Pasaulio ortodoksų naujienos. Savaitės apžvalga (liepos 29 - rugpjūčio 11 d.)

 

Facebook nuotr.

KAZACHSTANAS: suspenduotas patriarcho Kirilo kritikas

Maskvos patriarchato Kazachstano metropolitas Aleksandras suspendavo kunigą vienuolį Jakovą (Voroncovą), kritikavusį Maskvos patriarcho Kirilo paramą Rusijos agresijai Ukrainoje. Jau nustojęs tarnauti kunigas žurnalistams teigė: „Misionieriškai veiklai Kazachstane Rusijos Ortodoksų Bažnyčia turės moralinę teisę tik tuo atveju, jeigu pirmasis misijos programos punktas bus [Bažnyčios] dekolonizacija ir dekomunizacija. Šiuo atžvilgiu aš bandžiau padaryti viską, kas buvo įmanoma“.

Pasak metropolito įsako, kunigas „suspenduojamas be teisės dėvėti kunigišką kryžių ar sutaną ir be teisės laiminti, kol jo veiklą išnagrinės vyskupijos bažnytinis teismas“. Tai jau ne pirmas atvejis, kada kunigai baudžiami už Rusijos agresijos ir karo Ukrainoje kritiką, tačiau jiems visada melagingai inkriminuojami “bažnytiniai nusikaltimai”.

ŠVEDIJA: krikščionys ortodoksai priešinasi bet kokiems veiksmams, kurie žemina šventus simbolius

Švedijos metropolitas Kleopas (Konstantinopolio patriarchatas) reagavo į viešą Korano deginimą Švedijoje. Jis pareiškė: "Manau, kad būtina išreikšti savo, kaip Visuotinio patriarchato vyskupijos Skandinavijoje, poziciją ne tik dėl šių konkrečių veiksmų, bet ir dėl bet kokių pastangų, kuriomis siekiama pažeminti šventus simbolius, atspindinčius milijardų žmonių visame pasaulyje religinius įsitikinimus. Turime nepamiršti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 9 straipsnio, kuriame kalbama apie minties, sąžinės ir religijos laisvę, taip pat apie teisę išpažinti savo religiją ar tikėjimą." Švedijoje, kur antiislamiškos nuotaikos yra labai stiprios, aktyvistai kasmet organizuoja viešą Korano deginimą, kuris visada sukelia labai skausmingą islamą išpažįstančių valstybių reakciją.

Metropolitas Kleopas taip pat pridūrė, kad Visuotinis patriarchas Baltramiejus nusiuntė pasmerkimo ir solidarumo žinią Turkijos religinių reikalų vadovui Ali Erbaşui ir pareiškė: "Mūsų, kaip religinių lyderių, pareiga yra skelbti pagarbą viskam, ką skirtingų religijų atstovai laiko šventu, patiems laikytis tos pačios krypties ir visiems kartu smerkti tokį nepagarbų elgesį".

Baigdamas metropolitas Kleopas pažymi, kad "Kristus ir Jo Evangelija skelbia taiką ir pagarbą žmonių sambūviui" ir tikisi, kad nugalės abipusė pagarba ir taikus sambūvis, kad "pavieniai šventvagiški veiksmai niekada nepasikartotų".

KIPRAS: Arkivyskupo Makarioso III atminimas

Oficialios kasmetinės atminimo pamaldos, skirtos atminti velionį arkivyskupą ir pirmąjį Kipro Respublikos prezidentą Makariosą III, vyko 2023 m. liepos 30 d., sekmadienį, Kykos vienuolyne, kur buvo paskutinė arkivyskupo Makarioso rezidencija.

Atminimo pamaldoms vadovavo Kipro arkivyskupas Georgijus drauge su Kipro Bažnyčios vyskupais.

Iškilmėse dalyvavęs Kipro prezidentas Nikos Christodoulides pabrėžė: "Mes pagerbiame pirmąjį išrinktą Kipro Respublikos prezidentą arkivyskupą Makariosą, kurio kelias, bet visų pirma žmonių sąmonė, įrašė jį į mūsų šalies istorijos panteoną, neatsitiktinai suteikdamas jam Vado vardą ir pakeldamas jį į nacionalinio lyderio statusą". "Kitaip ir būti negalėjo, – pridūrė jis, – turint omenyje jo, kaip Kipro Bažnyčios vadovo ir pirmojo net 17 sunkių metų iš eilės Kipro Respublikos prezidento, karjerą."

Arkivyskupas Makariosas, kaip pažymėjo P. Christodoulidesas, buvo "pasaulinio garso politinė figūra, religinis lyderis". "Politikas per didelis savo mažai salai", – rašė "The Times" po jo mirties 1977 metais, apibūdindamas Makariosą kaip "vieną iš labiausiai atpažįstamų figūrų tarptautinėje politinėje arenoje".

Kipro Ortodoksų Bažnyčios arkivyskupas Makariosas III 1960-1977 m. buvo ir Kipro Respublikos prezidentu.

UKRAINA: nuteistas Tulčino metropolitas Jonafanas

Maskvos patriarchato Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios Tulčino metropolitas Jonafanas Jelickich buvo nuteistas penkerių metų laisvės atėmimo bausmei, praneša RISU. Ukrainos saugumo tarnybos 2022 m. atlikto tyrimo metu išaiškėjo, kad metropolito nurodymu tarp tikinčiųjų buvo platinami propagandiniai lankstinukai, raginantys nuversti Ukrainos valdžią ir pakeisti valstybės sienos ribas, taip pat metropolitas skelbė publikacijas, teisinančias Rusijos okupaciją ir karo nusikaltimus. Teismas pripažino metropolitą kaltu pažeidus keturis Ukrainos Baudžiamojo kodekso straipsnius.

Metropolitas Jonafas buvo vienas iš trylikos Maskvos patriarchato Ukrainos Bažnyčios vyskupų, sausio mėnesį netekusių Ukrainos pilietybės, nes kartu turi ir Rusijos Federacijos pilietybę.

Primename, kad Ukrainoje veikia dvi krikščionių ortodoksų bendruomenės: metropolito Epifanijaus valdoma nepriklausoma Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia ir metropolito Onufrijaus valdoma Maskvos patriarchatui pavaldi Bažnyčia, taip pat save vadinanti „Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia“. Maskvos patriarchato Ukrainos ortodoksų bendrija 2022 m. gegužę organizavo susirinkimą Teofanijos miestelyje, kuriame deklaravo norą atsiskirti nuo Maskvos patriarchato, tačiau nepaisant deklaracijų, metropolito Onufrijaus Bažnyčia kanoniškai išlieka Maskvos patriarchato dalimi.

Maskvos patriarchato religinis lyderis patriarchas Kirilas, nuo karo pradžios teisina Rusijos karinius veiksmus Ukrainoje, dėl karo kaltina Vakarus, teigia, kad vyksta „civilizacijų konfliktas“, kuriame Rusija gina tradicines vertybes ir krikščionybę.

UKRAINA: metropolitas Pavelas (Lebedis) paleistas už užstatą

Maskvos patriarchato Kijevo olų vienuolyno abatas metropolitas Pavelas Lebedis rugpjūčio 7 d. buvo paleistas iš tardymo izoliatoriaus, nes sumokėjo valstybei 33 milijonų hrivnų (~821 tūkst. eurų) užstatą, praneša New Voice. Pasak metropolito, šią sumą jis gavo kaip aukas iš parapijiečių.

Balandžio mėnesį Ukrainos saugumo tarnyba sulaikė metropolitą Pavelą dėl įtarimų pažeidus du baudžiamojo kodekso straipsnius – „religinės nesantaikos kurstymas“ (161 strp.) ir „Rusijos Federacijos agresijos prieš Ukrainą teisinimas ir neigimas“ (463-2 strp.). Liepos mėnesį, išaiškėjus naujiems faktas, namų areštas buvo pakeistas kalėjimu, tačiau sprendimas panaikintas metropolitui sumokėjus daugiau kaip 800 tūkst. eurų užstatą.

JAPONIJA: mirė Japonijos metropolitas Danielius

2023 m. rugpjūčio 10 d., būdamas 85 metų, mirė Japonijos Autonominės Ortodoksų Bažnyčios primas, Tokijo ir visos Japonijos metropolitas Danielius (Nishiro Ikio).

Būsimasis metropolitas gimė 1938 m. rugsėjo 5 d. 1962 m. baigė Aičio universiteto Prancūzų literatūros fakultetą. 1965 m. baigė Tokijo teologijos seminariją, o 1968 m. – šv. Vladimiro seminariją Niujorke (JAV), kur įgijo teologijos magistro laipsnį. Tokijo Kristaus Prisikėlimo katedroje 1969 m. buvo įšventintas diakonu, o 1972 m. - kunigu. 1999 m. rugpjūčio 20 d. Šventosios Trejybės - šv. Sergijaus lauroje davė vienuolio įžadus, jam suteiktas Danieliaus vienuolinis vardas. 1999 m. Maskvoje konsekruotas Kioto vyskupu. Nuo 2000 m. gegužės 14 d. – Tokijo ir visos Japonijos metropolitas, Japonijos Autonominės Ortodoksų Bažnyčios primas.

UKRAINA: į Ukrainą atvyko Visuotinio patriarcho atstovas metropolitas Emanuelis

metr. Emanuelis su metr. Epifanijumi. risu.ua nuotrauka

2023 m. rugpjūčio 10 d. Jo Šventenybės Visuotinio patriarcho Baltramiejaus asmeninis atstovas, Chalcedono metropolitas-senolis Emanuelis, atvykęs į Ukrainą Jo Palaimintybės Kijevo ir visos Ukrainos metropolito Epifanijaus ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kvietimu, susitiko su Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios vadovu jo rezidencijoje šv. Mykolo vienuolyne.

Metropolitas Emanuelis Visuotinio patriarcho Baltramiejaus vardu asmeniškai perdavė šiltus sveikinimus metropolitui Epifanijui ir visai Ukrainos Ortodoksų Bažnyčiai.

"Su Jo Visų Šventenybės mūsų patriarcho Baltramiejaus palaiminimu atvykau į Kijevą, kad paliudyčiau tvirtą Motinos Bažnyčios paramą didvyriškiems Ukrainos žmonėms, kurie priešinasi neteisingai ir žiauriai Rusijos agresijai. Jo Ekscelencijos Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vizito į Visuotinį patriarchatą metu prieš mėnesį buvo aptartas Ukrainos pasiūlytos taikos formulės įgyvendinimo humanitarinis aspektas ir kitos humanitarinės iniciatyvos. Buvo sutarta, kad toliau dirbsime šia kryptimi. Todėl Ukrainos prezidento kvietimu ir atvykau vykdyti šios svarbios misijos", – sakė metropolitas Emanuelis.

Susitikimo metu įvyko šiltas ir vaisingas pokalbis telefonu tarp Jo Visų Šventenybės ekumeninio patriarcho Baltramiejaus ir Jo Palaimintybės Kijevo ir visos Ukrainos metropolito Epifanijaus.

Šv. Mykolo vienuolyno atminimo sienoje, skirtoje kovoje su Rusijos agresija žuvusiems kariams, metropolitas Emanuelis kartu su vienuolyno broliais tarnavo gedulingas pamaldas, minėdamas žuvusius Ukrainos gynėjus karius ir civilių.

Tą pačią dieną, kartu su metropolitu Epifanijumi svečias aplankė Kijevo olų laurą.

Emanuelis taip pat susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Visų pirma šalys aptarė į Rusiją deportuotų vaikų grąžinimą. "Šiandien pokalbio metu atkreipėme dėmesį į mūsų šalies dvasinę nepriklausomybę. Aptarėme Ukrainos taikos formulę, taip pat nelegaliai iš Ukrainos deportuotų vaikų grąžinimo klausimą", – pareiškė prezidentas. Pasak V. Zelenskio, metropolito Emanuelio vizitas į Ukrainą yra labai svarbus Visuotinio patriarchato paramos ženklas.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai