Antifonos

„Šlovink, mano siela, Viešpatį“ (Ps 102, slavų k.)


3-ioji sekmadienio antifona (Mt 5 palaiminimai, slavų k.)Antifonos - giesmes, skirtos giedoti keliems chorams pakaitomis (šiuolaikinėje parapijinėje praktikoje paprastai gieda tik vienas choras). Antifonos naudojami Dieviškojoje Liturgijoje, rytmetinėje ir vakarinėje.

Antifonų rūšys:

Vakarinės:
* Psalmyno antifonos - Psalmyno katizmų dalys, skirtos giedoti dviem chorams pakaitomis. Šiuolaikinėje praktikoje katizmos skaitomos, giedamos tik 1 katizmos ištraukos sekmadienio vigilijoje (t.y. šeštadienio vakare).

Rytmetinės:
Pakopų antifonos - giedami tik rytmetinėje. Taip vadinasi, nes jie sudaryti iš „pakopų giesmių“ psalmių (119-133).

Dieviškosios Liturgijos:
* Atvaizduojamosios antifonos (typika) - Ps 102; Ps 145; trečiasis antifona - „Palaiminimai“ (Mt 5). Giedami kiekvieną sekmadienį.
* Kasdienės antifonos (Ps 91; Ps 92; Ps 94) - giedami kuomet Tipikonas nenumato kitų antifonų. Šiuolaikinėje parapijinėje praktikoje nenaudojami - visada giedami arba sekmadienio, arba švenčių antifonai.
* Šventinės antifonos - 12 Didžiųjų metų švenčių, skirtų Viešpačiui metu giedamos antifonos. Juos sudaro su švente susijusių psalmių eilutės ir priegiesmis (pirmosios dvi antifonos) arba šventės troparas (trečia antifona).

Šventinė (Velykų) antifona, Ps 65, slavų k.

Kiekvieną šeštadienio vakarą giedama I katizma (Ps 1; Ps 2; Ps 3 ištraukos)

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai