kun. V. Seliavko. Verbų sekmadienio pamokslas

Viešpaties įžengimas į Jeruzalę

Pergalingas Išganytojo įžengimas į Jeruzalę prasidėjo nuo gandų, kad būtent šis klajoklis, pamokslininkas ir maištautojas Jėzus prikėlė keturias dienas kape gulėjusį Lozorių.

Taigi Jo žodyje glūdi Kūrėjo kūrybinė energija! Todėl žmonės susirinko Jo pasitikti su palmių šakelėmis, tiesdami savo drabužius Jam ant kelio, su šauksmu iš senovinės psalmės – „Osana“, kuris reiškia „Gelbėk dabar“! Šis pergalės himnas buvo nuolat giedamas Jeruzalės šventykloje ir visi jį mokėjo atmintinai. Šiuo pergalės himnu kadaise jie sveikino Makabiejų kariuomenę, nugalėjusią sirus. Taip jie pasitiko ir Jėzų.

Jėzui buvo sunku tai girdėti. Juk Jis atnešė kitokią, viršijančią šį pasaulį idėją, o minia sutiko savo pačių išgalvotą personažą, visai žemišką, tokį kokį norėjo ir tikėjosi. Jie tikėjo savo religiniu folkloru apie mistinę Mesijo galią, padėsiančią jam užkariauti ir užvaldyti visą visatą, tuometinę Romos imperiją, kurioje jis įkurs juos, išrinktuosius, kurie valdys viską...

Jie nematė visos Jo išvaizdos ikonografijos, jau nekalbant apie žodžius, kuriuos Jis jiems kalbėjo. Jie nepastebėjo, kad Jis jojo ne ant žirgo, kaip karalius, einantis į karą, bet ant asilo. Kaip apie Jį sakė pranašas Zacharijas: „Didžiai džiūgauk, Ziono dukra, garsiai krykštauk, dukra Jeruzale! Štai tavo karalius pas tave ateina, – jis išaukštintas ir pergalingas, nuolankus ir joja ant asilo – ant asiliuko, asilės jauniklio“. (Zacharijo 9, 9). Asilas buvo kilnus gyvulys, karaliai juo keliaudavo ir net iš karo žygių grįždavo ne ant žirgo, o ant asilo. Ant šio gyvulio jie jodavo, kai eidavo į priešo stovyklą prašyti taikos. Isterijos pagauti žmonės nesuvokė, kad Jėzus buvo tas, kurį Dievas siuntė savo tautai, o ne tas, kurio jie ieškojo. Kitaip tariant, jie Jo neatpažino. Ir tai Jis nešė ir iškėlė ant kryžiaus, pasiėmė su savimi į kapą ir ištirpdė Savo Prisikėlime!PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai