„Kasdienė duona“ | Jn 8, 21-30

21 Jėzus vėl jiems kalbėjo: „Aš pasitrauksiu, o jūs ieškosite manęs ir numirsite savo nuodėmėje.
Kur aš einu, jūs negalite nueiti“.
22 Tada žydai ėmė klausinėti: „Nejaugi jis ketina nusižudyti, kad sako: 'Kur aš einu, jūs negalite nueiti'?“
23 Jėzus atsakė: „Jūs esate iš pažemių, o aš esu iš aukštybės. Jūs – iš šio pasaulio, o aš – ne iš šio pasaulio. 24 Dėl to aš jums sakiau, kad jūs numirsite savo nuodėmėse. Tikrai! Jeigu jūs netikėsite, kad Aš Esu, – jūs numirsite savo nuodėmėse“.
25 Tuomet jie paklausė: „Kas gi tu toks esi?“ Jėzus atsakė: „Kaip tik tas, ką aš jums sakau! 
26 Daugel turėčiau apie jus kalbėti ir smerkti, bet tiesakalbis yra mano Siuntėjas, ir aš skelbiu pasauliui, ką iš jo girdėjau“. 27 Tačiau jie nesuprato, kad jis kalbėjo jiems apie Tėvą.
28 O Jėzus tęsė: „Kai Žmogaus Sūnų būsite aukštyn iškėlę, – suprasite, kad Aš Esu ir kad nieko nedarau iš savęs, bet skelbiu vien tai, ko mane Tėvas išmokė. 29 Mano Siuntėjas yra su manimi; jis nepaliko manęs vieno, nes visuomet darau, kas jam patinka“.
30 Taip jam kalbant, daugelis įtikėjo jį.


Jėzus tęsia savo pokalbį su žydais. Jis kalba apie save pranašaudamas savo kančią. Tačiau klausytojams dar neįmanoma suprasti Jo žodžių. Kol neįvyks esminis įvykis ir klausytojų širdžių perkeitimas. Kas iš tiesų yra Jėzus, mokiniai supras tik išgyvenę Jėzaus kančią ir Jo prisikėlimą iš numirusių. Todėl jie ir spėlioja, kas gi nutiks: „Nejaugi jis ketina nusižudyti, kad sako: 'Kur aš einu, jūs negalite nueiti'?“ Kol dar iki galo neatsiskleidė Jėzaus Dieviškoji kilmė, kol dar Šventoji Dvasia nenužengė ant Jo Bažnyčios, žmogiškai sunku suprasti, kas yra Jėzus.

Taip yra ir šiandien - kol nepažvelgiame į Jėzaus kryžių, gyvename savo nuodėmėse. Kol nespriimame Jėzaus Kryžiaus kaip vienintelės galimybės išsivaduoti iš nuodėmės, nesuprantame kas yra Jėzus ir mirštame savo nuodėmėse. Nes tik Jis vienintelis, nekaltasis gali mūsų nuodėmes nuvalyti ir pakylėti mus iš pažemių iki aukštybių. Todėl dabar, artėjant Jėzaus kančios apmąstymo laikui, turime galimybę pažvelgti į savo nuodėmes ir jas atnešti prie Jėzaus kryžiaus, kad Jis jas perkeistų ir atleistų, kad padarytų ir mus Tėvo vaikais, nes mes patys negalime nueiti pas Tėvą: „Kur aš einu, jūs negalite nueiti“.

Šiandien dėkosiu Jėzui už Jo kančią ant kryžiaus už mane.
Šiandien prašysiu Dievo malonės tikėti Jėzaus duotu išgelbėjimu ir nuodėmių atleidimu.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai