Kenterberio katedroje bus masonų pamaldos


Oficialus West Kent masonų (laisvųjų mūrininkų) tinklalapis praneša, kad vasario 18 d. ši organizacija rengia pamaldas pagrindinėje anglikonų Kenterberio katedroje su arkivyskupo sutikimu, 300 organizacijos metinių proga. 

http://westkentmasons.org.uk/canterbury-cathedral-service/


Įėjimas į pamaldas bus leidžiamas tik su specialiais bilietais. Masonų ložė praneša, kad apeigos sudarytos kartu su katedros dekanu, jose dalyvaus aukšto rango masonai.


KITATIKIŲ PAMALDOS - NENAUJIENA


Šios apeigos iliustruoja liberalios krikščionybės ir ekumeninio sąjūdžio krizę. Primename, kad prieš du metus Švedijos Liuteronų Bažnyčios vyskupė, lesbietė Eva Brunne įsakė nuimti nuo Stokholmo bažnyčių kryžius ir įrengti bažnyčiose nukreiptą į Meką maldos kampą musulmonams, kad jose galėtų melstis imigrantai. 


http://speisa.com/modules/articles/index.php/item.2034/swedish-bishop-wants-crosses-removed-from-the-church.html


Neseniai internete buvo išplitusi vaizdo medžiaga, kurioje Olandijos mokiniai atlieka salat, musulmonų maldos apeigą ir prievolę. Mokinius į mečetę nuvedė mokytojai, kad pasimeldę musulmonų malda "ugdytų kultūrinį jautrumą" savyje.

Britanijoje musulmonams jau seniai leidžiama melstis kai kuriose bažnyčiose: KATALIKŲ MALDA SU MUSULMONAIS

Praeitais metais Prancūzijos musulmonai meldėsi kartu su katalikais sekmadienio maldoje, minėdami kunigo, kurį nužudė musulmonai, žūtį. 


http://www.aljazeera.com/news/2016/07/muslims-pray-catholics-french-priest-murder-160731131924563.html


Vakaruose ir "kultūriškai jautrūs katalikai" kviečia į savo maldos namus musulmonus šlovinimams:

Šiame įraše katalikų maldos namuose musulmonas gieda: Allāhu akbar, ash-hadu an-lā ilāha illā allāh, ash-hadu anna Muhammadan-Rasul ullāh... ("Alachas yra didis, išpažįstu, kad nėra kito dievo, išskyrus Alachą, išpažįstu, kad Mahomedas yra jo pranašas..." - taip vadinamas Azanas, kvietimas maldai).

Korane yra parašyta: 
Ir tarė krikščionys: „Mesijas - Dievo sūnus.“ Šitie žodžiai jų lūpose panašūs į žodžius tų, kurie anksčiau netikėjo. Tetrenkia juos Dievas! Kokie jie šlykštūs!“ (Sura 9,30)

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai