Apreiškimas Jonui (Apokalipsė) - gieda ortodoksaiApreiškimo Jonui knyga, įgiedota šv. Paraskevės krikščionių ortodoksų parapijos choro. Giedoti pakvietė Marijos radijas, į naktinę adoraciją Gailestingumo šventovėje, gruodžio 5 d.

Parama

Mūsų projektą galite paremti:

Contribee PayPal

Populiarūs įrašai