Išties verta ir Antiaksionai (Задостойнники)

AXION ESTIN


Ikona "Išties verta"
„Išties verta“ (gr. Axion estin) – pirmoji giesmė, giedama kunigo maldos už Bažnyčią metu. Bažnyčia meldžiasi už visus šventuosius, kurių – priešakyje, todėl reaguodami į kunigo skelbiamą maldavimą tikintieji gieda šią giesmę.

Pagal Bažnyčios tradiciją, giesmė nuo vietos „garbingesnę už cherubinus...“  yra šventojo Kozmo Himnografo (mirė 773 m.) parašytas irmas. Giesmės pradžia („Išties verta...“) buvo apreikšta nežinomam Atono kalne. Pasak tradicijos, jaunas novicijus liko bažnyčioje melstis vienas, kai pas jį atėjo nepažįstamasis, prisistatęs Gabrieliaus vardu. Atėjus laikui giedoti garbingesnę už cherubinus...“  Gabrielius užgiedojo „išties verta...“, po šių žodžių Dievo Motinos ikona pradėjo šviesti. Kai novicijus paprašė užrašyti tekstą, Gabrielius jį išraižė pirštu plytoje.


Axion estin - išties verta

Bizantiška versija


Slaviška (rusų tradicijos) versija


ANTIAKSIONAI

Antiaksionai (slav. задостойники) – giedami 12 Didžiųjų švenčių metu ir pošventiniu laikotarpiu vietoje „Išties verta“. Tai – 9 šventės kanono giesmė, skirta Dievo Gimdytojai.


Pridedame ir giesmę šv. Bazilijaus Didžiojo Liturgijai („Tavyje...“), kur nėra antiaksionas, o tikra šv. Bazilijaus Liturgijos nuolatinė dalis.


Šv. Bazilijaus Didžiojo Liturgijos Antiaksionas


Šv. Kalėdų Antiaksionas

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai