Pasaulio ortodoksų naujienos. Savaitės apžvalga (balandžio 28 d.)

BALTARUSIA

Balandžio 22 d., sulaukęs 71 metų, Gardine mirė arkivyskupas Artemijus (Kiščenka). Minsko metropolitas Venjaminas (Tupeko) ir Baltarusios Ortodoksų Bažnyčios Sinodas tuomet Gardino arkivyskupą Artemijų prieš jo valią atleido iš pareigų po to, kai jis pasmerkė Lukašenkos režimo smurtą prieš šalies gyventojus. Jis buvo vienintelis Baltarusios vyskupas, pasisakęs prieš valdžios savivalę ir smurtą. Keliuose arkivysk. Artemijaus interviu jis pabrėžė, kad ne jis pats išėjo į pensiją, bet buvo pašalintas. Hierarchas buvo plačiai žinomas įvairių šalių tikintiesiems, dėl savo tiesumo ir bebaimiškumo buvo labai gerbiamas tarp įvairių Baltarusijos krikščioniškų konfesijų. Lukašenkos režimas nelojaliems dvasininkams atvirai grasino dar 2020 m. Šiuos grasinimus įvykdė Bažnyčios vadovybė, atstovaujama metropolito Venjamino ir jo proteguojamo arkivyskupo Antonijaus (Doronino), kuris iš Gardino vyskupijos pašalino visus paprastus baltarusius remiančius kunigus ir visą arkivysk. Artemijaus buvusią komandą. Kalbėdamas per savo pirmtako laidotuves, arkivysk. Antonijus sakė, kad prieš mirtį arkivyskupas Artemijus "atgailavo". Nežinia, ką arkivysk. Antonijus tuo norėjo pasakyti, tačiau ši frazė nuskambėjo labai dviprasmiškai. Pats Gardino arkivyskupas Antonijus kartu su Minsko metropolitu Venjaminu aktyviai remia Lukašenkos režimą ir karą Ukrainoje.

UKRAINA

Balandžio 21 d. Kijevo apeliacinis teismas paliko metropolitui Pavelui (Lebedžiui) namų areštą su įpareigojimu iki gegužės 31 d. nešioti elektroninę stebėjimo apyrankę. Jo advokatai tvirtino, kad jų klientas nekaltas ir kad nėra pagrindo laikyti jį namų arešte. Be to, gynyba teigė, kad metropolitas dėl tokios kardomosios priemonės negali dalyvauti pamaldose bažnyčioje, o tai pažeidžia Konstitucijos garantuojamą religijos laisvę. Metropolitas Pavelas kaltinamas agresoriaus kariuomenės rėmimu. Maksimali bausmė, kuri gresia skandalingai pagarsėjusiam hierarchui - 3 metai nelaisvės. Padėtis dėl Maskvos Patriarchato Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios (UOB-MP) išlieka įtempta. Kanoninio atsiskyrimo nuo Maskvos Patriarchato taip ir neįvyko. Iš tikrųjų Ukrainos Bažnyčia yra pavaldi patriarchui Kirilui (Gundiajevui), vienam iš Vladimiro Putino pradėto karo ideologų ir apologetų. Metropolito Onufrijaus neryžtinga pozicija nekelia pasitikėjimo Ukrainos visuomenėje. Šalies valdžios institucijos atlieka patikrinimus įvairiose UOB-MP institucijose. Metropolitas Onufrijus ir kiti atsakingi asmenys nepaneigia oficialių Rusijos Ortodoksų Bažnyčios atstovų pareiškimų įvairiais lygmenimis, kad UOB-MP priklauso Maskvos patriarchatui.

SUDANAS (AFRIKA)

Aleksandrijos ir visos Afrikos patriarchas Teodoras II interviu televizijai ERT 3 pasakoja apie Bažnyčios ir Egipto vyriausybės pastangas padėti žmonėms, atsidūrusiems Sudano pilietinio konflikto sūkuryje. Šalyje vyksta aktyvios kovos, neveikia oro uostai. Patriarchas paprašė Egipto prezidento padėti gelbėti karo įkaitais tapusius žmones. Šiuo metu žinoma, kad šalyje yra įstrigę 150 graikų ir dar 1000 užsieniečių, kurių gyvybei gresia pavojus. Nubijos metropolitas Savasa kalbėjo apie sudėtingą padėtį šalyje. Pasak jo, žmonės kasdien dėl bombardavimų susiduria su grėsme gyvybei. Maisto taip pat užteks 5-6 dienoms ir nežinia, kas bus toliau. Tikintieji viliasi, kad turės galimybę išsigelbėti. Primename, kad pilietinis konfliktas Sudane apėmė ne tik jo sostinę, bet ir visą šalį, į kovas šalyje įsitraukė net ir oro pajėgos.

KONSTANTINOPOLIS

Šių metų balandžio 25-26 d. Visuotinio Konstantinopolio Patriarchato Sinodo posėdyje, kuriam pirmininkavo patriarchas Baltramiejus, buvo svarstomos trijų dvasininkų iš Amerikos Ortodoksų Bažnyčios apeliacijos. Kruopščiai apsvarstęs bylą, Sinodas vienbalsiai nusprendė, kad šių dvasininkų atžvilgiu jų bažnytinės vyresnybės paskirtos nuobaudos yra kanoniškai teisingos ir lieka galioti.

Konstantinopolio sostas turi teisę priimti ir svarstyti kitų Autokefalinių Bažnyčių dvasininkų apeliacijas, kada dėl jiems paskirtų bažnytinių nuobaudų priimtas galutinis sprendimas savo Bažnyčioje, tačiau dvasininkai su tuo nesutinka, laikydami tokius sprendimus neteisingais. Lietuvoje šia teise pasinaudojo kunigai, kuriuos nepagrįstai nuteisė Maskvos Patriarchato vadovybė (jie buvo išteisinti, o jiems paskirtos bažnytinės bausmės panaikintos). Įvairių Bažnyčių dvasininkai tokia galimybe naudojasi nuo V a. iki šiol.
 
Naujienas parengė Ruslanas Jarockis, vertė ir redagavo kun. Vitalijus Mockus

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai