Apie didžiausią įsakymą

„Paklausė jį: „Koks yra visų pirmasis įsakymas?“ Jėzus jam atsakė: „Pirmasis yra šis: Klausyk, Izraeli, – Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats; tad mylėk Viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis. Antrasis: Mylėk savo artimą kaip save patį. Nėra įsakymo, didesnio už šiuodu“. (Mk 12,29-31)
„Juk visas įstatymas telpa viename sakinyje: Mylėk savo artimą kaip save patį.“ (šv. apaštalo Pauliaus laiškas Gal 5,14)
„Jeigu tik vykdote karališkąjį įstatymą, kaip Raštas reikalauja: Mylėk savo artimą kaip save patį, jūs gerai darote.“ (šv. apaštalo Jokūbo laiškas Jok 2,8)
Prieš beveik pusmetį man įvyko šioks toks atsivertimas. Jis nebuvo staigus, aplinkybės kaupėsi ilgai, tai buvo prasiveržę užtvankos vandenys. Prasiveržimas taip pat nebuvo staigus, o laipsniškas, nors jam prasidėjus, įvyko kokybinis pokytis.

Būdamas arti Bažnyčios ganytojų, išgyvenau didelį išbandymą. Mačiau daug neteisybių ir neatitikimų, kuriuos ėmiau maskuoti jų pačių siūlytais aiškinimais. Visa tai išvirto į tokią dvasinę tamsą, kai nebetekau pirminio pasitikėjimo Evangelija.

Turbūt vienas pirmųjų didesnių įtrūkių užtvankoje ir buvo svarbaus žmogaus klausimas: „Na, turbūt akivaizdu, kad [tas ir tas] nėra apaštalas?“. Jis ir pasakė: „Vėlyvosios Bizantijos ir vėlesni teologai yra viena, bet dar yra Evangalija. Evangelija yra puikiausias matavimo matas“. 

Daug mąsčiau ir man visada į atmintį grįžta vienas Evangelijos fragmentas, kuris kažkada man giliai įstrigo dar tada, kada pirmą kartą gyvenime skaičiau visą Evangeliją nuo pradžios iki galo:
„Aš jums duodu naują įsakymą,
kad jūs vienas kitą mylėtumėte:
kaip aš jus mylėjau,
kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą!
Iš to visi pažins,
kad esate mano mokiniai,
jei mylėsite vieni kitus“.
(Jn 13,34-35)
„Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“ - sako Kristus. Ar ne didžiausias dvasinis paklydimas tiek neturėti savyje meilės, kad net bedieviai turėtų daugiau? Ar ne paprastai pasakyta: „Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“? Pirmasis man kilęs klausimas: „Ar aš rūpinuosi mylėti artimą? Ar aš myliu artimą?“, o antrasis: „Ar aš galiu pažvelgti tiesai į akis ir pripažinti, kad ne visur savo Bažnyčioje galiu atpažinti tai, apie ką rašo Kristus?“.

Dar baisiau, daugybė neortodoksų bendruomenių ir mane, ir daugelį ortodoksų lenkia krikščioniška meile, agape. Mes turime daugybę ko iš jų išmokt. Taip, mes turim savo šventuosius, bet mums iki jų dar kaip iki žvaigždžių.

Maskvoje vienas kunigas man pasakė išmintingus žodžius: „Reikia pirma išmokti būti žmogumi, paskui mokytis būti ortodoksu“. Mano dvasios palydėtojas man visada sakydavo: „Būk malonus žmonėm, šypsokis, būk tiesiog mandagus, kaip žmogus. Tada jau imkis rimtesnės maldos, dvasinio gyvenimo gelmių“. Vėliau sužinojau, kad ir garsusis Serbijos patriarchas Pavelas kartodavo: „Būkime žmonėmis“.

Šv. Paulius prisako būti tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus. Bet pradžiai norėčiau išmelsti gebėjimo būti tokiu maloniu, tokiu draugišku ir tokiu mylinčiu, kokiais yra mano matomi netikintys žmonės. Jie rūpinasi vieni kitais, vieni kitiems padeda. Yra ir negerų žmonių, bet netikintieji lenkia meile mane ir mano Bažnyčios brolius, skaitau, kad darau gėdą Kristaus ir krikščionio vardui.

Šiandienos Apaštalo skaitinys: 
„Būkite tvirti Viešpatyje jo galybės jėga. Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas. Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktąją dieną pasipriešinti ir, visa nugalėję, išsilaikyti.Tad stovėkite, susijuosę strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas ryžtu skleisti taikos Evangeliją. O svarbiausia, pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėles. Pasiimkite ir išganymo šalmą bei Dvasios kalaviją, tai yra Dievo Žodį.“ (Ef 6,10-17)

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai