Pasaulio ortodoksų naujienos. Savaitės apžvalga (rugsėjo 24 - 30 d.)

Jo šventenybė Visuotinis patriarchas Baltramiejus atvyksta į Vengriją. Foto: orthodoxtimes.com
VENGRIJA

Visuotinis patriarchas Baltramiejus katalikų šv. Martyno bazilikoje Pananhalme, Vengrijoje, 2023 m. rugsėjo 24 d. tarnavo Dieviškąją liturgiją.

Pamaldose dalyvavo Austrijos metropolitas Arsenijus (Konstantinopolio Patriarchatas), Lucko metropolitas Michailas (Ukrainos Autokefalinė Ortodoksų Bažnyčia), Vengrijos metropolitas Siluanas (Rumunijos Patriarchatas), Apamėjos vyskupas Paisijus (Konstantinopolio Patriarchatas) ir daug ortodoksų tikinčiųjų. Liturgijoje taip pat dalyvavo Graikijos, Kipro ir Prancūzijos ambasadoriai Vengrijoje, Ukrainos reikalų patikėtinis.

Perskaitęs Šventąją Evangeliją, Visuotinis patriarchas homilijoje, be kita ko, palietė Rusijos nusikalstamo karo prieš Ukrainą temą, teigdamas, kad Konstantinopolio Motina Bažnyčia paprašė Rusijos Bažnyčios vadovo savo pasisakymais nustoti skatinti karą, tačiau taikos žodžiai, deja, nebuvo išgirsti. Tačiau patriarchas Baltramiejus pažymėjo, kad buvo drąsių kunigų, kurie priešinosi jų vyskupų palaikomai kraujo ir žiaurumo bangai. Buvo drąsuolių, kurie suprato, ką kartą sakęs šv. Martynas: "Aš esu Kristaus kareivis: ne man kariauti!" Kaip sakė Visuotinis patriarchas, ši žinia yra labai reikalinga smurto eroje, kurioje gyvename, bei pabrėžė, kad kiekvienas, kuris nešioja Kristaus vardą ir vadina save ortodoksu, turi gyventi pagal savo pašaukimą ir būti taikdariu.
Po Dieviškosios Liturgijos šv. Martyno bazilikoje Pananhalme, Vengrijoje. Foto: orthodoxtimes.com


AUSTRALIJA

Konstantinopolio Patriarchato Australijos ortodoksų arkivyskupija siekia ginti kiekvieno žmogaus orumą ir neliečiamybę, ypač tų, kurių pagrindinės teisės buvo pažeistos ir ignoruojamos. Šios mintys buvo išsakytos Australijos visuomenėje vykstant karštoms diskusijoms apie čiabuvių teisių pažeidimus europiečių migracijos į Australiją metu. Ortodoksų arkivyskupija nurodo, kad žemyno čiabuviai kentėjo nuo vergijos ir išnaudojimo, nelygybės ir diskriminacijos, iš jų buvo atimta nuosavybė ir žemė. Deja, jų teisės dar nėra visiškai atkurtos, o jų balsas politiniame procese tebėra marginalizuotas. Pareiškime pabrėžiama, kad tokią problemos viziją lemia krikščioniškas mokymas apie pagal Dievo paveikslą ir panašumą sukurto žmogaus orumą. Krikščionybė vienareikšmiškai skelbia, kad visi žmonės – nepriklausomai nuo jų odos spalvos ar rasės – yra Dievo kūriniai ir todėl turi neįkainojamą vertę. Dėl šios priežasties Australijos ortodoksų arkivyskupija mano, kad visuomenė turėtų eiti susitaikymo keliu, kuris suteiks Australijos čiabuvių tautų žmonėms galimybę tikėtis geresnės ateities. Australijos ortodoksų arkivyskupija ragina savo tikinčiuosius rimtai atsižvelgti į Australijos vietinių gyventojų teisių klausimą artėjančiame referendume šių metų spalį.

SERBIJA

Serbijos Ortodoksų Bažnyčios Šv. Sinodas paskelbė oficialią poziciją dėl praėjusį sekmadienį įvykdyto tragiško incidento – išpuolio prieš Baniskos vienuolyną šiaurės Kosove, kada žuvo trys serbai ir vienas Kosovo policininkas. Sekmadienio ataka smarkiai pablogino Kosovo ir Serbijos santykius. Šventasis Sinodas savo oficialiame pareiškime paneigia visus žodinius kaltinimus dėl Serbijos Bažnyčios kišimosi į šį incidentą Baniskos vienuolyne. Pareiškime rašoma: "Serbijos Ortodoksų Bažnyčia visada pasisakė ir toliau pasisako už tai, kad nesusipratimai Kosove ir Metochijoje būtų sprendžiami taikiu dialogu, siekiant taikaus serbų, albanų ir visų kitų šiame regione gyvenančių tautų sambūvio. Daugelis Prištinos, kitų pasaulio šalių ir net Belgrado gyventojų pasisakė prieš Serbijos Bažnyčią dėl sekmadienį vykusių įvykių, tačiau šių nepagrįstų kaltinimų tikslas yra Serbijos Bažnyčios ir jos tikinčiųjų išvarymas iš Kosovo ir Metochijos“.

Serbų hierarchai priduria: "Vykdoma daug išpuolių prieš mūsų šventoves, mūsų žmones, net prieš serbų vaikus. Pastaraisiais mėnesiais daug žmonių buvo suimti be jokių įrodymų arba sufabrikuotais pagrindais... Mes remiame ir skatiname tęsti taikų dialogą siekiant taikos ir spręsti visiems šio regiono gyventojams gyvybiškai svarbius klausimus."

ISPANIJA

Praėjusį šeštadienį Taragonos Romos katalikų arkivyskupas Chuanas Planelosas perdavė Rumunijos ortodoksų Ispanijos ir Portugalijos vyskupui Timotiejui šv. Teklės, Taragonos miesto globėjos, relikvijų dalelę. Relikvija bus saugoma Sabadelio miesto šv. Teklės rumunų ortodoksų parapijoje. Kaip padėkos ženklą vyskupas Timotiejus padovanojo katalikų vyskupui Chuanui bizantiško stiliaus Dievo Motinos ikoną.

Šv. Teklės relikvijos nuo 1341 m. laikomos Taragonos Romos katalikų katedroje, šios šventosios garbei kiekvieną rugsėjį rengiamas festivalis.

ALBANIJA

Tiranos ir visos Albanijos arkivyskupas Anastazas, sakydamas pamokslą Viešpaties Prisikėlimo katedroje, atkreipė dėmesį į tai, kad Ortodoksų Bažnyčios atžvilgiu dažnai vartojami įžeidžiantys ir žeminantys žodžiai, kurie giliai neramina tikinčiuosius.

Arkivyskupas Anastazas mano, kad "visada bus gudrių žmonių, šarlatanų ir sukčių, norinčių pažeminti sąžiningą žmogų ar kokį gerą poelgį, mesti į jį purvą".

Tačiau, pasak jo, tai neturėtų stebinti Kristaus sekėjų, nes "krikščionys yra realistai", mes žinome, kad taip buvo visada, taip yra ir bus. "Mes, – sako arkivyskupas, – neignoruojame šios tikrovės, bet neleidžiame, kad ji pakeistų mus ir mūsų pastangas gyventi "pamaldžiai Kristuje Jėzuje".

Baigdamas hierarchas pabrėžė: "Kristaus tiesa yra visų pirma, ir Viešpats suteikia mums stiprybės bei ištvermės kuo ramiau ir aiškiau paliudyti šią tiesą".

EGIPTAS

Praėjusį sekmadienį Aleksandrijos popiežius ir patriarchas Teodoras II, lankęsis Senojo Kairo šv. Jurgio vienuolyne, priėmė didelį būrį užsienio svečių-piligrimų, aplankiusių ir šį vienuolyną.

Kreipdamasis į svečius, patriarchas papasakojo apie daug nuo karų nukentėjusią ir todėl labai susirūpinusią dėl taikos pasaulyje atkūrimo Aleksandrijos Bažnyčią. «... iš šv. Jurgio vienuolyno Senajame Kaire, – sakė hierarchas, – mes kreipiamės į Meilės Dievą ir raginame siekti taikos pasaulyje, kad galėtume taikiai gyventi socialinio solidarumo ir teisingo gėrybių paskirstymo sąlygomis, nes tokia yra Dievo valia. Mūsų Bažnyčia ragina pasaulio šalių vadovus, politinius ir religinius, dirbti kartu šia kryptimi ir kartu užbaigti visus karinius konfliktus. Bet koks karas yra žmonijos pralaimėjimas."

Piligrimai, vadovaujami Zimbabvės metropolito Serafimo, nuoširdžiai padėkojo Aleksandrijos Bažnyčios patriarchui už susitikimą bei įteikė Jo Šventenybei atminimo dovanas.

BULGARIJA

Praėjusią savaitę Atono (Graikija) Esfigmeno vienuolyno vyresnysis igumenas Baltramiejus lankėsi Bulgarijoje. Vizito pas Bulgarijos patriarchą Neofitą metu jis padėkojo Bulgarijos Bažnyčiai už paramą Šventajam Atono kalnui. Igumenas Baltramiejus šventųjų Kozmo ir Damijono vienuolyne Perniko mieste dalyvavo šv. Siluano Atoniečio minėjimo vigilijoje.

LENKIJA

2023-iuosius metus Lenkijos Seimas paskelbė menininko, scenografo, filosofo, ortodoksų teologo profesoriaus Ježy Novasielskio metais. Šia proga Horadeko mieste buvo surengtas ortodoksų bažnytinės muzikos koncertas, skirtas šio garsaus, dabar jau mirusio, lenkų mokslininko, praėjusio amžiaus viduryje puošusio šio miesto ortodoksų bažnyčią, atminimui.

LENKIJA

Rugsėjo 20 d. Chelmo viešojoje bibliotekoje vyko tarptautinė mokslinė konferencija "Ortodoksų tikėjimo ir kultūros paveldas Chelmo žemėje". Renginį organizavo Ortodoksų kultūros centras, jo direktorius protojerėjus Jaroslavas Ščuras atidarymo kalboje pažymėjo, kad moksliniai apmąstymai apie regiono ortodoksų tapatybę yra rūpestingumo ir atsakomybės už paveldą, perduotą dabartinėms kartoms, išraiška. Konferencijos metu kalbėjo Jeruzalės Ortodoksų Bažnyčios hierarchas, Bostros metropolitas Timotiejus. Garbės svečias padėkojo už galimybę aplankyti Chelmo žemę, kurios bažnyčios istorijoje XVII amžiuje buvo paminėtas ir vienas iš Jeruzalės patriarchų. Savo ruožtu Lenkijos Ortodoksų Bažnyčios Liublino ir Chelmo arkivyskupas Abelis palinkėjo, kad vienas iš konferencijos rezultatų būtų Chelmo mokslinių tyrimų centro atgimimas.

Pagrindinę konferencijos dalį sudarė trys mokslinės sesijos, kuriose dalyvavo keturiolika pranešėjų. Konferenciją drauge su Ortodoksų kultūros centru taip pat organizavo Liublino katalikiškojo universiteto Teologinių mokslų instituto Ortodoksų teologijos katedra, Liublino ir Chelmo ortodoksų vyskupija ir Chelmo Valstybinė taikomųjų mokslų akademija, konferenciją globojo Ukrainos garbės konsulas Chelme Stanislav Adamiak.

UKRAINA 

Rugsėjo 28 d. Kijevo ir visos Ukrainos metropolitas Epifanius dalyvavo Ukrainos Biblijos draugijos naujo ukrainietiško Biblijos vertimo pristatyme. Renginyje Kijevo Šv. Sofijos bažnyčioje dalyvavo daugelio Ukrainos religinių bendruomenių atstovai, taip pat Kultūros ir informacinės politikos ministerijos atstovai, kariškiai, visuomenės veikėjai ir svečiai. Kreipdamasis į susirinkusiuosius, metropolitas Epifanijus išreiškė džiaugsmą dėl ilgai laukto ir reikšmingo įvykio. Jis padėkojo visiems, kas prisidėjo prie Dievo Žodžio šiuolaikinio vertimo, bei prisiminė tuos, kurie dabar gina Tėvynę, suteikdami galimybę organizuoti tokius renginius be kliūčių net ir karo metu.

Apžvalgą pagal užsienio spaudą parengė kun. Vitalijus Mockus ir kun. Vladimiras Seliavko

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai