Serbijos Bažnyčia pripažino Makedonijos autokefaliją


Gegužės 24 d., Serbijos patriarcho Porfirijaus vizito Šiaurės Makedonijoje metu, po pamaldų jis paskelbė Serbijos Ortodoksų Bažnyčios vyskupų susirinkimo sprendimą – pripažinti Šiaurės Makedonijos Ortodoksų Bažnyčios (Ohrido arkivyskupijos) autokefaliją. 

Tuo pačiu metu Konstantinopolio patriarchatas paskelbė, kad suteiks šiai Bažnyčiai tomosą – dekretą, suteikiantį ir apibrėžiantį autokefalinės Bažnyčios teises bei privilegijas.

Primename, kad gegužės 9 d. Konstantinopolio patriarchatas paskelbė atkuriantis eucharistinę bendrystę su Ohrido arkivyskupija. Neilgai trukus, tą patį paskelbė ir Serbijos Bažnyčia. Konstantinopolio patriarchatas ėmėsi spręsti Šiaurės Makedonijos klausimą 2018 m.

Kaip ir Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios atveju, Šiaurės Makedonijos Bažnyčia buvo atsiskyrusi nuo buvusio imperijos centro (Makedonijos atveju – Serbijos). Dėl to Serbijos Bažnyčios vadovybė paskelbė Šiaurės Makedonijos dvasininkus „schizmatikais“ ir ekskomunikavo. Schizma truko nuo 1967 m. iki 2022 m., kai tarpininkaujant Konstantinopolio patriarchui Baltramiejui Serbijos ir Š. Makedonijos Bažnyčių hierarchai susitaikė.

Ukrainos atveju Maskvos pusė atsisakė taikytis. Patriarchas Baltramiejus reabilitavo Maskvos ekskomunikuotus dvasininkus, sutaikė kelias susiskaldžiusias grupes, priėmė į euchastinį bendravimą, bet iš Maskvos patriarchato pusės taikytis sutiko tik keli vyskupai. Konstantinopolio patriarchatui suteikus Ukrainos Bažnyčiai autokefaliją (kaip Š. Makedonijoje), Maskvos patriarchatas tai pavadino „schizmos legalizavimu“, Ukrainos Bažnyčią – „pseudobažnyčiai“. Neseniai ir Maskvos patriarchato Lietuvoje vyskupai Ukrainos Bažnyčios arkivyskupą Eustratijų pavadino „pseudovyskupu“.

Dabar, vykstant karui, daug parapijų Ukrainoje palieka Maskvos patriarchatą ir jungiasi prie autokefalinės Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai