia.

Kodėl liturginiai metai prasideda rugsėjį? Viena vertus, nemažai Bažnyčios Tėvų rudenį laikė pasaulio sukūrimo laiku, rudenį taip pat švenčiama pirmoji Evangelijos istorijos šventė – Dievo Motinos gimimas, tuo tarpu kai rugpjūtį, jau prisiminus visus Kristaus gyvenimo įvykius, Evangelijos pasakojimas pasibaigia Dievo Motinos užmigimu (mirtimi). Tačiau šiai tvarkai yra ir praktiškų istorinių priežasčių.

Pirmiausia, rugsėjo 1 d. – tai laikas po derliaus nuėmimo. Ko gero todėl ši diena Europoje ir nusistovėjo kaip mokslo metų pradžia, kai jau vis mažiau vaikams reikėjo dirbti ūkyje. Dėl tos pačios priežasties nuo seno rugsėjis buvo mokesčių surinkimo laikas.

Pats pavadinimas – „indiktas“ – yra lotyniškas ir siekia Romos imperijos laikus. Romos imperijoje privaloma karinė tarnyba trūko 15 metų, visą tą laiką karį išlaikydavo Romos piliečiai, mokėję specialų mokestį. Šis mokestis buvo mokamas kasmet rugsėjo 24 dieną, o perskaičiuojamas kas penkiolika metų. Tada imperatorius pasirašydavo specialų dekretą - indictio (indiktą). 

Ši tvarka galiojo iki pat Bizantijos imperijos žlugimo 1453 m. Žlugus imperijai, mokesčių rinkimas iš krikščionių Osmanų imperijoje buvo pavestas Konstantinopolio patriarchui. Patriarchas pasirašydavo indiktą rugsėjo 1 dieną ir ši diena tapo naujųjų metų švente. Šiandien šios tvarkos nebėra, bet tradicija liko. 

Naujųjų metų šventimas indikto išleidimo dieną susijęs su žemdirbių gyvenimo ciklu. Per rugpjūtį valstiečiai surinkdavo senųjų metų derlių, suskaičiuodavo pelną. Indikto pradžios dieną jie sumokėdavo mokesčius, o tada, rugsėjį, prasidėdavo nauja sėja, nauji metai. Tokios „naujos sėjos”, atsinaujinančios ir cikliškos gamtos pojūtis yra išreikštas indikto šventės tropare:

Indikto pradžios troparas, 2 tonas
Visatos Kūrėjau/ nustatęs metų laikus/ Savo malone palaimink gamtos ratą/
mūsų tautą ir miestą saugok/ ir Dievo Gimdytojai užtariant išgelbėki mus.


Graikiškasis indikto kondakas taip pat atskleidžia, kad mokestis buvo renkamas kariuomenei:

Indikto pradžios kondakas (graik.), 4 tonas

Savo beribe išmintimi visa sukūrei/ valdžia nustatei metų laikus/ užtikrink krikščionims pergales/ laimink visus mūsų ateinančių metų darbus/ ir veski mus Savo dieviškosios valios keliu.

Galbūt todėl, kad šios realijos buvo svetimos slavų kraštams, kariuomenės motyvo jų naudojamame kondake nėra:

Indikto pradžios kondakas (slav.), 2 tonas

Aukštybėse gyvenantis Kristau Karaliau,/ viso kas regima ir neregima Kūrėjau bei Globėjau,/ sukūręs dieną ir naktį,/ visus metų laikus,/ palaimink vėl prasidedantį gamtos metų ratą/ saugok mūsų tautą ir miestą/ bei sergek juose taiką, Gailestingasai.

Ortodoksų Bažnyčioje rugsėjo 1 d. taip pat yra maldos už Dievo kūriniją, gamtą, diena. PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai