Pasaulio ortodoksų naujienos. Savaitės apžvalga (vasario 24 d.)

UKRAINA

Vasario 20 d. vizito Ukrainoje metu JAV prezidentas D. Baidenas kartu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu apsilankė šv. Arkangelo Mykolo vienuolyno katedroje, kur juos pasitiko Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios vadovas metropolitas Epifanijus. Metropolitas išreiškė gilią padėką JAV prezidentui ir žmonėms už beprecedentę paramą Ukrainai vykstant Rusijos agresijai. Savo ruožtu D. Baidenas priminė savo ankstesnį vizitą Ukrainoje ir susitikimą su metropolitu Epifanijumi JAV. Prezidentai pagerbė žuvusius Ukrainos karius prie šv. Arkangelo Mykolo vienuolyno memorialinės sienos. Tą pačią dieną Rusijos propagandos kanalai kritikavo ir patį vizitą, ir apsilankymą ortodoksų cerkvėje. Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova savo socialiniame tinkle parašė: "Tai kuris iš jų yra ortodoksas?" Deja, antisemitinė retorika, taip pat diskriminacija religiniu pagrindu tapo įprasta oficialių "ortodoksų" šalies Rusijos atstovų praktika.

Religinė padėtis Ukrainoje išlieka sudėtinga. Maskvos Patriarchato Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios (UOB-MP) vadovybė užėmė laukimo poziciją ir neatsižvelgė į rekomendacijas, kurios jai buvo pateiktos po plataus masto religinės organizacijos patikrinimo. Bažnyčia tebėra Maskvos Patriarchato dalis, dėl to UOB-MP beveik kasdien praranda po vieną ar dvi parapijas.

LIETUVA

Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus panaikino nuosprendį apie išmetimą iš kunigų luomo visiems Lietuvos kunigams, kurie kreipėsi į jį dėl Maskvos Patriarchato Vilniaus ir Lietuvos vyskupijos vadovybės sprendimo. Oficialioje Konstantinopolio patriarchato interneto svetainėje pasirodė atitinkamas pranešimas: "Nuodugniai ištyrus atitinkamas aplinkybes, buvo nustatyta, kad, viena vertus, vietinė bažnytinė valdžia, skyrusi bausmes, jau galutinai [savo lygmenyje] išnagrinėjo šias bylas, kita vertus, kad priežastys, dėl kurių buvo paskirtos bausmės, kyla visai ne iš bažnytinių kriterijų, bet iš pagrįsto šių dvasininkų pasipriešinimo karui Ukrainoje. Todėl neatšaukiamai spręsdamas šiuos apeliacinius prašymus, Jo Šventenybė rekomendavo Šventajam Sinodui panaikinti paskirtą pašalinimą iš kunigų luomo ir grąžinti jiems ankstesnį bažnytinį kunigo statusą, kas ir buvo vienbalsiai nuspręsta padaryti." Lietuvos visuomenė, graikų, ukrainiečių, baltarusių ir kitų Lietuvos tautinių bendrijų atstovai džiaugsmingai sutiko šią žinią. Maskvos Patriarchato Lietuvoje atstovai paskelbė pareiškimą, kuriame nepripažino Konstantinopolio Patriarcho sprendimo.

BALTARUSIA

Šv. Elžbietos vienuolynas Minske ir jo "dvasios tėvas" kun. Andriejus Lemešonokas tampa tikra Rusijos karinės propagandos Baltarusijoje tvirtove. Viename iš savo pamokslų kunigas sakė, kad Ukrainoje nužudyti okupantai yra naujieji Bažnyčios kankiniai, kovojantys už "šventąją Rusią". Daugelis kitų šio vienuolyno kunigų panašiai transliuoja žmonėms savo politines pažiūras, įvilkdami jas į krikščionišką mokymą. Vienuolynas anksčiau yra pareiškęs, kad padeda Rusijos okupantams Ukrainoje. Pats kun. A. Lemešonokas yra karštas Lukašenkos režimo šalininkas ir ne kartą atvirai liudijo apie savo poziciją. Tuo pat metu ir iki agresijos prieš Ukrainą ir šiuo metu, jau prasidėjus karui,vienuolynas aktyviai vykdė prekybinę veiklą Vakarų Europos šalyse, kurias taip mėgsta kritikuoti vienuolyno kunigai.

Po 2020 m. Bažnyčia Baltarusioje patiria stiprų spaudimą ir, kaip teigia kai kurie analitikai, yra išoriškai kontroliuojama Baltarusios KGB, o diktatorius Lukašenka per savo režimui lojalius asmenis ją naudoja savo politiniams tikslams pasiekti. Minsko metropolitas Venjaminas (Tupeko) kartu su Baltarusijos teisėsaugos institucijomis "valo" vyskupijas ir parapijas, toliau šalindamas iš jų visus Lukašenkos režimui nepritariančius dvasininkus. Šiuo metu Baltarusijos Bažnyčioje klesti įskundimo praktika, kuria remdamiesi vyskupai susidoroja su nepageidaujamais kunigais.

TURKIJA. KONSTANTINOPOLIS.

Konstantinopolio Patriarchatas ir toliau aktyviai padeda nukentėjusiems nuo vasario 6 d. įvykusio baisaus žemės drebėjimo, per kurį žuvo daugiau kaip 45 000 žmonių. Savanoriai iš viso pasaulio atvyko į Turkiją padėti vietos gelbėtojams šalinti griuvėsius. Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus taip pat siuntė reikalingą pagalbą nukentėjusiems nuo nelaimės. Į Turkiją daug savanorių ir pagalbos išsiųsta ir iš Graikijos. Vasario 20 d. Turkiją sukrėtė antrasis žemės drebėjimas, sukėlęs paniką tarp vietos gyventojų. Jo stiprumas siekė 6,4 balo - žuvo 6 žmonės, taip pat sužeistų yra Sirijoje. Gelbėjimo darbai tęsiami, deja, su kiekviena diena viltis, kad pavyks rasti išgyvenusiųjų, blėsta. Vis dėlto kartkartėmis įvyksta stebuklų ir iš griuvėsių pavyksta išgelbėti išsekusius, bet išgyvenusius žmones. Krikščionių bažnyčios ir fondai visame pasaulyje aktyviai įsitraukė į pagalbą nukentėjusiesiems.

JAV

Finikse (Arizona) surengtas didžiulis trijų dienų graikų muzikos ir šokių festivalis. Daugiau kaip 3 000 graikų iš visos vakarinės JAV pakrantės atvyko į Arizoną varžytis ir propaguoti graikų kultūros. Ruošiantis festivaliui aktyviai dalyvavo Amerikos graikų ortodoksų parapijos. Į festivalį atvyko ir arkivyskupas Elpidiforas (Lambriniadis), kuris dalyvavo apdovanojant ir pasveikino dalyvius. Graikų bendruomenė daro didelę teigiamą įtaką Amerikos visuomenei ir yra labai jautri savo kultūrai, propaguoja ją jaunajai kartai. Visi festivalio dalyviai turėjo galimybę susipažinti su graikų dvasine kultūra, dainomis ir šokiais, taip pat pamatyti tautinius graikų drabužius ir paragauti graikiškos virtuvės patiekalų.

RUSIJA

Sinodo bendradarbiavimo su Bažnyčia ir žiniasklaida skyriaus vadovas Vladimiras Legoida pakomentavo Ukrainos valdžios sprendimą atimti iš penkių UOB-MP hierarchų pilietybę, pavadindamas šį sprendimą kovos su kanonine Ukrainos Bažnyčia tęsiniu. Pilietybė atimta iš Chusto ir Vinohradivo metropolito Marko, Kijevo augziliaro Bučanų arkivyskupo Panteleimono, Odesos augziliaro Arcyzo arkivyskupo Viktoro, Makarovo vyskupo Gedeono ir Vyšnevskio vyskupo Spiridono. Pasak V. Legoidos, UOB-MP ir jos vyskupų persekiojimas vykdomas tyliai pritariant tarptautinei bendruomenei, įskaitant ortodoksų bendruomenę. Kartu V. Legoida niekaip nekomentuoja ideologinio vaidmens, kurio ėmėsi UOB-MP, pateisindama ukrainiečių tautos genocidą. Ir nepaisant to, kad oficialus atstovas skundžiasi krikščionių bendruomenės tyla, pastarųjų metų įvykiai rodo, kad Rusijos Ortodoksų Bažnyčios hierarchai nesugeba išgirsti jokios kritikos dėl precedento neturinčios Rusijos Bažnyčios ir asmeniškai patriarcho Kirilo, prieš kurį kai kuriose šalyse jau įvestos asmeninės sankcijos, paramos karui.
 
Naujienas parengė Ruslanas Jarockis, vertė ir redagavo Vitalijus Mockus
 

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai