Pranešimai

Rodomi įrašai nuo 2019

Pagoniškos ir krikščioniškos filosofijos laiko juosta

Ikona: liudijanti ir atverianti [video]

Ortodoksų Bažnyčios poezija (3): Akatistas ir akatistai

Šv. Petro ir Pauliaus pasninkas

Ką reiškia Jėzaus žodžiai apie priesaikas (Mt 5,35-37)?

Ortodoksų Bažnyčios poezija (2): kanono gimimas

Ortodoksų varpai [video]

Kodėl per krikštą naudojamas aliejus?

Ortodoksų Bažnyčios poezija (1): psalmodija ir troparai

Šviesos (Velykų) savaitės tradicijos

Velykų ir Sekminių laikas

Šv. Velykų kanonas (įrašas iš pamaldų)

Kokias maldas skaityti šv. Velykų savaitę?

Vilniaus ir Lietuvos metropolito Inocento Velykinis laiškas (2019)

Ortodoksų Velykos 2019 m.

Kas yra „karališkosios“ valandos?

[NbG:] Didžioji savaitė. (VIDEO)

Pamokslas. Verbų sekmadienis. (VIDEO)

[NbG:] Gavėnios pabaiga - peržvalga. (VIDEO)

Liturgika (5): Malda už Bažnyčią, pasiruošimas Komunijai

Pamokslas. IV Gavėnios sekmadienis. Apreiškimas Švč Dievo Gimdytojai. (VIDEO)

Pamokslas. II Gavėnios sekmadienis. Šv Grigalius Palama. (VIDEO)

[NbG:] Gavėnia 2019 (VIDEO)

Nemirsiu, bet Gyvensiu naujienos. ortodoksas.lt

Triodės laiko pamaldos