„Kasdienė duona“ | Mt 26, 14-25 („Išdavystės kaina“)

14 Tuomet vienas iš Dvylikos, vardu Judas Iskarijotas, nuėjo pas aukštuosius kunigus 15 ir tarė: „Ką man duosite, jeigu jį išduosiu jums?“ Tie pasiūlė trisdešimt sidabrinių. 16 Ir nuo to meto jis ieškojo progos išduoti Jėzų.
17 Pirmąją Neraugintos duonos dieną mokiniai atėjo pas Jėzų ir paklausė: „Sakyk, kur paruošti tau Velykų vakarienę?“ 18 Jis atsakė: „Eikite į miestą pas tokį žmogų ir sakykite jam: 'Mokytojas sako: Mano metas jau atėjo. Pas tave valgysiu Velykų vakarienę su savo mokiniais'“. 19 Mokiniai padarė, kaip buvo Jėzaus įsakyta, ir paruošė Velykų stalą.
20 Atėjus vakarui, Jėzus su dvylika mokinių susirinko prie stalo. 21 Pradėjus valgyti, jis tarė: „Iš tiesų sakau jums: vienas iš jūsų mane išduos“. 22 Jie labai nuliūdo ir ėmė už kits kito klausinėti: „Nejaugi aš, Viešpatie?“ 23 Jis atsakė: „Mane išduos dažantis kartu su manim duoną dubenyje. 24 Žmogaus Sūnus, tiesa, eina savo keliu, kaip apie jį parašyta, bet vargas tam žmogui, kuris išduos Žmogaus Sūnų. Geriau jam būtų buvę negimti“. 25 Jo išdavėjas Judas paklausė: „Nejaugi aš, rabi?!“ Jis atsakė: „Tu tai sakai...“


Didžiąją savaitę prisimename įvykius jų chronologine tvarka. Didysis trečiadienis yra ta diena kuomet Judas, nuėjęs pas aukštuosius kunigus, sudarė su jais sandorį išduoti Jėzų už trisdešimt sidabrinių. Iš to kilusi senoji tradicija, dar išlikusi Ortodoksų Bažnyčioje, pasninkauti trečiadieniais. Nuo šios išdavystės prasideda Jėzaus kelias į Golgotą.

Ar Judas galėjo neišduoti Jėzaus? Kaip ir kiekviena nuodėmė, išdavystė yra žmogaus laisvos valios pasireiškimas. Ir nors Žmogaus Sūnus, tiesa, eina savo keliu, kaip apie jį parašyta, vis dėlto, išdavystė buvo Judo asmeninis laisvas pasirinkimas ir vargas tam žmogui, kuris išduos Žmogaus Sūnų. Geriau jam būtų buvę negimti. Ir mes kiekvieną kartą pasirinkdami nuodėmę, išduodame Žmogaus Sūnų ir įpuolame į vargą, tampame vargšai. Tačiau Jėzaus auka tik prasideda.

Šiandien dėkosiu Jėzui už Jo pasiryžimą eiti iki galo dėl mano nuodėmių.
Šiandien prašysiu Dievo malonės, kad savo laisva valia rinkčiausi neišduoti Jėzaus. 

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai