Katizmos lietuviškame Psalmyne

Tipiškas lietuviškas Psalmynas, verstas iš hebrajų kalbos, į katizmas skirstomas taip:


Katizma
1 stazė
2 stazė
3 stazė
I
1-3
4-6
7-8
II
9-11
12-14
15-17
III
18
19-21
22-24
IV
25-27
28-30
31-32
V
33-34
35-36
37
VI
38-40
41-43
44-46
VII
47-49
50-51
52-55
VIII
56-58
59-61
62-64
IX
65-67
68
69-70
X
71-72
73-74
75-77
XI
78
79-81
82-85
XII
86-88
89
90-91
XIII
92-94
95-97
98-101
XIV
102-103
104
105
XV
106
107
108-109
XVI
110-112
113-116,9
116,10-118
XVII
119,1-72
119,73-131
119,132-176
XVIII
120-124
125-129
130-134
XIX
135-137
138-140
141-143
XX
144-145
146-147
148-150


Stazės malda: Garbė Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, ir dabar, ir visados, ir per amžių amžius. Amen. Aleliuja, aleliuja, aleliuja: garbė Tau Dievė (x3) Viešpatie, pasigailėk (x3). Garbė Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, ir dabar, ir visados, ir per amžių amžius. Amen.


Kaip skaityti Psalmyną?

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai