Origenas apie Dievo Žodžio skaitymą

„Palaiminti tie, kurie klausosi Dievo Žodžio ir Jo laikosi“ (Lk 11 ,28). Origenas rašo: „Jūs, kurie esate pripratę dalyvauti Dievo slėpiniuose, žinote, jog, priimdami Viešpaties Kūną, rūpestingai ir pagarbiai saugotės, kad nenukristų nė mažiausias jo trupinėlis ir neprarastumėte pašventintos dovanos. Tikite - ir visiškai teisingai, - kad esate atsakingi, jei trupinėlis nukris dėl jūsų aplaidumo. Tačiau jei taip stengiatės išsaugoti Jo Kūną, ar nemanote, kad nepaisydami Dievo Žodžio užsitraukiate tokią pat kaltę, kaip ir nepaisydami Jo Kūno? [...] Niekas nesupras širdimi, kol neatvers savo sielos ir nesutelks viso dėmesio.“

Ar nėra Dievo Žodžio barstymas, kai bažnyčioje Dievo Žodis skaitomas tokiu būdu, kad Jį supranta tik pats skaitovas, arba kad nesupranta net ir jis pats? Ar mes, bažnyčių skaitovai ir mūsų ganytojai darome viską, kad Dievo Žodis nekristų ant žemės tarsi barstoma Eucharistijos duona? 

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai