Konstantinopolio patriarchatas panaikino nuosprendį apie Lietuvos kunigų išmetimą iš luomo

5 atstatytieji kunigai. E. Paulavičienės nuotr.

2023 m. vasario 17 d. Visuotinis (Konstantinopolio) patriarchatas oficialiai paskelbė, kad buvo peržiūrėtos Maskvos patriarchato iš kunigų luomo pašalintų Lietuvos kunigų Vladimiro Seliavko, Vitalijaus Mockaus, Vitalio Dauparo, Gintaro Sungailos ir Georgijaus Ananjevo pateiktos apeliacijos. Šie kunigai vasarą buvo pašalinti iš kunigų luomo Maskvos patriarchato sprendimu už tai, kad kritikavo Maskvos patriarchą Kirilą, kuris palaikė Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Ortodoksų Bažnyčioje egzistuoja teisė apskųsti vietinio patriarcho sprendimą aukščiausiai apeliacinei instancijai – Visuotiniam patriarchatui (dar vadinamam Konstantinopolio patriarchatui). Kunigai iš Lietuvos pasinaudojo šia teise ir pateikė apeliaciją Visuotiniam patriarchatui, kuri buvo nagrinėjama ir galiausiai patenkinta.

Pateikiame oficialaus pranešimo spaudai vertimą į lietuvių kalbą:

Pranešimas apie dvasininkų iš Lietuvos apeliacijas

Prieš keletą mėnesių gerbiami arkikunigai iš Lietuvos Vladimiras Seliavko, Vitalijus Mockus, kunigai Vitalis Dauparas, Gintaras Sungaila ir Georgijus Ananievas, kuriuos Maskvos patriarchatas pašalino iš kunigų luomo, laišku kreipėsi į Jo Šventenybę Baltramiejų, Konstantinopolio - Naujosios Romos arkivyskupą ir visuotinį patriarchą, prašydami pasinaudoti jiems priklausančia apeliacijos teise.

Mūsų patriarchas, kuriam išimtinai tenka atsakomybė priimti apeliacijas, vadovaudamasis šventaisiais kanonais (būtent IV Visuotinio susirinkimo 9 ir 17 kanonais) ir Bažnyčios pašventinta praktika, priėmė šiuos pateiktus prašymus.

Nuodugniai ištyrus atitinkamas aplinkybes, buvo nustatyta, kad, viena vertus, vietinė bažnytinė valdžia, skyrusi bausmes, jau galutinai [savo lygmenyje] išnagrinėjo šias bylas, kita vertus, kad priežastys, dėl kurių buvo paskirtos bausmės, kyla visai ne iš bažnytinių kriterijų, bet iš pagrįsto šių dvasininkų pasipriešinimo karui Ukrainoje. Todėl neatšaukiamai spręsdamas šiuos apeliacinius prašymus, Jo Šventenybė rekomendavo Šventajam Sinodui panaikinti paskirtą pašalinimą iš kunigų luomo ir grąžinti jiems ankstesnį bažnytinį kunigo statusą, kas ir buvo vienbalsiai nuspręsta padaryti.

Be to, po minėto atstatymo, jų prašymu, visuotinis patriarchas priėmė šiuos dvasininkus po savo garbinguoju omoforijonu, atsižvelgdamas į seniai įtvirtintą visuotinio sosto teisę, kaip apie tai taip pat, pavyzdžiui, pranešama Teodoro Balsamono iš Antiochijos komentaruose In Trullo susirinkimo 17 ir 18 kanonams ir VII visuotinio susirinkimo 10 kanonui (būtent „Iš šio kanono aiškiai matyti, kad tik Konstantinopolio patriarchui leidžiama priimti užsienio dvasininkus, net ir neturint juos įšventinusio vyskupo atleidimo laiško“).

Visuotiniame patriarchate 2023 m. vasario 17 d.

Iš Šventojo Sinodo

vyriausiojo sekretoriato

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai