Trumpas įvadas į ortodoksų rubricistiką


Ortodoksų pamaldų tvarka aprašyta knygoje, kuri vadinasi TIPIKONAS. Tipkonas, gr. Τυπικόν, slav. Тѷпїко́нъ arba Уставъ yra pavyzdinio liturginio gyvenimo (gr. pavyzdys - typos) aprašymas. Ortodoksų Tradicijoje egzistuoja įvairūs tipikonai, Rusios Ortodoksų Bažnyčioje naudojamas Jeruzalės Bažnyčios Tipikonas.

Jeruzalės Tipikonas aprašo visus įmanomus liturginius atvejus ir gyvenimą Jeruzalės šv. Sabos vienuolyne, pagal kurio pavyzdį šie liturginiai nuostatai gimė. Knyga nuo seno buvo taip vertinama Rusijoje, kad senieji metraštininkai ją vadino Dievo įkvėpta, be to, iki šiol ji spausdinama tik bažnytine slavų kalba. Dvasininkai ir Bažnyčios tarnai prieš šventimus duoda priesaiką jo laikytis, nors, savaime suprantama, pilnai išpildyti Tipikono reikalavimus, kai jo aprašomos pamaldos trunka po 16-20 valandų per parą, neįmanoma, todėl viską tenka trumpinti išsaugant esmę.

Šiame įvade aprašysime pagrindines ortodoksų liturgikos taisykles (rubrikas) pagal Tipikoną, kartais primindami realią parapijų praktiką.

***

Visą ortodoksų pamaldų ciklą galima skelti 3 masteliais: metų ciklas, savaitės ciklas, dienos ciklas. Metų ciklas turi dvi dalis - kintamą ir nekintamą.


Metų ciklas
KNYGOS

Nekintamas laikas

Tam, kad galėtume tarnauti nekintamo laiko pamaldas, turime turėti šias knygas:

Minėja - knyga, kurioje yra surašyti tekstai šventųjų, švenčių ir kitų progų pamaldoms. Minėjos yra keturių tipų:

1) Mėnesių Minėja. 12 tomų, kiekviename - mėnesio pamaldos pagal datą. Pavyzdžiui, rugsėjo Minėjoje 8 dienos skyriuje randame Dievo Motinos gimimo šventės pamaldų tekstus.

2) Švenčių Minėja. Menėsių Minėjos antologija, kurioje surinkti tik svarbiausių Bažnyčios švenčių tekstai. Patogi, jei bažnyčioje nėra visų 12 Minėjos tomų arba joje minimos tik svarbiausios šventės.

3) Bendroji Minėja. Joje yra bendrieji pamaldų tekstai, pavyzdžiui, šventojo vyskupo dieną. Patogi, kai dėl kažkokių priežasčių neturime konkretaus šventojo pamaldų tekstų (pavyzdžiui, šv. Ignoto Briančianinovo). Tada galime tarnauti bendrąsias pamaldas įstatę į tekstus minimojo šventojo vardą.

4) Papildoma Minėja. Sinodo išleidžiami papildymai, kuriuose pateikiami tekstai naujai kanonizuotiems šventiesiems ir kt.

Oktoichas - knyga, kurioje surašyti pamaldų tekstai toms pamaldoms, kuriose neminimi šventieji ar šventės. Oktoichas turi 8 savaičių ciklą pagal 8 ortodoksų giesmių tonus (gr. okto echoi - aštuoni tonai). Tonas paprastai prasideda šeštadienio vakarą (t.y. sekmadienio pamaldose) ir trunka savaitę. Minėjos ir Oktoicho pamaldų tekstai dažnai jungiami.

Kintamasis laikas

Kintamasis laikas (Triodės laikas) priklauso nuo Paschalijos, t.y. pamaldų laikas keičiasi priklausomai nuo Velykų datos. Kintamojo laiko pamaldoms reikia:

Triodė - knyga, kurioje surašyti tekstai pamaldoms nuo muitininko ir fariziejaus sekmadienio (trys savaitės iki Gavėnios) iki Didžiojo Šeštadienio. Pavadinimas kilęs nuo treis odes - Trijų giesmių, nes Gavėnios šiokiadieniais kanoną sudaro tik trys giesmės.

Pentekostarijus (Gėlių Triodė) - knyga, kurioje surašyti pamaldų tekstai nuo Velykų iki visų šventųjų dienos (pirmasis sekmadienis po Sekminių). Rusiškas pavadinimas Cvetnaja Triod' atsirado todėl, kad iki patriarcho Nikono laikų (XVI a.) ši knyga Rusijoje prasidėdavo nuo Lozoriaus šeštadienio pamaldų. Verbų sekmadienis buvo dar vadinamas gėlių sekmadieniu, todėl ir knyga pavadinta Gėlių Triode.

KITOS KNYGOS

Be šių knygų pamaldose dar gali prireikti (nepriklausomai nuo liturginio laiko):

Archijeretikonas (slav. Чиновник) - pamaldų tekstai vyskupui.

Liturgikonas (slav. Служебник) - tekstai kunigui.

Valandų liturgija (Horalogionas, Часослов) - tekstai skaitovui (lektoriui).

Irmologionas - kai kurie tekstai chorui, daugiausia - kanono giesmių irmai (šiandien retai naudojamas).

Giesmynas - natos chorui.

Trebnikas - sakramentų ir šventųjų apeigų (sakramentalijų) tekstai, pvz. santuokos, laidotuvių.

Maldynas - maldaknygė su ryto/vakaro ir kt. maldomis.

Skaitiniai skaitomi iš Evangelijos, Apaštalų knygos ir, jei yra, Pareminikono (jei jo nėra - iš Triodės/Minėjos arba bet kokio Senojo Testamento).

***

Savaitės ciklas

Pirmoji ir aštuntoji diena: sekmadienis (švenčiamas prisikėlimas)
Antroji diena: pirmadienis (angelų ir bekūnių galybių)
3 – antradienis (pranašų ir šv. Jono Krikštytojo)
4 – trečiadienis (Judo išdavystės, šv. Kryžiaus)
5 – ketvirtadienis (apaštalų ir šv. Mikolojaus)
6 – penktadienis (šv. Kryžiaus)
7 – šeštadienis (šabas, visų Bažnyčios šventųjų ir pirmosios tarp jų – Dievo Motinos, bei mirusiųjų tikinčiųjų minėjimas)


Dienos ciklas
Diena prasideda vakare.

Eilinė diena
Šventinė diena
* 9 valanda
* Vakarinė
* Naktinė
* Vidurnaktinė
* Rytmetinė
* 1 valanda
* 3 valanda
* 6 valanda
* Dieviškoji Liturgija (arba „Atvaizduojančiųjų antifonų eiga“)

* 9 valanda
* Mažoji vakarinė
* Vigilija (vakarinė + rytmetinė + 1 valanda)
* 3 valanda
* 6 valanda
* Dieviškoji Liturgija

Toliau nurodysime dienos pamaldų ciklą, paaiškindami bizantišką laiką šiuolaikiniais analogais. Bizantiškas laikas paaiškintas čia: laikrodis. Dienos ir nakties valandų trukmė priklauso nuo metų laiko, tačiau jų atitikmenys būtų maždaug tokie:

9 valanda turėtų būti tarnaujama maždaug 15:00. 
Iškart po jos - vakarinė. 
Po vakarinės - vakarienė, o po vakarienės - naktinė. 
Vidurnaktį - vidurnaktinė. 
Rytmetinė turėtų būti tarnaujama taip, kad kunigo žodžiai "Garbė Tau, parodžiusiam mums šviesą" sutaptų su aušra. 
1 valanda - 6:00, 3 - 9:00, 6 - 12:00. 
Dieviškoji Liturgija tarnaujama iki pietų (Tipikone rašoma, kad šiaurės kraštams Liturgijos laikas gali būti įvairus dėl trumpos dienos). 
Jei jos nėra - „Atvaizduojančiųjų antifonų eiga“.

Šventės dieną yra numatyta vigilija, t.y. visos nakties budėjimas, kuris turėtų prasidėti naktinės laiku, o baigtis paryčiais, todėl naktinės ir vidurnaktinės pamaldų skaitymas tampa neįmanomas - jos praleidžiamos. Kad po devintos valandos būtų ką melstis, sukurtos specialios pamaldos - mažoji vakarinė. Po mažosios vakarinės vakarieniaujama ir laukiama vigilijos pradžios.

Dieviškoji Liturgija gali būti tarnaujama vakare Gavėnios metu (Iš Anksto Pašventinųjų Atnašų Liturgija). Tuomet naudojamos šiek tiek kitokios apeigos.

Pamaldų tipai

Pamaldos turi skirtingus tipus:

Liturginės valandos - 1) Eilinio laiko valandos (1, 3, 6, 9); 2) Karališkosios valandos (kitos psalmės, įstatyti skaitiniai; skaitomos tik Didįjį penktadienį ir prieš Kalėdų bei Teofanijos šventes, kaip tai numato rubrikos); 3) Gavėnios valandos (turi skaitinius, skaitomos Gavėnios šiokiadieniais).

Vakarinė - 1) Kasdienė; 2) Mažoji; 3) Didžioji

Naktinė - 1) Mažoji; 2) Didžioji.

Vidurnaktinė - 1) Šiokiadienių; 2) Šeštadienio; 3) Sekmadienio.

Rytmetinė - 1) Kasdienė; 2) Doksaloginė; 3) Polijelejaus; 4) Gavėnios (aleliuarinė); 5) Maldos už mirusiuosius.

Dieviškoji Liturgija - 1) Šv. Jono Auksaburnio; 2) Šv. Bazilijaus Didžiojo; 3) Šv. Grigaliaus Didžiojo (Iš Anksto Pašventintųjų Atnašų); 4) Šv. Jokūbo.

aprašyt kada tarnaujama


Pamaldų elementai

Ektenija tai maldavai, į kurios daug kartų atsakoma tuo pačiu atsaku. Maldavimus paprastai skaito diakonas arba kunigas, dažniausiai atliepas – „Viešpatie, pasigailėk“. Tai – viena populiariausių bendruomeninių ortodoksų maldų. Ektenijos gale skamba kunigo aklamacija („...nes tau dera teikti...“ ar pan.). 

Antifonos - giesmes, skirtos giedoti keliems chorams pakaitomis (šiuolaikinėje parapijinėje praktikoje paprastai gieda tik vienas choras). Plačiau

Kondakas - 1) Akatisto sudėtin įeinanti giesmė; 2) Giesmė, apgiedanti šventės ar minimo įvykio prasmę.

Troparas - 1) Kanono sudėtin įeinanti giesmė; 2) Giesmė, apgiedanti šventės įvykius ar šventojo gyvenimą.

Stichiros - tai poetiniai kūriniai, įkvėpti psalmių eilučių, paprastai giedami vidur psalmės.

Eksapostilarijus (fotogagikonas) - giesmė, giedama po kanono skaitymo.

Sedalenas (katizmatas) - giesmė, giedama paskaičius Psalmyną.

Samopodoben (αὐτόμελον) - giesmė, kuri turi savo metriką ir melodiją bei yra naudojama kaip pagrindas kitoms giesmėms. Samopodobnai turi griežtą formulę, metriką, o kitos giesmės rašomos kuriant tekstą jau žinomai melodijai. Tos naujos giesmės - podobnai.

Podoben (προσόμοιον) - giesmės, kurių melodija paimta iš samopodobnų.

Samoglasen (ίδιόμελον) - giesmė, kuri turi savo metriką ir melodiją, bet nenaudojama kaip pagrindas kitoms giesmėms. Samoglasnų melodijos yra individualios ir neatsikartojančios.

Kanonas -  9 giesmių rinkinys, apgiedantis tam tikrą įvykį, šventojo gyvenimą ar skirtas kokiam nors maldiniam kreipimuisi. Kanonų giesmių pagrindas - biblinės giesmės. Plačiau žr. Kas yra kanonas (giesmių rink.)?

Akatistas - 24 dalių giesmė Kristui, Dievo Motinai arba šventajam. Plačiau

Prokimenas -  psalmės ar psalmių eilutės, giedamos prieš skaitinį.  Plačiau

Aleliuarijus -  psalmės ar psalmių eilutės, giedamos po skaitinio (pagal prokimeno toną; žr. Prokimenas).

Anafora - svarbiausia pamaldų dalis, kurios metu dalyvaujame Kristaus aukoje, švenčiame Eucharistiją.

Liturginės giesmės:

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai