Katizmos lietuviškame Psalmyne

Tipiškas lietuviškas Psalmynas, verstas iš hebrajų kalbos, į katizmas skirstomas taip:


Katizma
1 stazė
2 stazė
3 stazė
I
1-3
4-6
7-8
II
9-11
12-14
15-17
III
18
19-21
22-24
IV
25-27
28-30
31-32
V
33-34
35-36
37
VI
38-40
41-43
44-46
VII
47-49
50-51
52-55
VIII
56-58
59-61
62-64
IX
65-67
68
69-70
X
71-72
73-74
75-77
XI
78
79-81
82-85
XII
86-88
89
90-91
XIII
92-94
95-97
98-101
XIV
102-103
104
105
XV
106
107
108-109
XVI
110-112
113-116,9
116,10-118
XVII
119,1-72
119,73-131
119,132-176
XVIII
120-124
125-129
130-134
XIX
135-137
138-140
141-143
XX
144-145
146-147
148-150


Stazės malda: Garbė Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, ir dabar, ir visados, ir per amžių amžius. Amen. Aleliuja, aleliuja, aleliuja: garbė Tau Dievė (x3) Viešpatie, pasigailėk (x3). Garbė Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, ir dabar, ir visados, ir per amžių amžius. Amen.


Kaip skaityti Psalmyną?

Parama

Mūsų projektą galite paremti:

Contribee PayPal


VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Populiarūs įrašai