„Kasdienė duona“ | Mk 12, 28-34

28 Vienas iš Rašto aiškintojų, girdėjęs jį ginčijantis ir matęs, kaip puikiai Jėzus atsakinėjo priešininkams, paklausė jį: „Koks yra visų pirmasis įsakymas?“ 29 Jėzus jam atsakė: „Pirmasis yra šis: Klausyk, Izraeli, – Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats; 30 tad mylėk Viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis. 31 Antrasis: Mylėk savo artimą kaip save patį. Nėra įsakymo, didesnio už šiuodu“. 32 Tuomet Rašto aiškintojas jam atsakė: „Gerai, Mokytojau, tu teisybę pasakei: Dievas yra vienintelis ir nėra kito šalia jo; 33 o mylėti jį visa širdimi, visu protu ir visomis jėgomis bei mylėti artimą kaip save patį svarbiau už visas deginamąsias atnašas ir kitokias aukas“. 34 Matydamas, kaip išmintingai jis atsakė, Jėzus jam tarė: „Tu netoli nuo Dievo karalystės!“ Ir niekas daugiau nebedrįso jo klausinėti.


Koks pirmasis arba didysis įsakymas? Dievas yra Meilė, todėl svarbiausias įsakymas priimti Jo meilę ir į ją atsiliepti savo meile Dievui, sau pačiam ir artimui. Nesupratę ir nepriėmę Dievo meilės negalėsime mylėti patys. Nemylėdami savęs, negalėsime mylėti nei Dievo, nei artimo. Šie trys meilės dėmenys, kaip ir Švenčiausioji Trejybė, yra neatskiriami ir susiję nepertraukiama gija. Apaštalas Jonas savo laiške taip rašo: „Jei kas sakytų: „Aš myliu Dievą“, o savo brolio nekęstų, – tasai melagis. Kas nemyli savo brolio, kurį mato, negali mylėti Dievo, kurio nemato“ (1 Jn 4, 20). O kas nemyli savęs, negali mylėti savo brolio. O save pamilti sunku nepriėmus Dievo meilės. Čia kalbame apie tikrąją savęs meilę, t.y. priimti save tokį, koks esi – su visais trūkumais, silpnybėmis, kompleksais ar žaizdomis, su visu tuo, kas nepatinka, lygiai kaip ir su tuo, kas savyje yra gražu. Tai ne pataikavimas sau, bet nuolankus buvimas tiesoje, tik nuolankus žmogus geba save pamilti, nes gali priimti tiesą apie save ir leistis Dievo mylimas. Tokiam žmogui nėra reikalo meluoti sau ir kitiems apie save, slepiant ar ignoruojant savo trūkumus, kurių turi be išimties kiekvienas žmogus žemėje.

Kas supranta šio pirmo ir pagrindinio Dievo įsakymo prasmę, jau yra netoli nuo Dievo karalystės.

Šiandien dėkosiu Dievui už Jo meilę man.
                Šiandien prašysiu Dievo malonės, kad galėčiau priimti Jo meilę ir mylėčiau Dievą, artimą ir save.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai