Ar armėnai yra monofizitai?

Teisingumo ministerijos puslapyje yra įdėtas neteisingas 2007 m. dr. Rasos Pranskevičiūtės sudarytas Armėnų Apaštališkosios Bažnyčios aprašymas. Jame rašoma:
Armėnijos valdovams siekiant politinės nepriklausomybės, armėnų apaštališkoji Bbažnyčia, 451 m. nepritarusi Chalkedono susirinkimo nutarimams ir priėmusi monofizitizmo doktriną, atsiskyrė nuo Romos bažnyčios, o 506 m. – nuo Antiochijos patriarcho. Monofizitizmas (Kristaus dvejopos prigimties – dieviškosios ir žmogiškosios – nepripažinimas) vienu iš skiriamųjų bažnyčios bruožų išliko ir dabar. Bažnyčia išpažįsta tik dieviškąją Kristaus prigimtį, teigdama, kad Kristaus žmogiškumas buvo kaip lašas, ištirpęs dieviškumo jūroje.
Šiame apraše pristatomas ne Armėnų Apaštališkosios Bažnyčios, o Euticho (Eutichijaus) mokymas (monofizitizmas), kuris Armėnų Bažnyčioje buvo pasmerktas kaip erezija 506 m. Dvino susirinkime. Šio mokymo pasmerkimą patvirtina ir 1166 m. Nerseso IV Šnorali sudarytas „Armėnų Bažnyčios tikėjimo išdėstymas“. 

Liturgijoje naudojamas Armėnų Apaštališkosios Bažnyčios Tikėjimo išpažinimas skelbia:
„[Tikime į Jėzų Kristų,] dėl mūsų žmonių ir dėl mūsų išganymo nužengusį iš dangaus ir įsikūnijusį, tapusį žmogumi ir tobulai gimusį iš švenčiausiosios Mergelės Marijos per Šventąją Dvasią. Jis iš jos priėmė kūną, sielą, protą ir viską, kas yra žmoguje - tapo žmogumi tikrai, neabejotinai.“
Armėnų Apaštališkoji Bažnyčia išpažįsta ne monofizitizmą, o miafizitizmą - šv. Kirilo Aleksandriečio suformuluotą tikėjimą apie „vieningą įsikūnijusio Dievo-Žodžio prigimtį“ (mia physis tou Theou Logou sesarkomene). Šiuo metu Romos Katalikų Bažnyčia ir Aleksandrijos Ortodoksų Bažnyčia oficialiai pripažįsta, kad armėnai nėra monofizitai (kitos Ortodoksų Bažnyčios nėra pasirašiusios oficialių deklaracijų).

Miafizitų popiežius Dioskoras yra suformulavęs tokią metaforą apibūdinti miafizitizmui: kaip iki baltumo įkaitintoje geležyje metalas ir kaitra sudaro nedalią vienovę, tačiau smogus kūju per geležį, smūgį patiria tik metalas, o ne balta kaitra, taip ir Kristuje dievystė ir žmogystė sudaro tokią vienovę. 

Miafizitams terminas „monofizitizmas“ yra įžeidžiantis, panašiai kaip anglų kalboje katalikams - terminas papist. Labiausiai jiems priimtinas terminas, žinoma, yra „krikščionis“.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai