„Kasdienė duona“ | Jn 8, 31-42 („Tiesa ir melas“)

31 Jėzus kalbėjo įtikėjusiems jį žydams: „Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai; 32 jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus“.
33 Jie atsakė: „Mes esame Abraomo palikuonys ir niekada niekam nevergavome. Kaipgi tu sakai: 'Tapsite laisvi'?“ 
34 Jėzus jiems tarė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. 35 Bet vergas ne amžinai namuose lieka, tik sūnus lieka ten amžiams. 36 Jei tad Sūnus jus išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi. 37 Aš žinau, kad jūs Abraomo vaikai. Bet jūs norite mane nužudyti, nes mano žodis netarpsta jumyse. 38 Aš kalbu, ką esu matęs pas Tėvą. O jūs darote, ką girdėjote iš savojo tėvo“.
39 Jie atsikirto: „Mūsų tėvas Abraomas!“ Bet Jėzus tęsė toliau: „Jei jūs būtumėte Abraomo vaikai, darytumėte jo darbus. 40 Deja, jūs norite nužudyti mane – žmogų, kuris kalbėjo jums tiesą, girdėtą iš Dievo. Šitaip Abraomas nedarė! 41 Jūs darote savojo tėvo darbus“.
Jie atšovė: „Mes nesame pavainikiai ir turime vieną Tėvą – Dievą“.
42 O Jėzus kalbėjo toliau: „Jei Dievas būtų jūsų Tėvas, jūs mylėtumėte mane, nes aš iš Dievo išėjau ir čion atėjau. Aš gi ne savo valia esu atėjęs, bet jis yra mane siuntęs“.


Jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus. „O kas yra tiesa?“ – paklaus Pilotas, teisdamas Jėzų. Tiesa yra tai, jog Jėzus atėjo iš Tėvo, kad mus išvaduotų iš nuodėmės vergijos. Vergija nuodėmei pasireiškia ne vien tuo, kad mes negalime nenusidėti, bet ir tuo, jog kitų žmonių nuodėmės įkalina mus mums jų padarytose žaizdose. Dažnai žmogaus širdis linkusi pasislėpti už mūrinės tvoros, savo paties susikurtame kalėjime, kur jaučiasi saugi. Tačiau nelaiminga. Reikia noro ir ryžto, kad iš šios vergijos ištrūktume. Ir Dievo malonės. Tik Dieviškoji tiesa gali sugriauti tas sienas, kurias turi žydai, besikalbantys su Jėzumi, kurias turime ir mes. Pažinti tiesą apie save nėra lengva. Esame nusidėjėliai ir dažnai ne tokie, kokiais norėtume būti. Todėl priimti tiesą apie save reiškia nusimesti kaukes, kurias sėkmingai mainome ir už kurių slepiamės. Taip atsitiko ir žydams, kurie net troško Jėzų nužudyti. O vėliau ir nužudė. Dėl tos pačios baimės pripažinti tiesą Pilotas yra silpnavalis ir, nors tarėsi turįs galią Jėzų nubausti arba paleisti, pasielgė ne kaip laisvas žmogus, bet kaip aplinkybių vergas, kuo ir pasiteisino nusiplaudamas rankas nuo Jėzaus kraujo.

Šiandien dėkosiu Jėzui už galimybę pažinti tiesą apie Jį ir apie save.
Šiandien prašysiu Dievo malonės pažinti tiesą ir išsilaisvinti iš nuodėmės ir žaizdų vergijos.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai