Šv. Velykos Visuotinio Konstantinopolio patriarchato bendruomenėse Lietuvoje 2023 [fotoreportažas]


Visoje Lietuvoje daugybė Visuotiniam Konstantinopolio patriarchatui priklausančių krikščionių ortodoksų (stačiatikių) tikinčiųjų dalyvavo Šv. Velykų pamaldose. Patriarchato dvasininkai su bendruomenėmis meldėsi naktį ir ryte Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Anykščiuose ir Obeliuose (Rokiškio raj.). Pamaldos vyko lietuvių, ukrainiečių, baltarusių, bažn. slavų kalbomis, kai kuriose pamaldose skambėjo intarpai graikų k.

Ko gero, pirmą kartą Lietuvos istorijoje ukrainiečių ortodoksų bendruomenė galėjo švęsti Velyknakčio pamaldas ukrainiečių kalba, o baltarusių bendruomenė – baltarusių kalba.

Nors Visuotinio Konstantinopolio patriarchato bendruomenė dar neturi savo maldos namų, pastatus pamaldoms suteikė Romos katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų bendruomenės bei buvusio Lukiškių kalėjimo nuomininkai, taip pat A. Baranausko ir A. Vienuolio muziejus, už ką mūsų bendruomenė labai dėkinga. Žinoma, Bažnyčia yra ne pastatas, o žmonės – ir labai malonu, kad pas mus ji auga ir tvirtėja, pastatyta ant tvirto Visuotinio patriarchato pamato. 

Šiuo metu Visuotinio Konstantinopolio patriarchato bendruomenėje Lietuvoje tarnauja 7 kunigai ir 1 diakonas, patriarchato tikintieji yra išsisklaidę po įvairius Lietuvos miestus, tačiau kas sekmadienį pamaldos vyksta tik Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje – kitus miestus kunigai lanko periodiškai. Visuotinis Konstantinopolio patriarchatas – tai Ortodoksų (Stačiatikių) Bažnyčios dalis. Visuotiniu šis patriarchatas yra vadinamas todėl, kad jo vadovas – Jo Šventenybė visuotinis patriarchas, yra vyriausias pagal garbę Ortodoksų Bažnyčioje, jis koordinuoja visos Bažnyčios gyvenimą ir turi įgaliojimus spręsti visuotinės Bažnyčios lygį liečiančius ginčus.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai