Kada ateis Dievo Karalystė?

Prisižiūrėję Holivudo filmų, žmonės įsivaizduoja Apokalipsę kaip kažkokį ateityje laukiantį baisų įvykį. Jie mano, kad Dievo Karalystė, apie kurią šneka krikščionys - kažkas anapus (juk jie jos laukia, tai, turbūt ji bus po laikų pabaigos). Iš tiesų, Dievo Karalystė jau yra čia.

Kristus sako: „Dievo Karalystė yra jumyse“ (Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντός ὑμῶν ἐστι - Lk 17,20-21). Graikiškas žodis „parousia“ (paruzia) reiškia Karaliaus atvykimą, prieš kurį pranešama Geroji Naujiena apie Karaliaus pergalę (euangelion). Žinia jau pranešta („žinia skamba visoje žemėje, jų žodžiai girdėti ik pat pasaulio pakraščių“- Ps 19,5) ir Karalius jau atvyksta. Jis sako: „Štai Aš veikiai ateinu.“ (Apr 3,11). Ne „ateisiu“, bet „ateinu“.

Ir Tikėjimo išpažinime mes išpažįstame, kad tikime į Kristų, „vėl garbėje ateinantį (erchomenon) gyvųjų ir mirusiųjų teisti“, o ne „ateisiantį“. Karalius ateina, nes Jo pavaldiniai išgirdo Gerąją Naujieną. Ir Jis turi pavaldinių, nes Jis jau karaliauja.

Kristus sako: „Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“ (Mt 18,20). Ką daro Bažnyčia? Apaštalų darbuose apie pirmuosius Kristaus mokinius rašoma:
„Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužymo ir maldų. Nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklingų ženklų. Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visa bendra. Nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir, ką gavę, padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo. Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, su džiugia ir tauria širdimi drauge vaišindavosi,garbindami Dievą, ir buvo visų žmonių mylimi. O Viešpats kasdien didino jų būrį tais, kurie ėjo į išganymą.“ (Apd 2,42-47)
Kristus (Mesijas) ir yra Karalystė. Todėl susirinkę keliese, būdami kartu ir laužydami duona, asmenys susijungia į Bažnyčią ir įsijungia į Dievo Karalystę, į Kristų .Priimdami Kristaus Kūną ir nešiodami Jėzų savo širdyje, jie plečia šią Karalystę žemėje. O kuomet ateis tas, kuris jau veikiai ateina, nebeliks nė vieno visatos kampelio, kur jis nebekaraliautų, pasibaigs dvasios naktis, „nebebus nakties, jiems nereikės nei žiburio, nei saulės šviesos, nes Viešpats Dievas jiems švies, ir jie viešpataus per amžių amžius.“ (Apr 22,5) Apokalipsė jau prasidėjo tada, kai Dievas tapo kūnu, ji vyksta dabar ir ji pasibaigs ateityje, bet Dievo Karalystė, kuri ateis nepastebimai, neturės pabaigos.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai