Cherubinų giesmė ir Anticherubikonai

Cherubinu giesmė (cherubikonas) – ištikimųjų liturgijos pradžioje giedama ilga, iškilminga giesmė. Jos metu dvasininkai iškilmingai eina prie aukuro, ima atnašas (duona ir vyną) ir ruošiasi įžengti į presbiteriją bei padėti jas ant altoriaus.

Cherubinų giesmė lietuvių kalba (pgl. gruzinų melodiją)


Ši procesija (didysis įžengimas) – tai pasiruošimas Eucharistijai bei bendruomeninis atnašavimas. Juk seniau tiek duoną, tiek vyną Eucharistijai gamindavo patys parapijiečiai, tai buvo jų auka. Dvasininkai eina nešini pateikti Dievui Jo tautos atnašas, savo darbo vaisius. Dabar visa, kas žemiška jau atidedama ir ruošiamasi aukoti vienintelę tikrąją auką – Švenčiausiąją Komuniją.

Šioje giesmėje stipriai atsispindi Liturgijos ikonografinė samprata – susirinkusieji stovi „atvaizduodami“ (eikonizontes) dangiškąją Bažnyčią. Tarsi auksiniai cherubinai ant Sandoros skrynios – Dievo Sosto, Senojo Testamento susitikimo su Dievu vietos, žmonės stovi aplink naująjį Dievo Sostą (graikiškai altorius – thronos, „sostas“), kur laukia susitikimo su Dievu. Kunigas – tarsi Kristus, Vyriausias Dievo Kunigas (Hbr 4,14), lydimas angelų – diakonų ir patarnautojų, žengia į Šventų Švenčiausią, kad atnašautų Atpirkimo Auką.

Bizantinėje tradicijoje cherubinų giesmė yra laikoma vienu sudėtingiausių muzikinių kūrinių.

Cherubinų giesmė (cherubikos hymnos) graikiškai


ANTICHERUBIKONAI


Kartą per metus, šv. Bazilijaus Didžiojo Liturgijos metu (Didįjį Šeštadienį), giedama giesmė „Tegu visa kas mirtinga nutyla“. Ji paimta iš seniausiųjų Liturgijos apeigų – Apaštalo Jokūbo Dieviškosios Liturgijos, kur buvo giedama cherubikono vietoje.

Kita giesmė, kuri gali būti giedama vietoj cherubinų giesmės – „Tavo Vakarienės dalininku“ (Didįjį Ketvirtadienį, taip pat šv. Bazilijaus Lit.). Šiuodvi giesmės yra vadinamos anticherubikonais, nes giedamos cherubikono vietoje.

Tavo vakarienės dalininku - Didžiojo Ketvirtadienio anticherubikonasTegu visa, kas mirtinga, nutyla - Didžiojo Šeštadienio anticherubikonas

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai