Pasaulio ortodoksų naujienos. Savaitės apžvalga (liepos 8 d.)

RUSIJA

Maskvos šv. Andriejaus parapijos kunigas Jonas Kovalis, kurį Maskvos patriarchas Kirilas (Gundiajevas) išmetė iš kunigų luomo, pateikė apeliaciją Konstantinopolio patriarchui Baltramiejui. Priminsime, kad kunigo "nusikaltimas" buvo tas, jog jis, melsdamasis už Rusiją, maldoje žodį "pergalė" pakeitė žodžiu "taika". Parapijiečiai parašė skundą ir to rezultatas - griežta bausmė. Konstantinopolio patriarchatas sugrąžino Joną Kovalį į kunigų luomą, nes jo išmetimo priežastys buvo ne bažnytinės, teologinės, o politinės. Anksčiau tokiu pat būdu į Konstantinopolio patriarchato dvasininkiją buvo priimti kunigai iš Lietuvos, kurie pasisakė prieš Rusijos Bažnyčios paramą karui Ukrainoje ir patriarcho Kirilo, vieno iš karo Ukrainoje ideologų, minėjimą pamaldų metu. Viena vertus, turime karo Bažnyčią, kuri beprecedenčiu krikščioniškam mokymui būdu remia ir pateisina smurtą, kita vertus, matome, kad Konstantinopolis aktyviau įsitraukė į procesus, susijusius su dvasininkijos apsauga nuo Maskvos Patriarchato hierarchų savivalės. Patriarchas Kirilas griežtai baudžia kitaminčius karo klausimu, išmesdamas iš kunigų luomo ir taikydamas jiems kitas bažnytines bausmes.

UKRAINA

Ukrainos teismas pratęsė metropolito Pavelo (Lebedžio) namų areštą dar dviems mėnesiams. Kiek anksčiau pasirodė žinia net apie jo paleidimą. Metropolitas Pavelas dėl pomėgio brangiems vokiškiems automobiliams populiariai pravardžiuojamas "Paša Mersedesas", buvo suimtas ir jam skirtas namų areštas dėl kaltinimų neapykantos kurstymu, karo prieš Ukrainą rėmimu ir pateisinimu. Jo advokatai bandė pasiekti, kad įtariamajam būtų sudarytos patogesnės arešto sąlygos, kurios leistų jam laisvai judėti dienos metu, tačiau teismas tokį prašymą atmetė.

Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia (UOB-MP) atsidūrė sudėtingoje padėtyje - ji priklauso Maskvos Patriarchatui, kurio vadovybė atvirai remia karą prieš Ukrainą. Be kita ko, būtent šioje Bažnyčioje dažniausiai girdimi Rusijos veiksmus Ukrainoje bandantys teisinti balsai. Metropolito Onufrijaus neryžtinga laukimo pozicija lėmė tai, kad UOB-MP daugelio buvo laikoma "pašaliečiu tarp savų", savotišku Trojos arkliu.

NIGERIJA

Eidamas 63-iuosius metus mirė Nigerijos metropolitas Aleksandras (Georgios Yanniris). Būsimasis metropolitas gimė 1960 m. Atėnuose, baigė Tesalonikų universitetą ir nuo 1988 m. tapo Aleksandrijos Patriarchato dvasininkas. Būsimasis hierarchas aktyviai dirbo misijų ir švietimo srityse, leido teologinį žurnalą ir prisidėjo prie mokslinių tyrimų. 1997 m. rugsėjo 23 d. jis buvo išrinktas vyskupu. Pastaruoju metu metropolitas Aleksandras turėjo rimtų sveikatos problemų.

Aleksandrijos Bažnyčia Afrikoje dabar išgyveno sunkius laikus. Taip atsitiko dėl Maskvos Patriarchato veiksmų Afrikoje, kada keliant nesantaiką ir papirkinėjant neturtingus kunigus buvo "sukurtas" naujas Afrikos egzarchatas. Kilęs konfliktas sutelkė Aleksandrijos Patriarchato hierarchus ir kunigus bei paskatino dar uoliau vykdyti pastoracinę ir misionierišką veiklą.

KOSOVO

Gračanicos vienuolyne vyko Kosovo mūšio minėjimo iškilmės, į kurias tradiciškai susirenka ortodoksai serbai iš viso pasaulio. Šiemet šventėje dalyvavo tūkstančiai žmonių. Daugybė vyskupų ir kunigų dalyvavo Dieviškoje liturgijoje, kuriai vadovavo Serbijos patriarchas Porfirijus. Patriarchas pažymėjo, kad daugelis nesupranta, kaip galima švęsti mirtį ir tokį tragišką įvykį, kaip šventojo Lozoriaus ir jo kariuomenės žūtis, tačiau būtent šiose kančiose gimė krikščionių tauta. Tai įmanoma suprasti tik krikščioniškojo tikėjimo akimis, kur egzistuoja kankinystės ir aukos sąvokos. Šventė vyko šiltoje atmosferoje. Tikintieji turėjo galimybę pabendrauti su patriarchu, dalyvauti pamaldose ir įvairiuose minėjimo renginiuose.
 
Naujienas parengė Ruslanas Jarockis, vertė ir redagavo kun. Vitalijus Mockus

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai