Pranešimai

Rodomi įrašai nuo 2019

Šviesos (Velykų) savaitės tradicijos

Velykų ir Sekminių laikas

Šv. Velykų kanonas (įrašas iš pamaldų)

Kokias maldas skaityti šv. Velykų savaitę?

Vilniaus ir Lietuvos metropolito Inocento Velykinis laiškas (2019)

Ortodoksų Velykos 2019 m.

Kas yra „karališkosios“ valandos?

[NbG:] Didžioji savaitė. (VIDEO)

Pamokslas. Verbų sekmadienis. (VIDEO)

[NbG:] Gavėnios pabaiga - peržvalga. (VIDEO)

Liturgika (5): Malda už Bažnyčią, pasiruošimas Komunijai

Pamokslas. IV Gavėnios sekmadienis. Apreiškimas Švč Dievo Gimdytojai. (VIDEO)

Pamokslas. II Gavėnios sekmadienis. Šv Grigalius Palama. (VIDEO)

[NbG:] Gavėnia 2019 (VIDEO)

Nemirsiu, bet Gyvensiu naujienos. ortodoksas.lt

Triodės laiko pamaldos

Pasiruošimo Gavėniai savaitės