Pasaulio ortodoksų naujienos. Savaitės apžvalga (spalio 4 - 14 d.)

Graikijos Ortodoksų Bažnyčios Šventasis Sinodas. Foto: orthodoxtimes.com
GRAIKIJA

Graikijos Ortodoksų Bažnyčios Šventasis Sinodas, susirinkęs Atėnuose į eilinę sesiją, padarė pareiškimą dėl Artimuosiuose Rytuose vykstančių karinių veiksmų.

"Karas yra tragedija civiliams gyventojams ir mažiems vaikams, kurie, būdami tokio švelnaus amžiaus, susiduria su karo siaubu ir mirties nuoskaudomis", – sakoma Šventojo Sinodo pareiškime.

Atėnų ir visos Graikijos arkivyskupas Jeronimas ir metropolitai, sudarantys Graikijos Bažnyčios Šventojo Sinodo hierarchiją, palinkėjo, kad Viešpats "apšviestų vadovus imtis neatidėliotinų priemonių karui užbaigti ir sustabdyti kraujo praliejimą". "Šventoji Žemė turėtų būti sambūvio ir abipusės pagarbos vieta, o ne susiskaldymo, tautinio priešiškumo ir konfliktų vieta. Taip pat palaikome aukų šeimas ir meldžiamės, kad sužeistieji greitai pasveiktų, o įkaitai grįžtų į jų šeimas."

Graikijos Bažnyčios Šventasis Sinodas meldžia Gailestingąjį Trivienį Dievą už neteisėtai nužudytų šios beprecedentės tragedijos aukų sielas, taip pat paguodos ir sustiprinimo tiems, kurie buvo traumuoti psichiškai ir fiziškai", – sakoma Šventojo Sinodo kreipimesi.

SAKARTVELAS

Spalio 4 d. patriarcho sosto saugotojas Senaki ir Čchorocku metropolitas Šio (Mudžiri) kartu su hierarchais ir dvasininkais susitiko su Europos Sąjungos ambasadoriumi Sakartvele p. Pavelu Gerčinskiu.

Ponas ambasadorius pažymėjo, kad Sakartvelas yra šalis, turinti didžią kultūrą ir istoriją, kurios gyvenime Ortodoksų Bažnyčia vis dar turi ypatingą vaidmenį ir reikšmę, o tai patvirtina faktas, jog, remiantis tyrimais, Ortodoksų Bažnyčia turi aukščiausią reitingą šalyje, o tai reiškia, kad Bažnyčia atstovauja daugumai gyventojų.

Metropolitas Šio padėkojo svečiui už vizitą ir pažymėjo, kad suartėjimo su Europa procese reikėtų atsižvelgti į Sakartvelo tradicijas ir vertybes. Hierarchas pabrėžė tradicinės šeimos svarbą ir būtinybę saugoti krikščioniškas vertybes.

ES ambasadorius atsakė, jog integracijoje su Europa neprarandama tautiškumo ir dvasinių bei kultūrinių vertybių, priešingai, Europa prisideda prie skirtingų tautų suartėjimo ir taikaus sambūvio.

Susitikime taip pat aptartos žmonių, gyvenančių netoli okupuotų Sakartvelo teritorijų, problemos. Buvo skausmingai pažymėta, kad gruzinams nebuvo leista persikelti į okupuotas teritorijas ir net aplankyti bei prižiūrėti savo mirusių artimųjų kapus. Metropolitas Šio padėkojo ES ambasadoriui už vizitą ir palinkėjo jam sėkmingo darbo.

LENKIJA

2023 m. spalio 5 d. Krikščioniškosios teologijos akademijoje Varšuvoje įvyko didysis naujųjų 2023/2024 mokslo metų atidarymas. Pagal Akademijos tradicijas prieš atidarymo ceremoniją aukota Dieviškoji liturgija. Didysis naujųjų mokslo metų atidarymas Krikščioniškosios teologijos akademijoje Varšuvoje prasidėjo Lenkijos Respublikos himnu. Ceremonijai vadovavo Akademijos rektorius Vroclavo ortodoksų arkivyskupas Jurgis (Jerzy Pankowski), kuris pasveikino Lenkijos ekumeninės tarybos, valstybės ir vietos valdžios atstovus, parlamentarus, diplomatus, Varšuvos universitetų rektorius, dvasininkus, darbuotojus, akademijos absolventus ir studentus. Savo įžanginėje kalboje arkivyskupas Jurgis išdėstė prasidėjusių mokslo metų pagrindines darbo sritis. Šilti žodžiai buvo skirti pirmuosius studijų metus pradedantiems studentams. Ceremonijos metu vyko iškilmingas atestatų įteikimas. Simbolinį naujų studentų ir doktorantų priėmimo aktą atliko profesorius Tadeuszas Zielińskis.

Paskutinis mokslo metų inauguracijos Krikščioniškosios teologijos akademijoje akcentas buvo prof. dr. Aleksandro Naumovo skaityta pirmoji naujųjų mokslo metų paskaita "Ježy Novoselski (Jerzy Nowosielski): tarp tradicijos ir novatoriškumo". Atidarymo ceremoniją lydėjo paroda: "Jerzy Nowosielski metai".

ALEKSANDRIJA, EGIPTAS

2023 m. spalio 8 d. Aleksandrijos ir visos Afrikos popiežius ir patriarchas Teodoras II dalyvavo Dieviškojoje liturgijoje šv. Sabos Pašventinto vienuolyne Aleksandrijoje, po to vadovavo maldai mokslo metų pradžiai palaiminti šv. Atanazo patriarchalinėje dvasinėje seminarijoje. Savo kalboje patriarchas tėviškais pamokymais kreipėsi į jaunus Afrikos studentus. Aleksandrijos Bažnyčios patriarchas patikino, kad jis asmeniškai rūpinsis studentų tolesniu išsilavinimu ir būsima kunigiška tarnyste po studijų jiems grįžus į savo šalis. Jis taip pat padėkojo mokyklos vadovui arkivyskupui Izaokui Tsapoglou ir dėstytojams už jų stropią ir sąžiningą tarnystę studentams , "kurie yra mūsų Bažnyčios Afrikos žemyne ateitis ".

Aleksandrijos patriarchalinė seminarija po 470 metų pertraukos buvo atkurta 2007 metais, jos tikslas – suteikti išsilavinimą Afrikos šalių būsimiems dvasininkams jų misionieriškai tarnystei. Atvykę iš įvairių Afrikos šalių dvejų metų studijoms, jaunuoliai yra pilnai išlaikomi, studijuoja teologiją, slaugą, atogrąžų žemės ūkio pagrindus, informatiką, pedagogiką ir graikų kalbą.

JAV

Trečiasis Amerikos graikų ortodoksų arkivyskupijos vienuolių susirinkimas 2023 m. spalio 9–11 d. vyko Dievo Motinos ikonos „Gyvybingasis šaltinis“ vienuolyne Fresno mieste, Kalifornijoje. Bendra susirinkimo tema – "Vienuolija parapijai paremti". Spalio 10 d. pagrindinėje vienuolyno bažnyčioje buvo švenčiama iškilminga liturgija, kuriai vadovavo arkivyskupas Elpidoforas. Po liturgijos visi dalyviai susirinko bažnyčios šventoriuje prie vienuolyno įkūrėjo San Francisko metropolito Antano kapo, kur giedojo trumpas gedulingas pamaldos. Susirinkime pranešimus skaitė Amerikos arkivyskupas Elpidoforas, šv.Antano vienuolyno Arizonoje abatas archimandritas Paisijus, kunigas vienuolis Antipas iš Atono kalno Ivirono vienuolyno ir archimandritas Gideonas, šventųjų Konstantino ir Elenos bendruomenės vadovas Jackson Heights, Niujorke.

GRAIKIJA

Garbės daktaro laipsnio patr. Baltramiejui suteikimas Vakarų Atikos universitete. Foto: orthodoxtimes.com
 
Graikijos Ortodoksų Bažnyčios kvietimu 2023 m. spalio 10 d., antradienį, Visuotinis patriarchas Baltramiejus atvyko į Atėnus (Graikija) dalyvauti Tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos mokslinio leidinio "Theologia" 100-mečiui, atidaryme.

Oro uoste Visuotinį patriarchą pasitiko švietimo, religijos ir sporto ministras p. Kyriakos Pyrrakakis. Iškart po atvykimo patriarchas Baltramiejus apsilankė Atėnų slaugos namuose, kur susipažino su jų veikla ir pabendravo su globotiniais ir darbuotojais. Čia jį pasveikino Atėnų meras Kostas Bakoyannis, Graikijos vyriausybės ir parlamento nariai.

Vizito Graikijoje metu Visuotinis patriarchas taip pat susitiko su Graikijos ministru pirmininku Kyriakosu Mitsotakiu. Vyriausybės vadovas padėkojo patriarchui Baltramiejui už solidarumą, kurį jis išreiškė nukentėjusiems nuo neseniai Graikijoje siautėjusių gaisrų. Premjeras pažymėjo, kad būtent Visuotinis patriarchas vienas pirmųjų prabilo apie klimato krizės pasekmes ir nuolat perspėja dėl sunkių jos padarinių. Susitikimo metu taip pat buvo aptarti įvykiai Artimuosiuose Rytuose. Ponas Mitsotakis išreiškė susirūpinimą, visų pirma, dėl krikščionių padėties Šventojoje Žemėje ir informavo Visuotinį patriarchą, jog Graikijos Vyriausybė paprašė Izraelio apsaugoti šv. Porfirijaus vienuolyną Gazoje nuo Izraelio ginkluotųjų pajėgų atakų.

Kitas svarbus vizito akcentas buvo Vakarų Atikos universiteto Senienų ir meno kūrinių išsaugojimo fakulteto garbės daktaro laipsnio suteikimas patriarchui Baltramiejui.

Atėnų metropolijoje, dalyvaujant Visuotiniam patriarchui Baltramiejui, taip pat žinomiems Graikijos ir užsienio veikėjams, įvyko oficialus Tarptautinės mokslinės konferencijos, kurią organizavo Graikijos Ortodoksų Bažnyčia mokslinio žurnalo "Theologia" įkūrimo ir pirmojo paskelbimo šimtmečio proga, atidarymas. Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje taip pat kalbėjo ir Graikijos Respublikos Prezidentė Katerina Sakellaropoulou.

BALTARUSIA

Baltarusios parlamento sesijoje spalio 11 d. per pirmąjį svarstymą buvo priimtos įstatymo "Dėl sąžinės laisvės ir religinių organizacijų", galiojančio nuo 1992 m., pataisos. Nuo šiol bus galima likviduoti religinę organizaciją (bendruomenę, parapiją), jei jos darbas "neatitiks Baltarusios Respublikos vidaus ir užsienio politikos".


Naujajame įstatymo variante nustatyti griežtesni bažnyčių funkcionavimo reikalavimai. Bažnyčiose bus draudžiama naudoti bet kokius simbolius, išskyrus religinius, ir rodyti tekstus ar nuotraukas, kurios, pasak valdžios institucijų, yra skirtos neapykantai kurstyti. Valdžia galės likviduoti bendruomenę, jei jos darbas bus nukreiptas "prieš Baltarusios Respublikos suverenitetą, pagrindines Baltarusios Respublikos vidaus ir užsienio politikos kryptis, jos konstitucinę sistemą ir pilietinę harmoniją" Be to, bendruomenė yra likviduojama, jei ji diskredituoja valstybę arba užsiima ekstremistine veikla. Religinės organizacijos uždarymo priežastis gali būti atsisakymas perregistruoti. Religinėmis organizacijomis bus pripažįstamos tik bendruomenės ir asociacijos, įregistruotos kaip juridiniai asmenys, jos privalo turėti įstatus. Religinės organizacijos veikla be registracijos yra draudžiama. Taip pat draudžiama jas reorganizuoti. Religinis ugdymas sekmadieninėse mokyklose yra kontroliuojamas valstybės, jis taip pat turi atitikti šiuolaikinės Baltarusios valstybės ideologiją.

JERUZALĖ

Tarptautinės anglikonų ir ortodoksų teologinio dialogo komisijos nariai praėjusią savaitę anksčiau laiko baigė savo metinį susitikimą Jeruzalėje dėl "Hamas" teroro išpuolį prieš Izraelį. Komisija yra oficiali tarptautinė ekumeninė platforma dialogui tarp Anglikonų Bendrijos ir Ortodoksų Bažnyčių, esančių bendrystėje su Visuotiniu Konstantinopolio Patriarchatu. Komisija parengė komunikatą:

Trivienio Dievo vardu, mūsų Bažnyčioms palaiminant ir vadovaujant, Tarptautinė anglikonų ir ortodoksų teologinio dialogo komisija 2023 m. spalio 5–11 d. susirinko Jeruzalėje, pažymėdama penkiasdešimtąsias pirmojo Komisijos posėdžio 1973 m. metines. Mūsų susitikimą nutraukė prasidėjęs karinis konfliktas pietų Izraelyje ir Gazos Ruože, kuris išplito į šiaurės Izraelį. Dėl to žuvo tūkstančiai žmonių ir daugelis buvo sužeisti. Ši tragiška situacija tapo pagrindine mūsų maldų tema susitikimo metu. Remdamasi ankstesniais sutartais pareiškimais, visų pirma Bufalo pareiškimu dėl krikščioniškosios antropologijos, Komisija išsamiai aptarė ir iš esmės užbaigė bendrą dokumentą "Organų donorystė: vilties dovana".

Komisijos darbas bus tęsiamas kitame posėdyje 2024 m. spalį Bostone, kurį organizuos Huffingtono ekumeninis institutas, Amerikos graikų ortodoksų arkivyskupijos Šv. Kryžiaus dvasinė akademija. Komisija įvardijo pagrindines sekančio posėdžio temas - Bažnyčios misija šiuolaikiniame pasaulyje ir krikščioniškasis ugdymas, taip pat komisijos jubiliejaus garbei bus skirtas leidinys, pasakojantis apie jos istoriją ir pasiekimus.

*

Spalio 13 d. nepaprastųjų situacijų komitetas, atstovaujamas Jeruzalės Bažnyčių hierarchų, publikavo pareiškimą dėl humanitarinės krizės Gazoje. "Mūsų mylima Šventoji Žemė per pastarąją savaitę kardinaliai pasikeitė. Esame liudininkai naujos smurto bangos, lydimos nepateisinamo išpuolio prieš visus civilius gyventojus." Komiteto nariai atkreipia dėmesį į gilėjančią humanitarinę katastrofą dėl 1,1 milijono žmonių (įskaitant krikščionių bendruomenių narius) reikalavimo palikti šiaurinę Gazos dalį. Komitetas paragino Izraelį įleisti humanitarinę pagalbą į blokuotą Gazos Ruožą, kuris liko be elektros, vandens, kuro ir maisto. "Palaikydami visus, nukentėjusius nuo šio karo, ir šeimas, nukentėjusias nuo smurto, raginame mūsų bendruomenių žmones ir visus geros valios žmones visame pasaulyje antradienį, spalio 17 d., pažymėti kaip maldos ir pasninko dieną“.

Specialųjį komitetą sudaro Jeruzalės patriarchas Teofilis III (Jeruzalės Ortodoksų Bažnyčia), kardinolas Pierbattista Pizzaballa (Romos Katalikų Bažnyčia) ir arkivyskupas Hosamas Nahumas (Anglikonų Bažnyčia).

RUMUNIJA Šeštadienį, spalio 14 d., daugiau nei 300 000 piligrimų susirinko Jasų mieste, Rumunijoje, dalyvauti 9 dienų piligriminėje kelionėje švęsti vienos iš mylimiausių Rumunijoje šv. Paraskevės minėjimą. Šventojo Paraskevės palaikų relikvija šį šeštadienį buvo išnešta iš katedros ir padėta po kieme įrengtu baldakimu. Spalio 11 d. graikų delegacija į Jasus taip iš Arkalochori miesto Kretoje pat atvežė šv. Andriejaus Kretiečio relikvijas, kadangi Rumunijos Ortodoksų Bažnyčios Šventasis Sinodas 2023-iuosius paskelbė bažnytinių giesmininkų ir himnografų metais.
 
Apžvalgą pagal užsienio spaudą parengė kun. Vitalijus Mockus ir kun. Vladimiras Seliavko

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai