Seniausia malda Dievo Motinai


Šaltinis: ucatholic.com
Seniausioji žinoma malda Dievo Motinai yra III a. malda „Tavo apgynimo šaukiamės“. Edgaras Lobelas ją datuoja 250-280 m., jo kolega C.H. Roberts - IV a., tačiau jis tai daro tik remdamasis prielaida, jog III a. tekste negalėjo būti vartojamas terminas Dievo Gimdytoja (Theotokos). Ši prielaida - abejotina, nes terminas sutinkamas, pavyzdžiui, pas Origeną.

Papirusas su tekstu buvo atrastas 1917 m., o primą kartą publikuotas 1938 (publikavo C.H. Roberts), rinkinyje Catalogue of the Greek and Latin Papyri in the John Rylands Library, III, Theological and literacy Texts, Manchester 1938, pp. 46-47 .


Ši malda yra naudojama ortodoksų, katalikų, koptų ir armėnų pamaldose. 

Ortodoksų versija lietuvių kalba
Tavo apgynimo šaukaimės, šventoji Dievo Gimdytoja! Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. Mergele skaisčiausioji ir palaimintoji.

Katalikiška versija (vert. iš lotynų k.)
(laužt. skliaustuose katalikiškas priedas)

Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo Gimdytoja! Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. Mergele garbingoji ir palaimintoji,
[mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja, su savo Sūnumi mus sutaikink, savo Sūnui mus paveski, savo Sūnui mus atiduoki!]

GRAIKIŠKA VERSIJAArtima šiai versija išliko seniausiame rankraštyje

Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν, καταφεύγομεν, Θεοτόκε. Τὰς ἡμῶν ἱκεσίας, μὴ παρίδῃς ἐν περιστάσει, ἀλλ᾽ ἐκ κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς, μόνη Ἁγνή, μόνη εὐλογημένη.

Pažodinis vertimas: Po tavo atjauta mes ieškom priebėgos, Dievo Gimdytoja! Mūsų maldavimų neatmeski sunkumuose, bet nuo visokių pavojų mus gelbėki! Vienintele Tyra! Vienintele Palaimintoji!

SLAVIŠKA VERSIJA
Slaviškas tekstas
Подъ твою милость, прибѣгаемъ богородице дѣво, молитвъ нашихъ не презри в скорбѣхъ. но ѿ бѣдъ избави насъ, едина чистаѧ и благословеннаѧ.

LOTYNIŠKA VERSIJA


Lotyniškas tekstas
Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genetrix. Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai