Biblija per vienerius metus (skaitinių planas)


Skaitinių planas kiekvienai dienai. Paryškintu šriftu įrašyti kai kurie svarbiausieji Bažnyčios minėjimai.

Biblijos knygų pavadinimų santrumpas galite rasti čia: http://biblija.lt/index.aspx/apie_biblija/kn_santrumpos/

Skaitmenimis po santrumpų žymimi skyriai ir eilutės.
Pvz.: Pr 6 – Pradžios knygos šeštasis skyrius.

Pravartu žinoti ir kaip žymimos tam tikros eilutės bei atkarpos:
Pr 23,14 – pradžios knygos 23 skyriaus 14 eilutė.
Ps 69,6-13 – Psalmyno 69 skyrius nuo 6 iki 13 eilutės.

Rugsėjis

1. (Pr 1–2);(Mt 1);(Pat 1);
2. (Pr 3–4);(Mt 2);(Pat 2);
3. (Pr 5–6);(Mt 3);(Pat 3);
4. (Pr 7–8);(Mt 4);(Pat 4);
5. (Pr 9–10);(Mt 5);(Pat 5);
6. (Pr 11–12);(Mt 6);(Pat 6);
7. (Pr 13–14);(Mt 7);(Pat 7);
8. (Pr 15–16);(Mt 8);(Pat 8);
9. (Pr 17–18);(Mt 9);(Pat 9);
10. (Pr 19–20);(Mt 10);(Pat 10);
11. (Pr 21–22);(Mt 11);(Pat 11);
12. (Pr 23–24);(Mt 12);(Pat 12);
13. (Pr 25–26);(Mt 13);(Pat 13);
14. (Pr 27–28);(Mt 14);(Pat 14);
15. (Pr 29–30);(Mt 15);(Pat 15);
16. (Pr 31–32);(Mt 16);(Pat 16);
17. (Pr 33–34);(Mt 17);(Pat 17);
18. Pranašas Mozė (Pr 35–36); (Mt 18);(Pat 18);
19. (Pr 37–38);(Mt 19);(Pat 19);
20. (Pr 39–40);(Mt 20);(Pat 20);
21. Dievo Motinos gimimas (Pr 41–42);(Mt 21);(Pat 21);
22. (Pr 43–44);(Mt 22);(Pat 22);
23. (Pr 45–46);(Mt 23);(Pat 23);
24. (Pr 47–48);(Mt 24);(Pat 24);
25. (Pr 49–50);(Mt 25 );(Pat 25);
26. (Iš 1–2);(Mt 26);(Pat 26);
27. Šv. Kryžiaus Išaukštinimas (Iš 3–4);(Mt 27);(Pat 27);
28. (Iš 5–6);(Mt 28);(Pat 28);
29. (Iš 7–8);(Mk 1);(Pat 29);
30. (Iš 9–10);(Mk 2);(Pat 30);

Spalis

Koh Koheleto, dar vadinama Mokytojo arba Ekleziasto knyga
Gg – Giesmių Giesmės knyga

1. (Iš 11–12);(Mk 3);(Pat 31);
2. (Iš 13–14);(Mk 4);(Koh 1);
3. (Iš 15–16);(Mk 5);(Koh 2);
4. (Iš 17–18);(Mk 6);(Koh 3);
5. (Iš 19–20);(Mk 7);(Koh 4);
6. (Iš 21–22);(Mk 8);(Koh 5);
7. (Iš 23–24);(Mk 9);(Koh 6);
8. (Iš 25–26);(Mk 10);(Koh 7);
9. (Iš 27–28);(Mk 11);(Koh 8);
10. (Iš 29–30);(Mk 12);(Koh 9);
11. (Iš 31–32);(Mk 13);(Koh 10);
12. (Iš 33–34);(Mk 14);(Koh 11);
13. (Iš 35–36);(Mk 15);(Koh 12);
14. Dievo Gimdytojos globa Iš (37–38); (Fil 2);(Gg 1);
15. Iš (39–40);(Mk 16);(Gg 2);
16. Kun (1–2);(Lk 1);(Gg 3);
17. Kun (3–4);(Lk 2);(Gg 4);
18. Kun (5–6);(Lk 3);(Gg 5);
19. Kun (7–8);(Lk 4);(Gg 6);
20. Kun (9–10);(Lk 5);(Gg 7);
21. Kun (11–12);(Lk 6);(Gg 8);
22. Kun (13–14);(Lk 7);(Ps 1);
23. Kun (15–16);(Lk 8);(Ps 2);
24. Kun (17–18);(Lk 9);(Ps 3);
25. Kun (19–20);(Lk 10);(Ps 4);
26. Kun (21–22);(Lk 11);(Ps 5);
27. Kun (23–24);(Lk 12);(Ps 6);
28. Kun (25–26);(Lk 13);(Ps 7);
29. Kun (27);(Lk 14);(Ps 8);
30. Sk (1–2);(Lk 15);(Ps 9);
31. Apaštalas Lukas. Sk (3–4);(Lk 16);(Ps 10);

Lapkritis

1. Sk (5–6);(Lk 17);(Ps 11);
2. Sk (7–8);(Lk 18);(Ps 12);
3. Sk (9–10);(Lk 19);(Ps 13);
4. Sk (11–12);(Lk 20);(Ps 14);
5. Sk (13–14);(Lk 21);(Ps 15);
6. Sk (15–16);(Lk 22);(Ps 16);
7. Sk (17–18);(Lk 23);(Ps 17);
8. Sk (19–20); (Lk 24);(Ps 18);
9. Sk (21–22);(Jn 1);(Ps 19);
10. Sk (23–24);(Jn 2);(Ps 20);
11. Sk (25–26);(Jn 3);(Ps 21);
12. Sk (27–28);(Jn 4);(Ps 22);
13. Sk (29–30);(Jn 5);(Ps 23);
14. Sk (31–32);(Jn 6);(Ps 24);
15. Sk (33–34);(Jn 7);(Ps 25);
16. Sk (35–36);(Jn 8);(Ps 26);
17. Įst (1–2);(Jn 9);(Ps 27);
18. Įst (3–4);(Jn 10);(Ps 28);
19. Įst (5–6);(Jn 11);(Ps 29);
20. Įst (7–8);(Jn 12);(Ps 30);
21. Dangiškųjų galybių diena. Įst (9–10);(Jn 13);(Ps 31);
22. Įst (11–12);(Jn 14);(Ps 32);
23. Įst (13–14);(Jn 15);(Ps 33);
24. Įst (15–16);(Jn 16);(Ps 34);
25. Įst (17–18);(Jn 17);(Ps 35);
26. Įst (19–20);(Jn 18);(Ps 36);
27. Įst (21–22);(Jn 19);(Ps 37);
28. Įst (23–24);(Jn 20);(Ps 38);
29. Įst (25–26);(Jn 21);(Ps 39);
30. Įst (27–28);(Apd 1);(Ps 40);

Gruodis

1. Įst (29–30);(Apd 2);(Ps 41);
2. Įst (31–32);(Apd 3);(Ps 42);
3. Įst (33–34);(Apd 4);(Ps 43);
4. Dievo Gimdytojos įvedimas į Šventyklą. Joz (1–2);(Apd 5);(Ps 44);
5. Joz (3–4);(Apd 6);(Ps 45);
6. Joz (5–6);(Apd 7);(Ps 46);
7. Joz (7–8);(Apd 8);(Ps 47);
8. Joz (9–10);(Apd 9);(Ps 48);
9. Joz (11–12);(Apd 10);(Ps 49);
10. Joz (13–14);(Apd 11);(Ps 50);
11. Joz (15–16);(Apd 12);(Ps 51);
12. Joz (17–18);(Apd 13);(Ps 52);
13. Joz (19–20);(Apd 14);(Ps 53);
14. Joz (21–22);(Apd 15);(Ps 54);
15. Joz (23–24);(Apd 16);(Ps 55);
16. Ts (1–2);(Apd 17);(Ps 56);
17. Ts (3–4);(Apd 18);(Ps 57);
18. Ts (5–6);(Apd 19);(Ps 58);
19. Ts (7–8);(Apd 20);(Ps 59);
20. Ts (9–10);(Apd 21);(Ps 60);
21. Ts (11–12);(Apd 22);(Ps 61);
22. Ts (13–14);(Apd 23);(Ps 62);
23. Ts (15–16);(Apd 24);(Ps 64);
24. Ts (17–18);(Apd 25);(Ps 65);
25. Ts (19–20);(Apd 26);(Ps 66);
26. Ts (21);(Apd 27);(Ps 67);
27. Rut (1–2);(Apd 28);(Ps 68);
28. Rut (3–4);(Jok 1);(Ps 69);
29. 1 Sam (1–2);(Jok 2);(Ps 70);
30. 1 Sam (3–4);(Jok 3);(Ps 71);
31. 1 Sam (5–6);(Jok 4);(Ps 72);

Sausis

1. 1 Sam (7–8);(Jok 5);(Ps 73);
2. 1 Sam (9–10);(1 Pt 1);(Ps 74);
3. 1 Sam (11–12);(1 Pt 2);(Ps 75);
4. 1 Sam (13–14);(1 Pt 3);(Ps 76);
5. 1 Sam (15–16);(1 Pt 4);(Ps 77);
6. 1 Sam (17–18);(1 Pt 5);(Ps 78);
7. Kristaus gimimas – šv. Kalėdos (Iz 7–9);(Mt 2);(Ps 109);
8. 1 Sam (19–20);(2 Pt 1);(Ps 79);
9. 1 Sam (21–22);(2 Pt 2);(Ps 80);
10. 1 Sam (23–24);(2 Pt 3);(Ps 81);
11. 1 Sam (25–26);(1 Jn 1);(Ps 82);
12. 1 Sam (27–28);(1Jn 2);(Ps 83);
13. 1 Sam (29–30);(1 Jn 3);(Ps 84);
14. 1 Sam 31–2 Sam 1. (1 Jn 4);(Ps 85);
15. 2 Sam (2–3);(1 Jn 5);(Ps 86);
16. 2 Sam (4–5);(2 Jn );(Ps 87);
17. 2 Sam (6–7);(3 Jn );(Ps 88).
18. 2 Sam (8–9);(Jud);(Ps 89);
19. Kristaus krikštas – Teofanija (Iz 35);(Mk 1);(Ps 26);
20. 2 Sam (10–11);(Rom 1);(Ps 90);
21. 2 Sam (12–13);(Rom 2);(Ps 91);
22. 2 Sam (14–15);(Rom 3);(Ps 92);
23. 2 Sam (16–17);(Rom 4);(Ps 93);
24. 2 Sam (18–19);(Rom 5);(Ps 94);
25. 2 Sam (20–21);(Rom 6);(Ps 95);
26. 2 Sam (22–23);(Rom 7);(Ps 96);
27. 2 Sam 24–1 Kar 1. (Rom 8);(Ps 97);
28. 1 Kar (2–3);(Rom 9);(Ps 98);
29. 1 Kar (4–5);(Rom 10);(Ps 99);
30. 1 Kar (6–7);(Rom 11);(Ps 100);
31. 1 Kar (8–9);(Rom 12);(Ps 101);

Vasaris

1. 1 Kar (10–11);(Rom 13);(Ps 102);
2. 1 Kar (12–13);(Rom 14);(Ps 103);
3. 1 Kar (14–15);(Rom 15);(Ps 104);
4. 1 Kar (16–17);(Rom 16);(Ps 105);
5. 1 Kar (18–19);(1 Kor 1);(Ps 106);
6. 1 Kar (20–21);(1 Kor 2);(Ps 107);
7. 1 Kar 22– 2 Kar 1. (1 Kor 3);(Ps 108);
8. 2 Kar (2–3);(1 Kor 4);(Ps 109);
9. 2 Kar (4–5);(1 Kor 5);(Ps 110);
10. 2 Kar (6–7);(1 Kor 6);(Ps 111);
11. 2 Kar (8–9);(1 Kor 7);(Ps 112);
12. 2 Kar (10–11);(1 Kor 8);(Ps 113);
13. 2 Kar (12–13);(1 Kor 9);(Ps 114);
14. 2 Kar (14–15);(1 Kor 10);(Ps 115);
15. Kristaus paaukojimas – „Grabnyčios“. 2 Kar (16–17);(1 Kor 11);(Ps 116);
16. 2 Kar (18–19);(1 Kor 12);(Ps 117);
17. 2 Kar (20–21);(1 Kor 13);(Ps 118);
18. 2 Kar (22–23);(1 Kor 14);(Ps 119);
19. 2 Kar (24–25);(1 Kor 15);(Ps 120);
20. 1 Metr (1–2);(1 Kor 16);(Ps 121);
21. 1 Metr (3–4);(2 Kor 1);(Ps 122);
22. 1 Metr (5–6);(2 Kor 2.);(Ps 123);
23. (1 Metr 7–8);(2 Kor 3);(Ps 124);
24. (1 Metr 9–10);(2 Kor 4);(Ps 125);
25. (1 Metr 11–12);(2 Kor 5);(Ps 126);
26. (1 Metr 13–14);(2 Kor 6);(Ps 127);
27. (1 Metr 15–16);(2 Kor 7);(Ps 128);
28. (1 Metr 17–18);(2 Kor 8);(Ps 129);

Kovas

1. (1 Metr 19–20);(2 Kor 9);(Ps 130);
2. (1 Metr 21–22);(2 Kor 10);(Ps 131);
3. (1 Metr 23–24);(2 Kor 11);(Ps 132);
4. (1 Metr 25–26);(2 Kor 12);(Ps 133);
5. (1 Metr 27–28);(2 Kor 13);(Ps 134);
6. (1 Metr 29–2 Metr 1);(Gal 1);(Ps 135);
7. (2 Metr 2–3);(Gal 1);(Ps 136);
8. (2 Metr 4–5);(Gal 3);(Ps 137);
9. (2 Metr 6–7);(Gal 4);(Ps 138);
10. (2 Metr 8–9);(Gal 5);(Ps 139);
11. (2 Metr 10–11);(Gal 6);(Ps 140);
12. (2 Metr 12–13);(Ef 1);(Ps 141);
13. (2 Metr 14–15);(Ef 2);(Ps 142);
14. (2 Metr 16–17);(Ef 3);(Ps 143);
15. (2 Metr 18–19);(Ef 4);(Ps 144);
16. (2 Metr 20–21);(Ef 5);(Ps 145);
17. (2 Metr 22–23);(Ef 6);(Ps 146);
18. (2 Metr 24–25);(Fil 1);(Ps 147);
19. (2 Metr 26–27);(Fil 2);(Ps 148);
20. (2 Metr 28–29);(Fil 3);(Ps 149);
21. (2 Metr 30–31);(Fil 4);(Ps 150);
22. (2 Metr 32–33);(Kol 1);(Ps 151*);
23. (2 Metr 34–35);(Kol 2);(Job 1);
24. (2 Metr 36);(Kol 3);(Job 2);
25. (1 Ezd 1–2);(Kol 4);(Job 3);
26. (1 Ezd 3–4);(1 Tes 1);(Job 4);
27. (1 Ezd 5–6);(1 Tes 2);(Job 5);
28. (1 Ezd 7–8);(1 Tes 3);(Job 6);
29. (1 Ezd 9–10);(1 Tes 4);(Job 7);
30. (Neh 1–2);(1 Tes 5);(Job 8);
31. (Neh 3–4);(2 Tes 1);(Job 9);

Balandis

1. (Neh 5–6);(2 Tes 2);(Job 10);
2. (Neh 7–8);(2 Tes 3);(Job 11);
3. (Neh 9–10);(1 Tim 1);(Job 12);
4. (Neh 11–12);(1 Tim 2);(Job 13);
5. (Neh 13);(1 Tim 3);(Job 14);
6. (Est 1–2);(1 Tim 4);(Job 15);
7. Apreiškimas Švč. Mergelei (Est 3–4);(1 Tim 5);(Job 16);
8. (Est 5–6);(2 Tim 1);(Job 17);
9. (Est 7–8);(2 Tim 2);(Job 18);
10. (Est 9–10);(2 Tim 3);(Job 19);
11. (Iz 1–2);(2 Tim 4);(Job 20);
12. (Iz 3–4);(Tit 1);(Job 21);
13. (Iz 5–6);(Tit 2);(Job 22);
14. (Iz 7–8);(Tim 3);(Job 23);
15. (Iz 9–10);(Fm);(Job 24);
16. (Iz 11–12);(Hbr 1);(Job 25);
17. (Iz 13–14);(Hbr 2);(Job 26);
18. (Iz 15–16);(Hbr 3);(Job 27);
19. (Iz 17–18);(Hbr 4);(Job 28);
20. (Iz 19–20);(Hbr 5);(Job 29);
21. (Iz 21–22);(Hbr 6);(Job 30);
22. (Iz 23–24);(Hbr 7);(Job 31);
23. (Iz 25–26);(Hbr 8);(Job 32);
24. (Iz 27–28);(Hbr 9);(Job 33);
25. (Iz 29–30);(Hbr 10);(Job 34);
26. (Iz 31–32);(Hbr 11);(Job 35);
27. (Iz 33–34);(Hbr 12);(Job 36);
28. (Iz 35–36);(Hbr 13);(Job 37);
29. (Iz 37–38);(Apr 1);(Job 38);
30. (Iz 39–40);(Apr 2);(Job 39);

Gegužė

1. (Iz 41–42);(Apr 3);(Job 40);
2. (Iz 43–44);(Apr 4);(Job 41);
3. (Iz 45–46);(Apr 5);(Job 42);
4. (Iz 47–48);(Apr 6);(Išm 1);
5. (Iz 49–50);(Apr 7);(Išm 2);
6. (Iz 51–52);(Apr 8);(Išm 3);
7. (Iz 53–54);(Apr 9);(Išm 4);
8. (Iz 55–56);(Apr 10);(Išm 5);
9. (Iz 57–58);(Apr 11);(Išm 6);
10. (Iz 59–60);(Apr 12);(Išm 7);
11. (Iz 61–62);(Apr 13);(Išm 8);
12. (Iz 63–64);(Apr 14);(Išm 9);
13. (Iz 65–66);(Apr 15);(Išm 10);
14. Pranašas Jeremijas (Jer 1–2);(Apr 16);(Išm 11).
15. (Jer 3–4);(Apr 17);(Išm 12).
16. (Jer 5–6);(Apr 18);(Išm 13).
17. (Jer 7–8);(Apr 19);(Išm 14).
18. (Jer 9–10);(Apr 20);(Išm 15).
19. (Jer 11–12);(Apr 21);(Išm 16).
20. (Jer 13–14);(Apr 22);(Išm 17).
21. Apaštalas Jonas (Jer 15–16);(Mt 1);(Išm 18);
22. Pranašas Izaijas (Jer 17–18);(Mt 2);(Išm 19);
23. (Jer 19–20);(Mt 3);(Sir 1);
24. (Jer 21–22);(Mt 4);(Sir 2);
25. (Jer 23–24);(Mt 5);(Sir 3);
26. (Jer 25–26);(Mt 6);(Sir 4);
27. (Jer 27–28);(Mt 7);(Sir 5);
28. (Jer 29–30);(Mt 8);(Sir 6);
29. (Jer 31–32);(Mt 9);(Sir 7);
30. (Jer 33–34);(Mt 10);(Sir 8);
31. (Jer 35–36);(Mt 11);(Sir 9);

Birželis

1. (Jer 37–38);(Mt 12);(Sir 10);
2. (Jer 39–40);(Mt 13);(Sir 11);
3. (Jer 41–42);(Mt 14);(Sir 12);
4. (Jer 43–44);(Mt 15);(Sir 13);
5. (Jer 45–46);(Mt 16);(Sir 14);
6. (Jer 47–48);(Mt 17);(Sir 15);
7. (Jer 49–50);(Mt 18);(Sir 16);
8. (Jer 51–52);(Mt 19);(Sir 17);
9. (Rd 1–2);(Mt 20);(Sir 18);
10. (Rd 3–4);(Mt 21);(Sir 19);
11. (Rd 5 + Bar 6 – „Jeremijo laiškas“);(Mt 22);(Sir 20);
12. (Bar 1–2);(Mt 23);(Sir 21);
13. (Bar 3–5);(Mt 24);(Sir 22)
14. (Ez 1–2);(Mt 25 );(Sir 23);
15. (Ez 3–4);(Мф .26);(Sir 24);
16. (Ez 5–6);(Mt 27);(Sir 25);
17. (Ez 7–8);(Mt 28);(Sir 26);
18. (Ez 9–10);(Mk 1);(Sir 27);
19. (Ez 11–12);(Mk 2);(Sir 28);
20. (Ez 13–14);(Mk 3);(Sir 29);
21. (Ez 15–16);(Mk 4);(Sir 30);
22. (Ez 17–18);(Mk 5);(Sir 31);
23. (Ez 19–20);(Mk 6);(Sir 32);
24. (Ez 21–22);(Mk 7);(Sir 33);
25. (Ez 23–24);(Mk 8);(Sir 34);
26. (Ez 25–26);(Mk 9);(Sir 35);
27. (Ez 27–28);(Mk 10);(Sir 36);
28. (Ez 29–30);(Mk 11);(Sir 37);
29. (Ez 31–32);(Mk 12);(Sir 38);
30. (Ez 33–34);(Mk 13);(Sir 39);

Liepa

1. (Ez 35–36);(Mk 14);(Sir 40);
2. (Ez 37–38);(Mk 15);(Sir 41);
3. (Ez 39–40);(Mk 16);(Sir 42);
4. (Ez 41–42);(Lk 1);(Sir 43);
5. (Ez 43–44);(Lk 2);(Sir 44);
6. (Ez 45–46);(Lk 3);(Sir 45);
7. (Ez 47–48);(Lk 4);(Sir 46);
8. (Dan 1–2);(Lk 5);(Sir 47);
9. (Dan 3–4);(Lk 6);(Sir 48);
10. (Dan 5–6);(Lk 7);(Sir 49);
11. (Dan 7–8);(Lk 8);(Sir 50);
12. (Dan 9–10);(Lk 9);(Sir 51);
13. (Dan 11–12);(Lk 10);(Tob 1);
14. (Dan 13–14);(Lk 11);(Tob 2);
15. (Oz 1–2);(Lk 12);(Tob 3);
16. (Oz 3–4);(Lk 13);(Tob 4);
17. (Oz 5–6);(Lk 14);(Tob 5);
18. (Oz 7–8);(Lk 15);(Tob 6);
19. (Oz 9–10);(Lk 16);(Tob 7);
20. (Oz 11–12);(Lk 17);(Tob 8);
21. (Oz 13–14);(Lk 18);(Tob 9);
22. (Joelio knyga);(Lk 19);(Tob 10);
23. (Am 1–2);(Lk 20);(Tob 11);
24. (Am 3–4);(Lk 21);(Tob 12);
25. (Am 5–6);(Lk 22);(Tob 13);
26. (Am 7–9);(Lk 23);(Tob 14);
27. (Jonos knyga);(Lk 24);(Jdt 1);
28. (Mal 1–2);(Jn 1);(Jdt 2);
29. (Mal 3–4);(Jn 2);(Jdt 3);
30. (1 Mak 1);(Jn 3);(Jdt 4);
31. (1 Mak 2);(Jn 4);(Jdt 5);

Rugpjūtis

1. (1 Mak 3);(Jn 5);(Jdt 6);
2. (1 Mak 4);(Jn 6);(Jdt 7);
3. (1 Mak 5);(Jn 7);(Jdt 8);
4. (1 Mak 6);(Jn 8);(Jdt 9);
5. (1 Mak 7);(Jn 9);(Jdt 10);
6. (1 Mak 8);(Jn 10);(Jdt 11);
7. (1 Mak 9);(Jn 11);(Jdt 12);
8. (1 Mak 10);(Jn 12);(Jdt 13);
9. (1 Mak 11);(Jn 13);(Jdt 14);
10. (1 Mak 12);(Jn 14);(Jdt 15);
11. (1 Mak 13);(Jn 15);(Jdt 16);
12. (1 Mak 14);(Jn 16);(Mch 1–2);
13. (1 Mak 15);(Jn 17);(Mch 3–4);
14. (1 Mak 16);(Jn 18);(Mch 5–6);
15. (2 Mak 1);(Jn 19);(Nahumo knyga);
16. (2 Mak 2);(Jn 20);(Habakuko knyga);
17. (2 Mak 3);(Jn 21);(Sofonijo knyga);
18. (2 Mak 4);(Apr 1–2);(Agėjo knyga);
19. Viešpaties Atsimainymas (2 Mak 5);(Apr 3–4);(Zach 1–3);
20. (2 Mak 6);(Apr 5–6);(Zach 4–6);
21. (2 Mak 7);(Apr 7–8);(Zach 7–10);
22. (2 Mak 8);(Apr 9–10);(Zach 11–14);
23. (2 Mak 9);(Apr 11–12); (2 Ezd 1);
24. (2 Mak 10);(Apr 13–14); (2 Ezd 2);
25. (2 Mak 11);(Apr 15–16); (2 Ezd 3);
26. (2 Mak 12);(Apr 17); (2 Ezd 4);

27. (2 Mak 13);(Apr 18); (2 Ezd 5);
28. Dievo Gimdytojos Užmigimas (2 Mak 14);(Apr 19); (2 Ezd 6);
29. (2 Mak 15);(Apr 20); (2 Ezd 7);
30. (3 Mak 1–3*);(Apr 21); (2 Ezd 8);
31. (3 Mak 4–7*);(Apr 22);(2 Ezd 9)

* –Nėra katalikiškose Biblijose


Planą parengė Rusios Ortodoksų Bažnyčios Sinodo misijos skyrius. Išvertė G.S.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai